Rechtspraak informatierecht week 51

bureau Brandeis / 22 dec 2017

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht.

Week 51: 18 december 2017 – 22 december 2017

 • HvJ EU 20 december 2017 (C-434/15, Asociación Profesional Elite Taxi / Uber Systems Spain SL)(De door Uber geleverde dienst om met particuliere bestuurders in contact te treden valt onder „diensten op het gebied van het vervoer”; De lidstaten kunnen dus de voorwaarden vaststellen waaronder deze bemiddelingsdienst kan worden geleverd; Diensten van de informatiemaatschappij; Taxibedrijf)(Persbericht)
 • HvJ EU 20 december 2017 (C-291/16, Schweppes)(Merkenrecht; The Spanish company Schweppes may not oppose the import of bottles of tonic water bearing the trade mark ‘Schweppes’ and originating in the UK if it has itself given the impression that that trade mark is a single global trade mark; The same applies if that company has economic links with the third party which now holds the rights to that trade mark in the UK)(Persbericht)
 • HvJ EU 20 december 2017 (C-393/16, Comité Interprofessionel du Vin de Champagne)(A sorbet may be sold under the name ‘Champagner Sorbet’ if it has, as one of its essential characteristics, a taste attributable primarily to champagne If that is the case, that product name does not take undue advantage of the protected designation of origin ‘Champagne’)(Persbericht)
 • HvJ EU 20 december 2017 (C-434/16, Nowak)(De schriftelijke antwoorden op een beroepsexamen en de eventuele opmerkingen van de examinator bij deze antwoorden vormen persoonsgegevens van de kandidaat waartoe deze laatste in beginsel toegang moet kunnen krijgen; Dat de kandidaat het recht daartoe wordt verleend dient immers het doel van de Uniewetgeving, de bescherming te waarborgen van de persoonlijke levenssfeer van natuurlijke personen wat de verwerking betreft van gegevens die op hen betrekking hebben)(Persbericht)Hof
 • Raad van State 20 december 2017 (De minister heeft bij besluit aan Bits of Freedom geweigerd de tapstatistieken over de periode 1971-2013 te verstrekken; Beroep gegrond; De minister zal opnieuw op het bezwaar van Bits of Freedom tegen het besluit van 4 maart 2014 moeten beslissen met inachtneming van deze uitspraak)
 • Raad van State 20 december 2017 (De korpschef heeft bij besluit een verzoek van [appellant] om hem op grond van de Wob documenten te verstrekken gedeeltelijk afgewezen; Hoger beroep gegrond; Onvoldoende motivering waarom eventuele auteursrechten aan openbaarmaking in de weg staan en er sprake is van onevenredige benadeling)
 • Hof Amsterdam 19 december 2017 (gepubliceerd op IE-Forum op 20 december 2017)(Merkenrecht; Vormmerk CAPRI-SUN technisch bepaald, dus nietig)
 • Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 19 december 2017 (Onrechtmatig handelen; Gebruik benaming “vla” en “room”; Dwangsom; Tofu Town uitspraak)
 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 december 2017 (gepubliceerd op 20 december 2017)(Vrijheid van meningsuiting; Onrechtmatige uitzending; Integraal uitzendverbod en rectificatie zijn niet noodzakelijk en niet proportioneel; EenVandaag)
 • Rechtbank Den Haag 30 november 2017 (gepubliceerd op 22 december 2017)(Het voeren van een handelsnaam in strijd met artikel 5b Handelsnaamwet; “Royal”)
 • Rechtbank Amsterdam 15 december 2017 (gepubliceerd op 22 december 2017)(Vrijheid van meningsuiting; Het televisieprogramma Stegeman op de Bres (uitgezonden op SBS6) mag een man niet herkenbaar in beeld brengen en ook mag zijn volledige naam niet worden genoemd)

 

Gerelateerde artikelen

Noot Skype en Google

Machteld Robichon & Jacob van de Velde / 16 jan 2020

Voor het tijdschrift Computerrecht schreven Machteld Robichon en Jacob van de Velde een noot over twee arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het Hof geeft in de arresten invulling aan de…

Kwartaalbericht Kartelschade #3 2019

Hans Bousie & Louis Berger & Bas Braeken & Sophie van Everdingen & Jade Versteeg & Nathan van der Raaij & Tessel Bossen / 30 dec 2019

Hierbij presenteren wij u het derde kwartaalbericht van 2019 over ontwikkelingen op het gebied van cartel damage litigation van bureau Brandeis. U kunt het kwartaalbericht hier inzien. Ontvangt u de volgende editie van ons kwartaalbericht graag…

Kwartaalbericht Kartelschade #1 2019

Hans Bousie & Louis Berger & Bas Braeken & Sophie van Everdingen & Nathan van der Raaij & Tessel Bossen / 22 okt 2019

Hierbij presenteren wij u het eerste kwartaalbericht van 2019 over ontwikkelingen op het gebied van cartel damage litigation van bureau Brandeis. U kunt het kwartaalbericht hier inzien. Ontvangt u de volgende editie van ons kwartaalbericht graag…