Simone Peek

Partner

Simone Peek is partner bij bureau Brandeis. Haar praktijk is gericht op complexe zaken over financieel recht en andere geschillen waarbij toezichthouders betrokken zijn. Ook adviseert zij over risk management en compliance.

Simone helpt ondernemingen en individuele bestuurders die (soms heel plotseling) geconfronteerd worden met onderzoeken en handhavingsmaatregelen van toezichthouders en staat hen bij in procedures. Daarbij kan het gaan over markttoetreding, integere bedrijfsvoering, bijzondere zorgplichten, transparantieverplichtingen, belangenverstrengeling, marktmisbruik en risico’s op corruptie, witwassen en sanctieschendingen.

Met zowel een juridische als communicatie-achtergrond, heeft Simone oog voor de commerciële en reputationele aspecten van een zaak. Zij is ervaren in reputatiemanagement en weet hoe om te gaan met de media. Juist in bedrijfskritische en gevoelige discussies met toezichthouders en andere partijen is dit onmisbaar. Zeker nu steeds vaker bestuurders en andere beleidsbepalers in persoon worden getroffen en sommige geschillen beter achter de schermen worden beslecht.

Al jarenlang is zij actief in de financiële markt en ook in de farmaceutische industrie. Uniek aan Simone is dat zij deze specifieke sectorkennis combineert met een uitgebreide procesrechtelijke ervaring. Zij procedeert veel internationaal en is vaak betrokken bij grensoverschrijdende onderzoeken waarbij zij als geen ander in staat is zowel de juridische als culturele vertaalslag te maken.

Cliënten en collega-advocaten omschrijven Simone als analytisch sterk, creatief en doelgericht. Zij weet ingewikkelde regelgeving om te zetten naar praktisch advies, houdt het grote plaatje voor ogen en geeft niet op totdat er een oplossing is, zo nodig door het creëren van nieuwe jurisprudentie.

Simone studeerde rechten en communicatie aan de Radboud Universiteit, l’Université Jean Moulin Lyon 3 en INSEAD. Voordat zij zich aansloot bij bureau Brandeis, was zij ruim 10 jaar werkzaam bij Clifford Chance in Amsterdam en Washington D.C.

Publicaties

 • Sanctieregelgeving en handhavingsrisico: Toenemende aandacht voor sanctieregelgeving vraagt effectieve compliance van financiële ondernemingen, Peek, S.M., TFR 2022, nr. 7/8, juli 2022
 • Te weinig persoonlijkheid in Nederlandse rechtspraak: We respectfully dissent. Peek, S.M. e.a. in Liber amicorum prof. mr. dr. M.E. Koppenol-Laforce. Boom juridisch, april 2021
 • Op zijn tijd woorden hebben met een toezichthouder is zo gek nog niet. Peek, S. Het Financieele Dagblad, Opinie, FD 19 september 2018
 • Beboeting van feitelijk leidinggevers in het financiële toezicht. Verkenning van vijf jaar rechtspraak. Peek, S.M. e.a., TFR 2016, nr. 3, maart 2016
 • Verlichting van het internationale sanctieregime ten aanzien van Iran. Het belang van compliance en risk management voor internationaal zakendoen. Peek, S.M. e.a. Ondernemingsrecht 2016/106, september 2016
 • Deal met Iran biedt EU kans om slagkracht te tonen. Peek, S. Het Financieele Dagblad, Opinie FD 21 januari 2016
 • Tuchtrecht en toezicht: impact op banken. Peek, S.M. e.a. TFR 2015, nr.7/8, augustus 2015
 • Actieve handhaving van de Geneesmiddelenwet: toename van bestuurlijke boetes wegens ongeoorloofde reclame, Peek, S. e.a. JGRplus 2014, afl. 1, december 2014
 • Credit rating agencies en civielrechtelijke aansprakelijkheid. Peek, S.M. e.a. in Aansprakelijkheid in de financiele sector, Serie Onderneming & Recht, Deel 78, p. 931-972, Kluwer, april 2013
 • Aanscherping Europese dataprotectieregels stelt onderneming nog steeds voor dilemma, Peek, S. e.a. Het Financieele Dagblad, Opinie, FD 30 oktober 2013
 • De nieuwe Wob: vergaande openbaarmaking van publieke en semipublieke informatie. Peek, S.M. e.a. V&O 2012, nr. 12, p. 211-214, december 2012
 • AFM en DNB betalen geen schade in VPV-kwestie. Een voorproefje van de aansprakelijkheidsbeperking voor financiele toezichthouders? Peek, S.M. Bb 2012/61, p. 205-208, november 2012
 • Wet aanpassing bestuursprocesrecht: aandachtspunten voor ondernemingen in gereguleerde markten. Peek, S.M. e.a. V&O 2011, nr. 6, p. 123-126, december 2011
 • Toets van de toezichthouder nader gekleurd: BNA niet aansprakelijk. Peek, S.M. Bb 2011/8, maart 2011
 • Geneesmiddel of medisch hulpmiddel: een dunne scheidingslijn, Peek, S. JGRplus 2010, afl. 1, p. 3-16, januari 2010
 • Het zwijgrecht bij ondervraging van de onderneming. Peek, S.M. e.a. V&O 2010, nr. 7/8, p. 149-152, augustus 2010
 • Aansprakelijkheid van de financiële toezichthouder: BeFRA vervolgd. Peek, S.M. Bb 2009/10, januari 2009
Lawyer
Journal Simone

Financiële toezichthouders treden op tegen finfluencers

Casper Rooijakkers & Simone Peek / 18 nov 2022

Financiële toezichthouders in binnen– en buitenland besteden al langere tijd aandacht aan het fenomeen finfluencers. Afgelopen maand werd bekend dat de AFM handhavingsmaatregelen heeft genomen in een onderzoek naar een Nederlandse finfluencer. Voor zover bekend…