Rechtspraak informatierecht week 4

bureau Brandeis / 25 jan 2019

bureau Brandeis publiceert regelmatig een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht.

Week 4: 21 januari 2019 t/m 25 januari 2019

  • EHRM 24 januari 2019, no. 43514/15 (Catt v. United Kingdom)(Press release)(Violation of article 8. UK failed to protect the right to privacy of a lifelong activist whose personal data appeared in an extremism database)
  • Hof Arnhem-Leeuwarden 22 januari 2019 (gepubliceerd op 24 januari 2019)(Verbod om op sociale media op te roepen tot het geven van negatieve recensies over een muziekschool omdat dat onder de gegeven omstandigheden maatschappelijk onbetamelijk is)
  • Rechtbank Rotterdam 24 januari 2019 (Verzoek Bits of Freedom aan ACM om handhavend op te treden tegen T-Mobile afgewezen. Netneutraliteit. “zero-rating” dienst Datavrije Muziek. Verwijzing naar eerdere uitspraak rechtbank Rotterdam)
  • Rechtbank Limburg 22 januari 2019 (X en zijn ondernemingen zijn neergezet als “foute vastgoedbaas”. Geen onrechtmatige publicatie. Vorderingen afgewezen)
  • Rechtbank Limburg 16 januari 2019 (gepubliceerd op 21 januari 2019)(Vordering van de belastingdienst in kort geding tot inzage in de geldstromen van een belastingplichtige. De (voormalige) advocaat van de belastingplichtige heeft terecht een beroep gedaan op zijn verschoningsrecht en geheimhoudingsplicht. De stichting derdengelden heeft terecht een beroep gedaan op haar afgeleid recht ingevolge artikel 11a Advocatenwet. De vorderingen tegen de (voormalige) advocaat en de stichting derdengelden worden afgewezen)
  • Rechtbank Oost-Brabant 18 januari 2019 (gepubliceerd op 22 januari 2019)(Misbruik van geheime bedrijfsgegevens/onrechtmatige concurrentie. Gedaagde wordt verboden in berichten naar derden te verwijzen naar een niet bestaande handelsrelatie met eiseres, evenals geboden een kennisgeving hieromtrent op haar website te plaatsen)
Gerelateerde artikelen

België!

Hans Bousie / 30 aug 2021

Frank de Grave werd minister van Defensie in 1998 en gaf de verplichte persconferentie. Blijkbaar was hij niet erg onder de indruk van het niveau van de vragen, want hij zat er wat verveeld bij….

Hier papier

Hans Bousie / 16 aug 2021

15.000 keer per dag zegt Eftelings’ holle Bolle Gijs “papier hier”. En dat al meer dan 60 jaar lang. Voor de snelle rekenaars onder ons, dat is dus ongeveer 350 miljoen keer. Tot voor kort…