Michelle Krekels

Advocaat

Michelle Krekels is advocaat, senior associate, bij bureau Brandeis. Zij is gespecialiseerd in geschillenbeslechting. Zij analyseert risico’s, beheert geschillen en bereikt commerciële oplossingen in het belang van haar cliënten.

Michelle adviseert en procedeert over massaschadezaken, (internationale) commerciële contracten, financiële geschillen en (product)aansprakelijkheid. Daarnaast adviseert zij aandeelhouders, bestuurders en commissarissen over governance vraagstukken en aansprakelijkheidsrisico’s.

Michelle staat cliënten bij in complexe aangelegenheden. Cliënten van Michelle zijn nationale en internationale ondernemingen, instellingen en verzekeraars. Vaak werkt zij samen met andere (buitenlandse) advocatenkantoren en funders. Zij waarderen haar scherpe analyses, kritische inzichten en cliënt gerichtheid (Recommendations: https://www.linkedin.com/in/michelle-krekels)

Michelle is in 2009 beëdigd als advocaat. Zij was voorheen werkzaam bij AKD en bij Spigt Litigators. In 2016 heeft Michelle de opleiding Vennootschaps-en Ondernemingsrecht van de Grotius Academie succesvol afgerond (Education: https://www.linkedin.com/in/michelle-krekels).

Recente werkzaamheden:
 • Vertegenwoordigen van aandeelhouders in een Nederlandse procedure naar aanleiding van de gerapporteerde boekhoudkundige onregelmatigheden bij Steinhoff International Holdings N.V.
 • Staat regelmatig groene energieleveranciers bij door middel van het beoordelen van commerciële contracten en het oplossen van geschillen inzake wind- en zonne-energieprojecten.
 • Betrokken bij diverse collectieve acties. Zo vertegenwoordigt zij The Privacy Collective in de collectieve actie tegen de softwarebedrijven Oracle en Salesforce.
 • Vertegenwoordigde een zakelijke cliënt van Van Lanschot Bankiers N.V. inzake een geschil over de overdracht van zakelijke vastgoedleningen aan niet-banken. Zie hierover onder meer de uitspraken van de rechtbank Amsterdam van 7 augustus 2019 en van 29 mei 2019.
 • Vertegenwoordigen Nigeriaanse en Libanese ondernemingen in een NAI arbitrage naar aanleiding van de beëindiging van een overeenkomst ten behoeve van het doorvoeren van graan voor het brouwen van bier.
 • Betrokken bij een NAI arbitrage tussen internationale partijen, die actief zijn in de online gaming industrie.
 • Adviseren van partijen over het instellen van massaclaims tegen banken naar aanleiding van de Libor-fraude.
 • Bijstaan van diverse partijen in procedures voor de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam, waaronder het Taiwanese financiële conglomeraat FUBON in het kader van een claimemissie van Delta Lloyd.
 • Vertegenwoordigen van een Nederlandse onderneming in een aansprakelijkheidsprocedure tegen haar voormalig bestuurder.
 • Bijstaan van een investeerder in onroerend goed in een kort geding inzake een geschil betreffende de nakoming van een leningsovereenkomst.
 • Hedgefunds voorzien van juridische bijstand rond hun investeringen in Nederlandse beursfondsen in niet publiek geworden situaties.
 • Betrokken bij de gerechtelijke vereffening van een vennootschap en de daarmee samenhangende procedures die gevoerd zijn voor de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam.

Publicaties:

Life Sciences: Contracts and Dispute Resolution
https://www.bureaubrandeis.com/life-sciences-contracts-and-dispute-resolution/

Update on the transposition of the EU Directive on representative actions for consumers into Dutch law
https://www.bureaubrandeis.com/update-on-the-transposition-of-the-eu-directive-on-representative-actions-for-consumers-into-dutch-law/

Nieuwe Europese Richtlijn geeft tanden aan consumentenrechten (en dat zijn er veel…!)
https://www.bureaubrandeis.com/nieuwe-europese-richtlijn-geeft-tanden-aan-consumentenrechten-en-dat-zijn-er-veel/

Major revision of the regime for collective actions in the Netherlands
https://www.bureaubrandeis.com/major-revision-the-regime-for-collective-actions-the-netherlands/

De economische realiteit in de SNS Reaal-beschikkingen, noot bij HR 3 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:478 en ECLI:NL:HR:2020:479
(Concernenquête SNS Reaal en dochtervennootschap SNS Bank)
https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/mvo/2021/3-4/MvO_2452-3135_2021_007_304_003.pdf

 

Lawyer
Journal Michelle

Life Sciences: Contracts and Dispute Resolution

Michelle Krekels & Daniëlle Brouwer / 17 jun 2021

Manufacturing and distributing products in the life sciences sector is complex and challenging. Life sciences companies frequently engage in cross-border partnerships and collaborations. Under these circumstances, international disputes often arise. Supply chain interruptions, differences in…