Rechtspraak informatierecht week 5

bureau Brandeis / 02 feb 2018

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht.

Week 5: 29 januari 2018 – 2 februari 2018

 • HvJ EU 30 januari 2018, C-360/15 en C-31/16, X/Apinngedam (Uitsluiting van elektronische-communicatiediensten en netwerken; Begrip “dienst”; Vrijheid van vestiging van dienstverrichters; Financiële lasten verbonden aan de rechten om faciliteiten voor een openbaar netwerk voor elektronische communicatie te installeren)
  • bB: Collega’s Machteld en Sam voerden deze procedure namens de betrokken aanbieder. Lees hier de blog.

 

 • EHRM 30 januari 2018, no. 69317/14, Sekmadienis Ltd. V. Lithuania (Press release)(Violation of article 10; Fining a clothing company for its “Jesus” and “Mary” advertising campaign breached its freedom of expression)

 

 • HR 2 februari 2018 (Conclusie A-G Van Peursem)(Procesrecht; Contractenrecht; Licentieovereenkomst; Opzegbaarheid duurovereenkomst; Aanvulling wettelijke of contractuele regeling van opzegging; Beroep op opzeggingsbevoegdheid naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar)

 

 • ABRvS 2 februari 2018 (Persbericht)(Afdeling bestuursrechtspraak mag geen inhoudelijke uitspraak doen in geschil over intrekking referendumwet)

 

 • ABRvS en ABRvS 31 januari 2018 (Wob; Wetenschappelijk onderzoek; Geen bestuurlijke aangelegenheid)

 

 • Rechtbank Amsterdam 30 januari 2018 (Onrechtmatige perspublicatie; Publicatie in De Telegraaf over genomineerde voor Joke Smit-prijs is niet onrechtmatig; Wangedrag; Misstand; Voldoende steun in de feiten; Voldoende afstand van verklaringen door formuleringen en het gebruik van leestekens; In beperkte mate sprake van een publiek figuur; Bij de keuze van de Kop is De Telegraaf binnen de grenzen van het maatschappelijk betamelijke gebleven; Geen inbreuk op portretrecht, want onvoldoende redelijk belang; Mogelijkheid tot weerwoord geboden)

 

 • Rechtbank Midden-Nederland 31 januari 2018 (gepubliceerd op 2 februari 2018)(Twee producten van een speelgoedhandelaar maken inbreuk op het auteursrecht van Rubik; Rubik heeft bepaalde keuzes gemaakt die creatief zijn en niet technisch of functioneel bepaald; Het gaat daarbij, kort gezegd, om de kleurkeuze en de vormgeving daarvan, in combinatie met de zwarte randjes om de kleurvlakjes; Het bereik van de bescherming gaat minder ver dan Rubik wenst)

 

 • Rechtbank Limburg 31 januari 2018 (gepubliceerd op 1 februari 2018)(Persbericht Commissariaat voor de Media)(Boete; Mediawet 2008; Terecht een boete voor de gezondheidsprogramma’s wegens overtreding van het sponsorverbod, nu de betreffende programma’s niet educatief maar informatief van aard zijn; Terecht een boete voor het programma Kunst op de Bonnefooi nu hierin een dienst van de sponsor is getoond terwijl de sponsor een bijdrage in geld heeft verstrekt)
  • bB: rechtbank houdt in deze zaak bij de toepassing van het legaliteitsbeginsel geen rekening met de recente uitspraak van de ABRvS van 27 december 2017 (CURO Payments / Kansspelautoriteit) waar de bestuurlijke sanctie werd vernietigd omdat de verboden gedraging niet nauwkeurig, duidelijk en ondubbelzinnig bij wettelijk voorschrift was omschreven. Lees hier onze blog.
Gerelateerde artikelen

Competition Flashback Q3 2022

Bas Braeken & Jade Versteeg & Lara Elzas & Timo Hieselaar & Demi van den Berg / 05 okt 2022

Dit is de Competition Flashback Q3 2022 van bureau Brandeis met daarin een selectie van enkele belangrijke mededingingsrechtelijke ontwikkelingen over het afgelopen kwartaal (klik hier voor het origineel). Wilt u graag voortaan de Competition Flashback…