Rechtspraak informatierecht week 44

bureau Brandeis / 03 nov 2017

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht.

Week 44: 30 oktober – 3 november 2017

  • Gerechtshof Amsterdam 31 oktober 2017 (gepubliceerd op IE-Forum op 1 november 2017 (Reclamerecht; ‘Certificaat’; ‘Keurmerk’)
  • Gerechtshof Amsterdam 31 oktober 2017 (gepubliceerd op IE-Forum op 1 november 2017)(Persoonlijkheidsrechten architect; Aantasting zuidgevel; Nadeel aan de eer of naam van architect als maker)
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31 oktober 2017 (Strafrecht; Facebook; Vrijspraak van Smaadschrift; Niet bewezen is dat verdachte ‘een bepaald feit’ ten laste heeft gelegd waardoor de eer en goede naam van de aangever is aangerand, zoals bedoeld in artikel 261 Sr)
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 september 2017 (gepubliceerd op IE-Forum op 2 november 2017)(Proceskosten; Onvoldoende aanleiding om tot matiging over te gaan)
  • Rechtbank Den Haag 1 november 2017 (gepubliceerd op 3 november 2017)(Vervallenverklaring recht van gedaagde op internationale merkregistratie van woordmerk SPIRIT, voor zover betrekking hebbend op de Benelux, en doorhaling in Benelux merkenregister; Verstek)
  • Rechtbank Amsterdam 1 november 2017 (Vrijheid van meningsuiting; Uitingen vinden voldoende steun in de feiten en van een onrechtmatige hetze tegen eiser is evenmin gebleken; De publicaties volgen steeds op eigen acties van eiser, ofwel acties in de media ofwel juridische acties; derhalve steeds een (door eiser zelf gecreëerde) aanleiding voor publicaties; Telegraaf; Loterijverlies)
  • Rechtbank Amsterdam 26 oktober 2017 (gepubliceerd op IE-Forum op 1 november 2017)(CvTA had BUMA/Stemra om zienswijze moeten vragen)
  • Rechtbank Amsterdam 18 oktober 2017 (gepubliceerd op IE-Forum op 2 november 2017)(Onrechtmatige plaatsing valse Google Reviews; verstrekken NAW-gegevens; Toewijzing materiële schade (€ 2.702,-), buitengerechtelijke kosten (€ 11.000,-), proceskosten (€ 2.910,75), Nakosten; Afwijzing verbod toekomstige publicaties, immateriële schade (verklaring voor recht is reeds afdoende))
  • Rechtbank Rotterdam 2 oktober 2017 (gepubliceerd op 1 november 2017)(Rectificatie afgewezen; Mededeling niet onjuist of onvolledig; Proportionaliteitsvraag leent zich niet voor kort geding)
  • Rechtbank Midden-Nederland 27 oktober 2017 (gepubliceerd op IE-Forum op 30 oktober 2017)(Auteursrechtinbreuk; Naburige rechten; Aanbieden van verkorte hyperlinks naar illegale streams; Openbaarmaking; IPTV; Stichting BREIN)
Gerelateerde artikelen

Competition Flashback Q4 2021

Bas Braeken & Jade Versteeg & Demi van den Berg & Timo Hieselaar & Lara Elzas / 12 jan 2022

Dit is de Competition Flashback Q4 2021 van bureau Brandeis, waarin wij terugblikken op de belangrijkste mededingingsrechtelijke ontwikkelingen over het afgelopen kwartaal (klik hier voor het origineel). Wilt u graag voortaan de Competition Flashback van…

België!

Hans Bousie / 30 aug 2021

Frank de Grave werd minister van Defensie in 1998 en gaf de verplichte persconferentie. Blijkbaar was hij niet erg onder de indruk van het niveau van de vragen, want hij zat er wat verveeld bij….

Hier papier

Hans Bousie / 16 aug 2021

15.000 keer per dag zegt Eftelings’ holle Bolle Gijs “papier hier”. En dat al meer dan 60 jaar lang. Voor de snelle rekenaars onder ons, dat is dus ongeveer 350 miljoen keer. Tot voor kort…