Rechtspraak informatierecht week 49

bureau Brandeis / 08 dec 2017

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht.

Week 49: 4 december 2017 – 8 december 2017

  • HvJ EU 6 december 2017 (C-230/16, Coty Germany)(Persbericht)(Merkenrecht; Een leverancier van luxeproducten mag zijn erkende wederverkopers verbieden, de producten op een internetplatform van derden zoals Amazon te verkopen; Een dergelijk verbod is geschikt en gaat niet verder dan voor het in stand houden van het luxe-imago van de producten noodzakelijk is)
  • Gerechtshof Den Haag 5 december 2017 (Onrechtmatige perspublicatie; Column in krant; Botsing van grondrechten; Vrijheid van meningsuiting versus recht op bescherming privéleven en goede naam; Actueel maatschappelijk onderwerp; Persoonlijk waardeoordeel)
  • Rechtbank Den Haag 6 december 2017 (Inbreuk op Uniemerken en auteursrecht; Schade deels begroot, deels verwezen naar schadestaat; Atari; RollerCoaster Tycoon)
  • Rechtbank Amsterdam 23 november 2017 (gepubliceerd op 7 december 2017)(Wbp verzoek om verwijdering van persoonsgegevens in incidentenregisters afgewezen; Verzoekster heeft een bankafschrift vervalst; Inschrijving in de registers is gerechtvaardigd en proportioneel; ABN AMRO)
  • Rechtbank Amsterdam 6 december 2017 (gepubliceerd op 8 december 2017)(Portretrecht; Een biografie over een autocoureur hoeft niet uit de handel te worden genomen; Ook hoeft de uitgever hem geen schadevergoeding te betalen; Redelijke vergoeding; Algemene nieuwswaarde)
  • Rechtbank Noord-Nederland 7 december 2017 (Vrijheid van meningsuiting; Column; De publicatie zoals die door [gedaagde] is gedaan, levert, gezien de ernst van de in die tekst vervatte beschuldigingen waarbij [eiser] is weggezet als een organisatie die fraude faciliteert en de publieke belangstelling hiervoor, een onrechtmatige daad op; Rectificatie)
  • Rechtbank Overijssel 22 november 2017 (gepubliceerd op 6 december 2017)(Artikel 6:167 BW, onrechtmatig handelen; Geen sprake van een voor rectificatie in de zin van artikel 6:167 BW vatbare uitspraak; Afwijzing publiek excuus; Het handelen van gedaagde is wel onrechtmatig, maar de rechtbank komt niet toe aan het toekennen van een immateriële schadevergoeding)
Gerelateerde artikelen

België!

Hans Bousie / 30 aug 2021

Frank de Grave werd minister van Defensie in 1998 en gaf de verplichte persconferentie. Blijkbaar was hij niet erg onder de indruk van het niveau van de vragen, want hij zat er wat verveeld bij….

Hier papier

Hans Bousie / 16 aug 2021

15.000 keer per dag zegt Eftelings’ holle Bolle Gijs “papier hier”. En dat al meer dan 60 jaar lang. Voor de snelle rekenaars onder ons, dat is dus ongeveer 350 miljoen keer. Tot voor kort…