Rechtspraak informatierecht week 42

bureau Brandeis / 22 okt 2017

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht.

Week 42: 16 oktober 2017 t/m 20 oktober 2017

  • HvJ EU 17 oktober 2017 (C-194/16, Bolagsupplysningen/Svensk Handel)(Bijzondere bevoegdheid ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad; Schending van de rechten van een rechtspersoon door de publicatie op internet van beweerdelijk onjuiste gegevens over hem en door het niet verwijderen van op hem betrekking hebbende reacties; Plaats waar de schade is ingetreden Centrum van de belangen van deze person)
  • HvJ EU 19 oktober 2017 (C-231/16, Merck)(Merkenrecht; Begrip ‚dezelfde handelingen’; Gebruik van de term ‚Merck’ in domeinnamen en op sociale media; Op een nationaal merk gebaseerde vordering, gevolgd door een op een Uniemerk gebaseerde vordering; Onbevoegdverklaring; Omvang)
  • HvJ EU 19 oktober 2017 (C-425/16, Raimund/Aigner)(Merken; Vordering wegens inbreuk; Vermoeden van geldigheid; Reconventionele vordering tot nietigverklaring; Verhouding tussen een vordering wegens inbreuk en een reconventionele vordering tot nietigverklaring; Procedurele autonomie)
  • Conclusie A-G Saugmandsgaard OE 19 oktober 2017 (C-395/16, Doceram/CeramTec)(Gemeenschapsmodellen; Uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie daarvan worden bepaald; Afbakening van dat begrip; Beoordelingscriteria)
  • EHRM 19 oktober 2017 (Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG v. Germany (no. 35030/13))(No violation of Article 10)
  • Hof Den Haag 3 oktober 2017 (gepubliceerd op 19 oktober 2017)(Verzoek om inzage/afschrift persoonsgegevens op grond van art. 35 Wbp; Omvat dit recht op kennisneming ook een op verzoek van aansprakelijkheidsverzekeraar opgestelde medische analyse?)
  • Hof Den Bosch 17 oktober 2017 (gepubliceerd op 18 oktober 2017)(Auteursrecht; Streamen van sportwedstrijden; P2P; Winstoogmerk; Kennis van auteursrechtinbreuk verondersteld)
  • Hof Arnhem-Leeuwarden 17 oktober 2017 (gepubliceerd op 18 oktober 2017)(Vrijheid van meningsuiting; Spoedappel, weging van botsende grondrechten; Uitzendverbod wordt bekrachtigd, rectificatie is gelet op de aandacht die de zaak reeds in de media heeft gehad, niet langer gerechtvaardigd; Ook ontbreekt daarbij het spoedeisende belang)

 

 

Gerelateerde artikelen

Competition Flashback Q4

Bas Braeken & Jade Versteeg & Demi van den Berg & Timo Hieselaar & Lara Elzas & Berend Verweij / 12 jan 2022

Dit is de Competition Flashback Q4 2021 van bureau Brandeis, waarin wij terugblikken op de belangrijkste mededingingsrechtelijke ontwikkelingen over het afgelopen kwartaal (klik hier voor het origineel). Wilt u graag voortaan de Competition Flashback van…

Competition Flashback Q3 2021

Bas Braeken & Jade Versteeg & Lara Elzas & Timo Hieselaar & Demi van den Berg & Berend Verweij / 07 okt 2021

Dit is de Competition Flashback Q3 2021 van bureau Brandeis, waarin wij terugblikken op de belangrijkste mededingingsrechtelijke ontwikkelingen over het afgelopen kwartaal (klik hier voor het origineel). Wilt u graag voortaan de Competition Flashback van…

Inval van de ACM: Do’s & Don’ts bij een Dawn Raid

Bas Braeken & Jade Versteeg & Lara Elzas & Timo Hieselaar & Demi van den Berg & Berend Verweij / 14 sep 2021

Door Covid-19 heeft de Autoriteit Consument en Markt (“ACM”) lange tijd geen bedrijfsbezoek uitgevoerd maar de verwachting is dat met de huidige versoepelingen de ACM de komende tijd actief zal zijn in het uitvoeren van…