Michelle Krekels

Advocaat

Michelle Krekels is advocaat, senior associate, bij bureau Brandeis. Zij is gespecialiseerd in geschillenbeslechting. Zij analyseert risico’s, beheert geschillen en bereikt commerciële oplossingen in het belang van haar cliënten.

Michelle adviseert en procedeert over massaschadezaken, (internationale) commerciële contracten, financiële geschillen en (product)aansprakelijkheid. Daarnaast adviseert zij aandeelhouders, bestuurders en commissarissen over governance vraagstukken en aansprakelijkheidsrisico’s.

Michelle staat cliënten bij in complexe aangelegenheden. Cliënten van Michelle zijn nationale en internationale ondernemingen, instellingen en verzekeraars. Vaak werkt zij samen met andere (buitenlandse) advocatenkantoren en funders. Zij waarderen haar scherpe analyses, kritische inzichten en cliënt gerichtheid (Recommendations: https://www.linkedin.com/in/michelle-krekels)

Michelle is in 2009 beëdigd als advocaat. Zij was voorheen werkzaam bij AKD en bij Spigt Litigators. In 2016 heeft Michelle de opleiding Vennootschaps-en Ondernemingsrecht van de Grotius Academie succesvol afgerond (Education: https://www.linkedin.com/in/michelle-krekels).

Recente werkzaamheden:
 • Vertegenwoordigen van aandeelhouders in een Nederlandse procedure naar aanleiding van de gerapporteerde boekhoudkundige onregelmatigheden bij Steinhoff International Holdings N.V.
 • Staat regelmatig groene energieleveranciers bij door middel van het beoordelen van commerciële contracten en het oplossen van geschillen inzake wind- en zonne-energieprojecten.
 • Betrokken bij diverse collectieve acties. Zo vertegenwoordigt zij The Privacy Collective in de collectieve actie tegen de softwarebedrijven Oracle en Salesforce.
 • Vertegenwoordigde een zakelijke cliënt van Van Lanschot Bankiers N.V. inzake een geschil over de overdracht van zakelijke vastgoedleningen aan niet-banken. Zie hierover onder meer de uitspraken van de rechtbank Amsterdam van 7 augustus 2019 en van 29 mei 2019.
 • Vertegenwoordigen Nigeriaanse en Libanese ondernemingen in een NAI arbitrage naar aanleiding van de beëindiging van een overeenkomst ten behoeve van het doorvoeren van graan voor het brouwen van bier.
 • Betrokken bij een NAI arbitrage tussen internationale partijen, die actief zijn in de online gaming industrie.
 • Adviseren van partijen over het instellen van massaclaims tegen banken naar aanleiding van de Libor-fraude.
 • Bijstaan van diverse partijen in procedures voor de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam, waaronder het Taiwanese financiële conglomeraat FUBON in het kader van een claimemissie van Delta Lloyd.
 • Vertegenwoordigen van een Nederlandse onderneming in een aansprakelijkheidsprocedure tegen haar voormalig bestuurder.
 • Bijstaan van een investeerder in onroerend goed in een kort geding inzake een geschil betreffende de nakoming van een leningsovereenkomst.
 • Hedgefunds voorzien van juridische bijstand rond hun investeringen in Nederlandse beursfondsen in niet publiek geworden situaties.
 • Betrokken bij de gerechtelijke vereffening van een vennootschap en de daarmee samenhangende procedures die gevoerd zijn voor de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam.
Lawyer
Journal Michelle

Prospectusaansprakelijkheid

Michelle Krekels / 16 feb 2016

Prospectusplicht Wanneer een instelling effecten wil aanbieden aan het publiek of de effecten wil doen toelaten tot de handel dient de instelling eerst een prospectus uit te brengen. Krachtens artikel 5:2 Wet op het financieel…