Michelle Krekels

Advocaat

Michelle is advocaat-medewerker bij bureau Brandeis. Zij specialiseert zich in ondernemingsrechtelijke geschilbeslechting. Ze houdt zich in het bijzonder bezig met geschillen binnen en rondom ondernemingen, joint ventures en andere samenwerkingsverbanden binnen en buiten Nederland.

Michelle is ervaren in de beslechting van aandeelhoudersgeschillen, geschillen met banken of financiers, bestuurders-en commissarissenaansprakelijkheid, enquêteprocedures en overnamegeschillen. Daarnaast houdt zij zich bezig met beslechting van commerciële geschillen.

Michelle studeerde in 2008 af aan de Universiteit Maastricht (masters in privaatrecht en handels-en ondernemingsrecht). Gedurende haar studie was zij werkzaam als juridisch medewerker bij een advocatenkantoor en als buitengriffier bij de rechtbank in Maastricht. Zij startte haar carrière in 2008 bij AKD op de sectie Ondernemingsrecht. Sinds 2012 is zij werkzaam geweest bij Spigt Litigators waar zij zich specialiseerde in corporate litigation.

Recente werkzaamheden:
  • Michelle was betrokken bij de gerechtelijke vereffening van een vennootschap en de daarmee samenhangende procedures die gevoerd zijn voor de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam;
  • Zij heeft diverse partijen bijgestaan in procedures voor de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam;
  • Zij heeft geadviseerd en geprocedeerd over diverse geschillen waarbij ondernemingen en hun stakeholders betrokken zijn.
Lawyer
Journal Michelle

Prospectusaansprakelijkheid

Michelle Krekels / 16 feb 2016

Prospectusplicht Wanneer een instelling effecten wil aanbieden aan het publiek of de effecten wil doen toelaten tot de handel dient de instelling eerst een prospectus uit te brengen. Krachtens artikel 5:2 Wet op het financieel…