Overheid & Mededinging

Uitgangspunt in het mededingingsrecht is dat de concurrentievoorwaarden voor alle ondernemingen op de markt gelijk dienen te zijn. Ook overheden mogen de mededinging binnen de EU dus niet (potentieel) vervalsen door hun eigen marktgedrag of door het begunstigen van bepaalde ondernemingen.

Staatssteun  

Artikel 107 VWEU bevat een algemeen verbod op het verlenen van staatssteun. Overheden moeten in beginsel al hun voorgenomen steunmaatregelen melden bij de Europese Commissie. Hoewel alleen de Europese Commissie steunmaatregelen formeel kan goedkeuren, kunnen nationale rechters steunmaatregelen onrechtmatig verklaren en de terugbetaling ervan gelasten. Ook kunnen belanghebbende derde partijen het goedkeuringsbesluit van de Commissie in sommige gevallen aanvechten.

De mededingingsadvocaten van bureau Brandeis treden zowel op voor (potentieel) steunverkrijgende ondernemingen als derde partijen en procederen in dat kader regelmatig voor nationale en Europese rechterlijke instanties.

Wet Markt & Overheid

De Wet Markt & Overheid (M&O) bevat algemene gedragsregels voor bestuursorganen die gelden wanneer zij economische activiteiten verrichten (en in die hoedanigheid concurreren met ondernemingen). Deze hebben betrekking op het doorberekenen van de integrale kosten, het beschikbaar stellen van gegevens, het bevoordelingsverbod en het verbod op functievermenging. De ACM houdt toezicht op de naleving van deze regels. Lees hier meer over recente ontwikkelingen omtrent de Wet M&O. Heeft u vragen over de toepassing van het staatssteunrecht of de Wet M&O? Neem contact op met een van onze specialisten.

Onze specialisten

Bas Braeken

Bas is partner van bureau Brandeis. Bas is een ervaren advocaat op het gebied van het (Europees) mededingingsrecht. Hij is daarnaast een erkend specialist op het gebied van gereguleerde markten (zoals telecom, media, post en…


Volledig profiel

Timo Hieselaar

Timo Hieselaar is werkzaam als advocaat bij bureau Brandeis. Hij specialiseert zich in het (Europees) mededingingsrecht. Tijdens zijn studie ontwikkelde Timo een specifieke interesse voor het Europees economisch recht en het mededingingsrecht in het bijzonder….


Volledig profiel
Journal
Competition Flashback

Competition Flashback Q4 2022 – Ontwikkelingen mededingingsrecht

Bas Braeken & Jade Versteeg & Lara Elzas & Timo Hieselaar & Demi van den Berg / 11 jan 2023

Dit is de Competition Flashback Q4 2022 van bureau Brandeis met daarin een selectie van enkele belangrijke mededingingsrechtelijke ontwikkelingen over het afgelopen kwartaal (klik hier voor het origineel). Wilt u graag voortaan de Competition Flashback…

Blog Competition Flashback Nieuws

Competition Flashback Q3 2022

Bas Braeken & Jade Versteeg & Lara Elzas & Timo Hieselaar & Demi van den Berg / 05 okt 2022

Dit is de Competition Flashback Q3 2022 van bureau Brandeis met daarin een selectie van enkele belangrijke mededingingsrechtelijke ontwikkelingen over het afgelopen kwartaal (klik hier voor het origineel). Wilt u graag voortaan de Competition Flashback…

Lees alle berichten

Quote

- Louis Brandeis