Rechtspraak informatierecht week 9

bureau Brandeis / 02 mrt 2018

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht.

Week 9: 26 februari 2018 t/m 2 maart 2018

  • HvJ EU 28 februari 2018, C-3/17, Sporting Odds (Press release)(The Hungarian legislation on the grant of concessions for operating traditional casinos and that relating to the organisation of online casino games are not compatible with EU law; That legislation prevents, in a discriminatory manner, operators of games of chance established in another Member State from having access to the Hungarian market for those games)
  • EHRM 27 februari 2018, no. 1085/10, Guja v. The Republic of Moldova (No. 2) (Press release)(Violation of article 10; Moldovan civil servant whistle-blower wins rights violation case for second time)
  • EHRM 22 februari 2018, no. 72562/10, Alpha Doryforiki Tileorasi Anonymi Etairia v. Greece (Press release)(Legal summary)(Three secretly filmed video-recordings of a politician on television; Violation of article 10 in respect of the first video; No violation of article 10 in respect of the second and third videos)
  • Gerechtshof Amsterdam 6 februari 2018 (gepubliceerd op 27 februari 2018)(Auteursrecht; Drie brieven Otto Frank auteursrechtelijk beschermd; Anne Frank Fonds auteursrechthebbende; Het feit dat de Stichting het eigendomsrecht op de drie brieven heeft, impliceert niet dat zij daarmee ook het recht heeft deze tentoon te mogen stellen; Het aan breed publiek tegelijkertijd tentoonstellen van drie brieven is openbaarmaking; De tentoonstellingsexceptie van artikel 23 Aw ziet niet op een geval als dit, waarin brieven ter lezing worden aangeboden; Belang bij uitoefening van vrijheid van informatie van Anne Frank Stichting weegt niet zwaarder dan belang Anne Frank Fonds bij handhaving auteursrecht; Stichting had vooraf om toestemming kunnen vragen; Verbod (zonder dwangsom) om de drie brieven opnieuw tentoon te stellen alsnog toegewezen; Vonnis in zoverre vernietigd)
  • Rechtbank Amsterdam 26 februari 2018 (gepubliceerd op 2 maart 2018)(Onrechtmatige uitlatingen; Een uitbater van een hotel in Uithoorn moet stoppen met het bedreigen en intimideren van de burgemeester en alle medewerkers die werken bij de gemeente Uithoorn; Uitingen te grof; Ongenoegen, frustratie, opleidingsniveau en dyslexie vormen geen rechtvaardiging)
Gerelateerde artikelen

Noot Skype en Google

Machteld Robichon & Jacob van de Velde / 16 jan 2020

Voor het tijdschrift Computerrecht schreven Machteld Robichon en Jacob van de Velde een noot over twee arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het Hof geeft in de arresten invulling aan de…

Kwartaalbericht Kartelschade #3 2019

Hans Bousie & Louis Berger & Bas Braeken & Sophie van Everdingen & Jade Versteeg & Nathan van der Raaij & Tessel Bossen / 30 dec 2019

Hierbij presenteren wij u het derde kwartaalbericht van 2019 over ontwikkelingen op het gebied van cartel damage litigation van bureau Brandeis. U kunt het kwartaalbericht hier inzien. Ontvangt u de volgende editie van ons kwartaalbericht graag…

Kwartaalbericht Kartelschade #1 2019

Hans Bousie & Louis Berger & Bas Braeken & Sophie van Everdingen & Nathan van der Raaij & Tessel Bossen / 22 okt 2019

Hierbij presenteren wij u het eerste kwartaalbericht van 2019 over ontwikkelingen op het gebied van cartel damage litigation van bureau Brandeis. U kunt het kwartaalbericht hier inzien. Ontvangt u de volgende editie van ons kwartaalbericht graag…