Rechtspraak informatierecht week 22

bureau Brandeis / 01 jun 2018

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht.

Week 22: 28 mei 2018 t/m 1 juni 2018

Gerechtshof Den Haag 29 mei 2018 (Merkenrecht; Oppositie KPN/PN; Wijst oppositie deels toe)

Hof Arnhem-Leeuwarden 1 mei 2018 (gepubliceerd op 31 mei 2018)(Verzoek ex artikel 35 Wbp; De Wbp geeft geen recht op inzage in medische analyses die deskundigen op verzoek van de medisch adviseur van de aansprakelijkheidsverzekeraar van het aangesproken ziekenhuis en gynaecoloog hebben gemaakt; Verwijzing naar ECLI:NL:HR:2018:365, ECLI:EU:C:2014:2081 en ECLI:NL:GHDHA:2017:2723)

Rechtbank Den Haag 26 april 2018 (gepubliceerd op 1 juni 2018)(Verzet op grond van artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens ongegrond; Schadevergoeding in verband met onrechtmatige verstrekking van inkomensgegevens aan verhuurder)

Rechtbank Amsterdam 30 mei 2018 (De vorderingen van de manager worden afgewezen; De artiest is (in reconventie) niet-ontvankelijk in zijn vernietigingsvordering, omdat ook niet in deze procedure betrokken derden partij zijn bij die overeenkomst; De uitlatingen van de artiest over de manager zijn niet onrechtmatig; In de media is aandacht geweest voor uitlatingen van de manager over de artiest, maar die zijn juridisch niet relevant)

Gerelateerde artikelen

België!

Hans Bousie / 30 aug 2021

Frank de Grave werd minister van Defensie in 1998 en gaf de verplichte persconferentie. Blijkbaar was hij niet erg onder de indruk van het niveau van de vragen, want hij zat er wat verveeld bij….

Hier papier

Hans Bousie / 16 aug 2021

15.000 keer per dag zegt Eftelings’ holle Bolle Gijs “papier hier”. En dat al meer dan 60 jaar lang. Voor de snelle rekenaars onder ons, dat is dus ongeveer 350 miljoen keer. Tot voor kort…