Rechtspraak informatierecht week 43

bureau Brandeis / 27 okt 2017

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht.

Week 43: 23 oktober 2017 t/m 27 oktober 2017

  • Conclusie Advocaat-Generaal Y. Bot HvJ EU 24 oktober 2017 (C-210/16)(Bescherming natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens; Bevel tot deactivering van een fanpagina op Facebook; Begrip ‚voor de verwerking verantwoordelijke’; Verantwoordelijkheid van de beheerder van een fanpagina; Gezamenlijke verantwoordelijkheid; Omvang van de bevoegdheden om in te grijpen van de toezichthoudende autoriteiten”)
  • Rechtbank Rotterdam 11 oktober 2017 (gepubliceerd op 23 oktober 2017)(Telefoniemarkt; Slamming; Onrechtmatig handelen; Misleidende reclame)
  • Rechtbank Midden-Nederland 25 oktober 2017 (gepubliceerd op 27 oktober 2017)(Geen ontoelaatbare schending van eer en goede naam door berichten op Facebook)
  • Rechtbank Limburg 11 oktober 2017 (gepubliceerd op 24 oktober 2017)(Vals facebookprofiel; Intieme persoonlijke gegevens; Oplichting; Immateriële schadevergoeding van € 5.000,-; Inbreuk persoonlijke levenssfeer; Portretrecht; Onrechtmatige daad; Overige schade van € 36.380,10)
Gerelateerde artikelen

België!

Hans Bousie / 30 aug 2021

Frank de Grave werd minister van Defensie in 1998 en gaf de verplichte persconferentie. Blijkbaar was hij niet erg onder de indruk van het niveau van de vragen, want hij zat er wat verveeld bij….

Hier papier

Hans Bousie / 16 aug 2021

15.000 keer per dag zegt Eftelings’ holle Bolle Gijs “papier hier”. En dat al meer dan 60 jaar lang. Voor de snelle rekenaars onder ons, dat is dus ongeveer 350 miljoen keer. Tot voor kort…