Rechtspraak informatierecht week 8

bureau Brandeis / 23 feb 2018

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht.

Week 8: 19 februari 2018 t/m 23 februari 2018

  • EHRM 22 februari 2018, no 588/13, Libert c. France (Press release)(No violation of article 8; An employer may consult files on a work computer unless the employee in question has clearly identified them as “private”)
  • HvJ EU 21 februari 2018, C-132/17, Peugeot/Deutsche Umwelthilfe (de definitie van “audiovisuele mediadienst” strekt zich niet uitstrekt tot een videokanaal als dat welk in het hoofdgeding aan de orde is, waarop internetgebruikers korte reclamevideo’s voor nieuwe modellen personenauto’s kunnen bekijken, noch tot een van die video’s op zichzelf beschouwd)
  • ABRvS 21 februari 2018 (Verzoek om handhaving van [appellante], strekkende tot verwijdering van beveiligingscamera’s industrieterrein; Niet in strijd met artikel 8 EVRM; Beperkt gebied; Toezicht niet op persoon gericht; Informatie wordt slechts 7 dagen bewaard en daarna automatisch vernietigd; Beelden worden slechts geraadpleegd in geval van incidenten; Voorzienbaar voor passanten; Hoger beroep ongegrond)
  • Gerechtshof Amsterdam 15 februari 2018 (gepubliceerd op 19 februari 2018) I, II en III (Strafrecht; Veroordeling ter zake van belediging van Sylvana Simons / opruiing op Facebook; Beroep op schending gelijkheidsbeginsel verworpen; Geen beroep gedaan op art. 10 EVRM en hof ziet ook ambtshalve geen enkel aanknopingspunt voor oordeel dat sprake is (ongerechtvaardigde) inbreuk op recht van vrijheid van meningsuiting
Gerelateerde artikelen

Noot Skype en Google

Machteld Robichon & Jacob van de Velde / 16 jan 2020

Voor het tijdschrift Computerrecht schreven Machteld Robichon en Jacob van de Velde een noot over twee arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het Hof geeft in de arresten invulling aan de…

Rechtspraak informatierecht week 30

bureau Brandeis / 26 jul 2019

bureau Brandeis publiceert regelmatig een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht. Week 30: 22 juli 2019 t/m 26 juli 2019 EHRM 25 juli 2019, no. 47542/07, Brzezinski v. Poland (Press release)(Violation of article 10. Breach of…

Rechtspraak informatierecht week 29

bureau Brandeis / 19 jul 2019

bureau Brandeis publiceert regelmatig een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht. Week 29: 15 juli 2019 t/m 19 juli 2019 EHRM 25 juni 2019, no. 40477/13, Glaisen c. Suisse (Press release)(Inability of wheelchair user to access…