Financial Services Litigation

In een poging het vertrouwen te herstellen na de financiële crisis, ziet de financiële dienstensector zich geconfronteerd met steeds meer nieuwe regelgeving, marktautoriteiten hebben vergaande toezichtsbevoegdheden en de publieke opinie roept in toenemende mate om opsporing en rechterlijke toetsing.

De uitdaging voor veel financiële marktpartijen is het anticiperen op en managen van mogelijke risico’s, effectief om te gaan met non-compliance kwesties en ingewikkelde gesprekken met toezichthouders en andere partijen goed weten te doorstaan. Hoe voorkom je een procedure en als dat niet lukt, hoe vecht je met succes.

bureau Brandeis behandelt complexe geschillen over financieel recht en andere zaken waarbij toezichthouders betrokken zijn. Het team staat financiële dienstverleners en individuele bestuurders bij in onderzoeken en handhavingsmaatregelen van onder andere DNB en de AFM. Wij treden op in procedures tussen marktpartijen in de financiële sector, en wij adviseren over risicomanagement en compliance.

Wij beschikken over het benodigde brede palet aan geschilbeslechtingsvaardigheden voor effectieve belangenbehartiging in de rechtszaal en in handhavingsprocedures voor de toezichthouder. Onze advocaten staan bekend om hun omvangrijke proceservaring in complexe financiële geschillen, waarin strategische, procedurele en reputationele aspecten net zo belangrijk zijn als kennis van de sector.

  Zaken die wij behandelen zijn onder meer:

  • Bestuursrechtelijke procedures voor en tegen toezichthouders over boetes, aanwijzingen en andere handhavingsmaatregelen
  • Aansprakelijkheid van individuele bestuurders in de financiële sector voor feitelijk leidinggeven aan een overtreding van de onderneming
  • Informatieverzoeken van toezichthouders en andere (interne) onderzoeken ingegeven door regelgeving
  • Civiele procedures rond beleggersclaims met betrekking tot misleiding en schending van de zorgplicht tegenover klanten en derden
  • Managen van witwas- en sanctierisico’s, anti-omkoping en corruptie compliance
  • Integriteits- en geschiktheidstoetsen van bestuurders en andere beleidsbepalers
  • Financiële verslaggeving en openbaarmakingsverplichtingen, handel met voorwetenschap en marktmanipulatie
  • Aansprakelijkheid van financiële toezichthouders en andere overheidsinstanties
  • Geschillen rond vergunningaanvragen, verklaringen van geen bezwaar en goedkeuring van biedingsberichten en prospectussen

  Tot onze cliënten behoren financiële dienstverleners zoals fintechs, banken, vermogensbeheerders, alternatieve investeerders en trustkantoren, andere bedrijven die te maken hebben met financiële toezichthouders, en bestuurders en senior managers van financiële ondernemingen.Als breed litigation kantoor zonder financiële transactiepraktijk zijn wij in staat onze cliënten in alle onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid bij te staan in complexe financiële geschillen. Wij hebben een omvangrijk netwerk van banking advocaten en andere specialisten met wie wij graag samenwerken en die ons regelmatig vragen op te treden als (co-)counsel.In deze uitdagende, steeds veranderende omgeving van de financiële dienstverlening streven wij ernaar om zorg te dragen voor de reputatiegevoelige en bedrijfskritische zaken van onze cliënten. Zodat onze cliënten gerust kunnen zijn over de gereguleerde aspecten van hun onderneming en zich kunnen concentreren op de succesvolle groei en ontwikkeling daarvan.

Onze specialisten

Simone Peek

Simone Peek is partner bij bureau Brandeis. Haar praktijk is gericht op complexe zaken over financieel recht en andere geschillen waarbij toezichthouders betrokken zijn. Ook adviseert zij over risk management en compliance. Simone helpt ondernemingen…


Volledig profiel

Casper Rooijakkers

Casper Rooijakkers is advocaat-medewerker bij bureau Brandeis. Hij specialiseert zich in procedures op het gebied van financieel recht. Cliënten waarderen hem om zijn flexibiliteit en vermogen om snel hun bedrijfsvoering te doorgronden. Casper treedt op…


Volledig profiel
Journal
Blog Know how Nieuws Rechtspraak

Financial Services Litigation Update

Simone Peek & Casper Rooijakkers / 31 aug 2020

Het belang van Europese rechtszaken voor het financieel toezicht neemt toe. In deze Financial Services Litigation Update bespreken we enkele recente uitspraken van het Gerecht van de EU over de supervisie van de ECB op…

Blog Know how News Nieuws Rechtspraak

Financial Services Litigation Update

Simone Peek & Casper Rooijakkers / 01 jul 2019

This update highlights some recent decisions from the Dutch courts relating to banking relationships, regulatory obligations and transparency in the financial services sector. Contact us if you have any questions or find out more about…

Blog Know how News Nieuws Rechtspraak

Financial Services Litigation Update

Simone Peek & Casper Rooijakkers / 01 jul 2019

This update highlights some recent decisions from the Dutch courts relating to banking relationships, regulatory obligations and transparency in the financial services sector. Contact us if you have any questions or find out more about…

Blog Know how Nieuws Rechtspraak

Financial Services Litigation Update

Simone Peek & Casper Rooijakkers / 31 aug 2020

Het belang van Europese rechtszaken voor het financieel toezicht neemt toe. In deze Financial Services Litigation Update bespreken we enkele recente uitspraken van het Gerecht van de EU over de supervisie van de ECB op…

Blog Know how News Nieuws Rechtspraak

Financial Services Litigation Update

Simone Peek & Casper Rooijakkers / 01 jul 2019

This update highlights some recent decisions from the Dutch courts relating to banking relationships, regulatory obligations and transparency in the financial services sector. Contact us if you have any questions or find out more about…

Lees alle berichten

Quote

- Louis Brandeis