Silvia van Schaik

Senior Advocaat

Silvia van Schaik is senior medewerker bij bureau Brandeis. Zij is gespecialiseerd in informatierecht, in het bijzonder privacy, het auteursrecht en e-commerce.

Silvia is een all-round IT-advocaat. Haar werk bevindt zich op het snijvlak van het procederen en compliance. Voor grote internationale ondernemingen richt zij protocollen in om ervoor zorg te dragen dat zij voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Zij staat snel klaar in het geval een toezichthouder zich meldt bij een cliënte. Ook heeft zij veel ervaring in het bestrijden van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder op het gebied van het auteursrecht.

Zij werkte jarenlang in de internationale advocatuur. Voordat zij bij bureau Brandeis kwam werken, was zij onderdeel van het IE/IT team van BakerMcKenzie.

Silvia is in 2009 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden. Tijdens haar studie studeerde ze een half jaar in San Francisco en raakte besmet met het “techlaw” virus. In 2015 heeft zij de postdoctorale specialisatieopleiding Informaticarecht bij de Grotius Academie succesvol afgerond.

Lawyer
Journal Silvia

Kroniek Privacyrecht

Christiaan Alberdingk Thijm & Jacob van de Velde & Silvia van Schaik & Vita Zwaan / 05 mei 2022

Recent verscheen in het Advocatenblad onze Kroniek Privacyrecht, alweer voor de tweede keer. Ook 2021 was weer een jaar vol privacy. We gaan onder meer in op privacy rond corona, gegevensverstrekking door tussenpersonen, de rechten…