Michelle Krekels

Advocaat

Michelle is advocaat-medewerker bij bureau Brandeis. Zij specialiseert zich in ondernemingsrechtelijke geschilbeslechting. Ze houdt zich in het bijzonder bezig met geschillen binnen en rondom ondernemingen, joint ventures en andere samenwerkingsverbanden binnen en buiten Nederland.

Michelle is ervaren in de beslechting van aandeelhoudersgeschillen, geschillen met banken of financiers, bestuurders-en commissarissenaansprakelijkheid, enquêteprocedures en overnamegeschillen. Daarnaast houdt zij zich bezig met beslechting van commerciële geschillen.

Michelle studeerde in 2008 af aan de Universiteit Maastricht (masters in privaatrecht en handels-en ondernemingsrecht). Gedurende haar studie was zij werkzaam als juridisch medewerker bij een advocatenkantoor en als buitengriffier bij de rechtbank in Maastricht. Zij startte haar carrière in 2008 bij AKD op de sectie Ondernemingsrecht. Sinds 2012 is zij werkzaam geweest bij Spigt Litigators waar zij zich specialiseerde in corporate litigation.

Recente werkzaamheden:
 • Vertegenwoordigen van aandeelhouders in een Nederlandse procedure naar aanleiding van de gerapporteerde boekhoudkundige onregelmatigheden bij Steinhoff International Holdings N.V.
 • Staat regelmatig groene energieleveranciers bij door middel van het beoordelen van commerciële contracten en het oplossen van geschillen inzake wind- en zonne-energieprojecten.
 • Betrokken bij diverse collectieve acties. Zo vertegenwoordigt zij The Privacy Collective in de collectieve actie tegen de softwarebedrijven Oracle en Salesforce.
 • Vertegenwoordigde een zakelijke cliënt van Van Lanschot Bankiers N.V. inzake een geschil over de overdracht van zakelijke vastgoedleningen aan niet-banken. Zie hierover onder meer de uitspraken van de rechtbank Amsterdam van 7 augustus 2019 en van 29 mei 2019.
 • Vertegenwoordigen Nigeriaanse en Libanese ondernemingen in een NAI arbitrage naar aanleiding van de beëindiging van een overeenkomst ten behoeve van het doorvoeren van graan voor het brouwen van bier.
 • Betrokken bij een NAI arbitrage tussen internationale partijen, die actief zijn in de online gaming industrie.
 • Adviseren van partijen over het instellen van massaclaims tegen banken naar aanleiding van de Libor-fraude.
 • Bijstaan van diverse partijen in procedures voor de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam, waaronder het Taiwanese financiële conglomeraat FUBON in het kader van een claimemissie van Delta Lloyd.
 • Vertegenwoordigen van een Nederlandse onderneming in een aansprakelijkheidsprocedure tegen haar voormalig bestuurder.
 • Bijstaan van een investeerder in onroerend goed in een kort geding inzake een geschil betreffende de nakoming van een leningsovereenkomst.
 • Hedgefunds voorzien van juridische bijstand rond hun investeringen in Nederlandse beursfondsen in niet publiek geworden situaties.
 • Betrokken bij de gerechtelijke vereffening van een vennootschap en de daarmee samenhangende procedures die gevoerd zijn voor de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam.
Lawyer
Journal Michelle

Prospectusaansprakelijkheid

Michelle Krekels / 16 feb 2016

Prospectusplicht Wanneer een instelling effecten wil aanbieden aan het publiek of de effecten wil doen toelaten tot de handel dient de instelling eerst een prospectus uit te brengen. Krachtens artikel 5:2 Wet op het financieel…