bureau Brandeis ontwikkelt 12-stappenplan

Christiaan Alberdingk Thijm & Vita Zwaan / 26 mei 2017

Vandaag over een jaar treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG brengt ingrijpende veranderingen met zich mee ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Ook introduceert de AVG boetes tot € 20 miljoen of 4% van de jaaromzet in het geval bedrijven en instellingen niet voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving.

Hoe wordt u privacy compliant?

Het vergt tijd om te komen tot een organisatie die volledig compliant is. Wij adviseren onze cliënten daar nu, een jaar voor dato, mee te starten.

Om dat proces te vereenvoudigen heeft bureau Brandeis een 12-stappenplan ontwikkeld. Voor iedere maand vanaf juni 2017 t/m mei 2018 een stap die ertoe moet leiden dat u op 25 mei 2018 voldoet aan de AVG.

Graag gaan we met u in gesprek hoe deze stappen binnen uw organisatie te nemen. U kunt daartoe contact nemen met iemand uit ons privacyteam, onder wie Christiaan Alberdingk Thijm en Vita Zwaan.

Gerelateerde artikelen

Rechtspraak informatierecht week 30

Oskar Mulder / 26 jul 2019

bureau Brandeis publiceert regelmatig een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht. Week 30: 22 juli 2019 t/m 26 juli 2019 EHRM 25 juli 2019, no. 47542/07, Brzezinski v. Poland (Press release)(Violation of article 10. Breach of…

Rechtspraak informatierecht week 29

Oskar Mulder / 19 jul 2019

bureau Brandeis publiceert regelmatig een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht. Week 29: 15 juli 2019 t/m 19 juli 2019 EHRM 25 juni 2019, no. 40477/13, Glaisen c. Suisse (Press release)(Inability of wheelchair user to access…

Rechtspraak informatierecht week 23

Oskar Mulder / 07 jun 2019

bureau Brandeis publiceert regelmatig een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht. Week 23: 3 juni 2019 t/m 7 juni 2019 HvJ EU 5 juni 2019, C-142/18, Skype (Skype biedt een telecommunicatiedienst aan. VOIP) Conclusie A-G Szpunar…