Rechtspraak informatierecht week 4

Oskar Mulder / 25 jan 2019

bureau Brandeis publiceert regelmatig een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht.

Week 4: 21 januari 2019 t/m 25 januari 2019

  • EHRM 24 januari 2019, no. 43514/15 (Catt v. United Kingdom)(Press release)(Violation of article 8. UK failed to protect the right to privacy of a lifelong activist whose personal data appeared in an extremism database)
  • Hof Arnhem-Leeuwarden 22 januari 2019 (gepubliceerd op 24 januari 2019)(Verbod om op sociale media op te roepen tot het geven van negatieve recensies over een muziekschool omdat dat onder de gegeven omstandigheden maatschappelijk onbetamelijk is)
  • Rechtbank Rotterdam 24 januari 2019 (Verzoek Bits of Freedom aan ACM om handhavend op te treden tegen T-Mobile afgewezen. Netneutraliteit. “zero-rating” dienst Datavrije Muziek. Verwijzing naar eerdere uitspraak rechtbank Rotterdam)
  • Rechtbank Limburg 22 januari 2019 (X en zijn ondernemingen zijn neergezet als “foute vastgoedbaas”. Geen onrechtmatige publicatie. Vorderingen afgewezen)
  • Rechtbank Limburg 16 januari 2019 (gepubliceerd op 21 januari 2019)(Vordering van de belastingdienst in kort geding tot inzage in de geldstromen van een belastingplichtige. De (voormalige) advocaat van de belastingplichtige heeft terecht een beroep gedaan op zijn verschoningsrecht en geheimhoudingsplicht. De stichting derdengelden heeft terecht een beroep gedaan op haar afgeleid recht ingevolge artikel 11a Advocatenwet. De vorderingen tegen de (voormalige) advocaat en de stichting derdengelden worden afgewezen)
  • Rechtbank Oost-Brabant 18 januari 2019 (gepubliceerd op 22 januari 2019)(Misbruik van geheime bedrijfsgegevens/onrechtmatige concurrentie. Gedaagde wordt verboden in berichten naar derden te verwijzen naar een niet bestaande handelsrelatie met eiseres, evenals geboden een kennisgeving hieromtrent op haar website te plaatsen)
Gerelateerde artikelen

Mee naar de Messe

Hans Bousie / 10 okt 2019

Onder de titel `Mee naar de Messe 2019` worden drie `jonge ambitieuze boekenvakkers´ op initiatief van GAU en Stichting Elspeet meegenomen op geen geheel verzorgde reis naar Frankfurt. Om in aanmerking te komen moesten de…

Rechtspraak informatierecht week 30

Oskar Mulder / 26 jul 2019

bureau Brandeis publiceert regelmatig een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht. Week 30: 22 juli 2019 t/m 26 juli 2019 EHRM 25 juli 2019, no. 47542/07, Brzezinski v. Poland (Press release)(Violation of article 10. Breach of…