Bas Braeken

Partner

Bas is partner van bureau Brandeis. Bas is een ervaren advocaat op het gebied van het (Europees) mededingingsrecht. Hij is daarnaast een erkend specialist op het gebied van gereguleerde markten (zoals telecom, media, post en pakketten, fintech, energie en mobiliteit). Bas staat ondernemingen en hun directies bij in zaken bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Europese Commissie en heeft cliënten vertegenwoordigd in meer dan honderd (zowel bestuursrechtelijke als civiele) procedures op het gebied van het mededingingsrecht en economische regulering. Hij verdedigt ondernemingen bij (vermeende) kartels en invallen (dawn raids) en adviseert op bijna dagelijkse basis over distributiestelsels, samenwerkingsvormen en staatssteun. Bas wordt gezien als een trusted advisor en treedt ook vaak op als counsel’s counsel voor specifieke (Europees) mededingingsrechtelijke vragen, bijvoorbeeld in het kader van overnames en joint ventures.

Bas studeerde in Leiden, Parijs en Londen en is in 2001 beëdigd als advocaat. Voorafgaand aan zijn toetreding bij bureau Brandeis was Bas lange tijd werkzaam bij Allen & Overy (Amsterdam en Brussel) en één van de mede-oprichters van Maverick, een gespecialiseerd mededingingsrechtkantoor. Bas heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan en doceert regelmatig, onder meer aan de Universiteit Utrecht en de Universiteit Leiden. Bas wordt al jarenlang door prestigieuze advocatengidsen zoals Legal 500 en Chambers and Partners aanbevolen vanwege zijn kennis op het gebied van het Europees mededingingsrecht en gereguleerde sectoren. In 2018 won Bas een Client Choice award voor “excellence in client service“. Ook is hij in 2018 en 2019 door Who’s Who verkozen tot Future Leader op het gebied van het Europees mededingingsrecht.

Relevante ervaring:

  • Prejudiciële procedures bij het Hof van Justitie, over de uitleg van artikel 101 VWEU (het kartelverbod), de rol van Europese aanbevelingen in de telecomsector en tariefregulering in de postsector;
  • Mededingingsrechtelijke ondersteuning bij diverse complexe overnames, zowel bij de Europese Commissie als bij de ACM en zowel voor fuserende partijen als voor klagers. Bas heeft een actieve rol gespeeld in complexe (vaak tweede fase) overnames zoals PostNL/Sandd, Vodafone/Ziggo, Ziggo/Liberty, T-Mobile/Tele2, KLM/Martinair, Holland Pharma/FACO en KPN/Tiscali;
  • Belangrijke civiele mededingingsrechtelijke procedures voor onder meer T-Mobile, Canal+ en Prijsvrij (zowel op het gebied van misbruik van machtspositie als het kartelverbod);
  • Verdediging van een onderneming in een beroepsprocedure bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) tegen een boetebesluit naar aanleiding van een vermeende kartelzaak;
  • Bijstaan van schaatsers Mark Tuitert, Niels Kerstholt en sportersvakbond EU Athletes als derde partijen in de beroepsprocedure bij het Gerecht in Luxemburg tegen de beschikking van de Europese Commissie over de toelatingsregels van de International Skating Union (ISU);
  • Bijstaan van Eredivisie Media & Marketing (Fox Sports) als derde partij in een beroepsprocedure van KPN en CAIW naar aanleiding van een besluit van ACM over de exploitatie van de Eredivisie voetbalwedstrijden;
  • Vertegenwoordiging van de Portugese onderneming Fapricela in een kartelschadeprocedure (follow-on kartelzaak) naar aanleiding van het (vermeende) spanstaalkartel.

 

 

Lawyer
Journal Bas

Kwartaalbericht Kartelschade #4 2019

Hans Bousie & Louis Berger & Sophie van Everdingen & Bas Braeken & Jade Versteeg & Nathan van der Raaij & Tessel Bossen / 30 mrt 2020

Hierbij presenteren wij u het vierde kwartaalbericht van 2019 over ontwikkelingen op het gebied van cartel damage litigation van bureau Brandeis. U kunt het kwartaalbericht hier inzien. Ontvangt u de volgende editie van ons kwartaalbericht graag…

Kwartaalbericht Kartelschade #3 2019

Hans Bousie & Louis Berger & Bas Braeken & Sophie van Everdingen & Jade Versteeg & Nathan van der Raaij & Tessel Bossen / 30 dec 2019

Hierbij presenteren wij u het derde kwartaalbericht van 2019 over ontwikkelingen op het gebied van cartel damage litigation van bureau Brandeis. U kunt het kwartaalbericht hier inzien. Ontvangt u de volgende editie van ons kwartaalbericht graag…