Rechtspraak informatierecht week 6

bureau Brandeis / 09 feb 2018

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht.

Week 6: 5 februari 2018 t/m 9 februari 2018

  • EHRM 8 februari 2018, no 31446/12, Ben Faiza c. France (Press release)(Surveillance measures taken against an individual involved in drug trafficking; before Law of 28 March 2014; France; Violation of article 8 regarding real-time geolocation of Mr Ben Faiza’s vehicle by means of a GPS on 3 June 2010; No violation of Article 8 concerning the court order issued to a mobile telephone operator on 24 July 2009 to obtain the list of cell towers pinged by Mr Ben Faiza’s phone for subsequent tracking of his movements)
  • Conclusie A-G Szpunar HvJ EU 6 februari 2018, C-163/16, Louboutin/Van Haren (Persbericht)(Merkenrecht; Volgens advocaat-generaal Szpunar kan een merk dat een combinatie van een kleur en een vorm is, onder de weigerings- of nietigheidsgronden van het Uniemerkenrecht vallen)
  • CRvB 5 februari 2018 (De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) mag reisgegevens van een student opvragen om te controleren of de student terecht een beurs voor uitwonenden ontvangt; Hiermee maakt de DUO weliswaar inbreuk op de privacy van die student, maar die inbreuk is toegestaan; DUO voldoet in dit geval echter niet aan bewijslast)
  • Conclusie A-G Hartlief HR 12 januari 2018 (gepubliceerd op 5 februari 2018)(Medische aansprakelijkheid; Verzwaarde stelplicht en rol van patiëntendossier in dat kader; Maatstaf bij beoordeling deskundigenrapport; Verzoek om inzage in de correspondentie met door wederpartij geraadpleegde deskundige (843a Rv, Wet Bescherming persoonsgegevens))
  • Rechtbank Den Haag 7 februari 2018 (gepubliceerd op 8 februari 2018)(Publicatie; Niet aannemelijk dat een voorgenomen publicatie over onderzoek naar de hygiënische toestand van vakantiehuisjes op grote parken onrechtmatig is; Consumentenbond)
  • Rechtbank Amsterdam 7 februari 2018 (Grondrechten; De Amsterdamse kortgedingrechter vraagt het Hof van Justitie van de Europese Unie zich te buigen over de gevolgen van de Brexit voor het EU-burgerschap van Britse onderdanen)
    • bB: bureau Brandeis voert deze procedure namens de eisers. Lees hierover onze blog.
Gerelateerde artikelen

België!

Hans Bousie / 30 aug 2021

Frank de Grave werd minister van Defensie in 1998 en gaf de verplichte persconferentie. Blijkbaar was hij niet erg onder de indruk van het niveau van de vragen, want hij zat er wat verveeld bij….

Hier papier

Hans Bousie / 16 aug 2021

15.000 keer per dag zegt Eftelings’ holle Bolle Gijs “papier hier”. En dat al meer dan 60 jaar lang. Voor de snelle rekenaars onder ons, dat is dus ongeveer 350 miljoen keer. Tot voor kort…