Rechtspraak informatierecht week 9

bureau Brandeis / 01 mrt 2019

bureau Brandeis publiceert regelmatig een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht.

Week 9: 25 febuari 2019 t/m 1 maart 2019

  • Conclusie A-G HvJ EU Pitruzella 28 februari 2019, C-649/17, Bundesverband der Verbraucherzentralen e.a. / Amazon EU (Press release)(Advocaat-generaal Pitruzzella stelt het Hof voor te verklaren dat een e-commerceplatform als Amazon niet kan worden verplicht om voor consumenten een telefoonnummer open te stellen. Wel moet worden gegarandeerd dat de consument uit meerdere communicatiemiddelen kan kiezen, snel contact met de handelaar kan opnemen en efficiënt met hem kan communiceren, en dat de informatie over deze middelen toegankelijk, duidelijk en begrijpelijk is)
  • Conclusie A-G HvJ EU Saugmandsgaard Øe, C-622/17, Baltic Media Alliance Ltd. v Lietuvos radijo ir televizijos komisija (Press release)(The Audiovisual Media Services Directive does not preclude the adoption by a Member State of a measure imposing an obligation to broadcast or retransmit a foreign television channel only in packages available for an additional fee, in order to restrict the dissemination by that channel to the public of that State of information inciting hatred. Such a measure is also compatible with the freedom to provide services laid down in Article 56 of the Treaty on the Functioning of the European Union)
  • Hof Amsterdam 19 februari 2019 (gepubliceerd op 25 februari 2019)(Inbreuk op de merkrechten van Scotch & Soda op het Beneluxwoordmerk SHRUNK)
  • Rechtbank Rotterdam 28 februari 2019 (Merkenrecht. Kornuit (Grolsch) versus Kordaat (Lidl). Geen inbreuk. De overeenstemming is zo gering dat niet kan worden geconcludeerd dat als gevolg van die geringe overeenstemming verwarring bij het relevante publiek kan ontstaan. Ook geen inbreuk op artikel 2.20 lid 1 sub c en d BVIE)
Gerelateerde artikelen

België!

Hans Bousie / 30 aug 2021

Frank de Grave werd minister van Defensie in 1998 en gaf de verplichte persconferentie. Blijkbaar was hij niet erg onder de indruk van het niveau van de vragen, want hij zat er wat verveeld bij….

Hier papier

Hans Bousie / 16 aug 2021

15.000 keer per dag zegt Eftelings’ holle Bolle Gijs “papier hier”. En dat al meer dan 60 jaar lang. Voor de snelle rekenaars onder ons, dat is dus ongeveer 350 miljoen keer. Tot voor kort…