Rechtspraak informatierecht week 10

bureau Brandeis / 09 mrt 2018

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht.

Week 10: 5 maart 2018 t/m 9 maart 2018

  • ABRvS 7 maart 2018 (Wob-verzoek; AIVD; Hoger beroep gegrond; Niet-actuele gegevens; Nadere motivering)
  • ABRvS 7 maart 2018 (Wob-verzoek; Bits of Freedom; Korps landelijke politiediensten; Hoger beroep gegrond)
  • Centrale Raad van Beroep 28 februari 2018 (gepubliceerd op 9 maart 2018)(Herziening uitwonendenfinanciering uitsluitend gebaseerd op reisgegevens; Trans Link Systems; De analyse van reisgegevens zal slechts in uitzonderlijke gevallen een toereikende feitelijke grondslag bieden, volgens vaste rechtspraak; Van zo’n uitzonderlijk geval is hier evident geen sprake; Besluit berust op onvoldoende feitelijke grondslag)
  • Rechtbank Den Haag 6 september 2017 (gepubliceerd op 8 maart 2018)(Bestuurdersaansprakelijkheid doordat de vennootschap een IE-kort geding aanhangig heeft gemaakt in de wetenschap dat zij niet aan evt. proceskostenveroordeling kon voldoen? Misbruik van recht)
  • Rechtbank Den Haag 7 maart 2018 (gepubliceerd op 8 maart 2018)(Gevorderde verstrekking beeldopnames door NVWA afgewezen aangezien dat kan worden bewerkstelligd via de bestuursrechtelijke weg; In die situatie is voor de civiele rechter geen rol weggelegd
  • Rechtbank Den Haag 28 februari 2018 (gepubliceerd op IE-Forum op 2 maart 2018)(Onrechtmatige mededelingen over traplift concurrent gedaan)
  • Rechtbank Rotterdam 21 februari 2018 (gepubliceerd op 5 maart 2018)(Door Videma in 2013 en 2014 gehanteerde tarieven voor vertoning en doorgifte van Nederlandse tv-programma’s in ziekenhuizen zijn niet billijk in de zin van artikel 22 Wet toezicht cbo’s (oud); Videma maakt misbruik van machtspositie in de zin van artikel 24 Mededingswet (Mw) door het hanteren van een excessief all-in tarief in 2013 en 2014; wettelijk verplicht deskundigenrapport van de Geschillencommissie Auteursrechten)
Gerelateerde artikelen

België!

Hans Bousie / 30 aug 2021

Frank de Grave werd minister van Defensie in 1998 en gaf de verplichte persconferentie. Blijkbaar was hij niet erg onder de indruk van het niveau van de vragen, want hij zat er wat verveeld bij….

Hier papier

Hans Bousie / 16 aug 2021

15.000 keer per dag zegt Eftelings’ holle Bolle Gijs “papier hier”. En dat al meer dan 60 jaar lang. Voor de snelle rekenaars onder ons, dat is dus ongeveer 350 miljoen keer. Tot voor kort…