Rechtspraak informatierecht week 15

bureau Brandeis / 15 apr 2018

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht.

Week 15: 9 april 2018 t/m 13 april 2018

  • HvJEU 10 april 2018, C-320/16, Uber France/Bensalem (Press release)(De lidstaten kunnen de illegale uitoefening van vervoersactiviteiten in het kader van de UberPop-dienst verbieden en bestraffen zonder voorafgaande kennisgeving aan de Commissie van het wetsontwerp tot strafbaarstelling van een dergelijke uitoefening)
  • HR 10 april 2018 (Strafrecht; Belediging; Art. 10 EVRM; Social media; Beoordelingskader t.a.v. recht op vrijheid van meningsuiting; Vernietiging en terugverwijzing)
  • HR 10 april 2018 (Strafrecht; Groepsbelediging; Art. 10 EVRM; Interview; Beoordelingskader t.a.v. recht op vrijheid van meningsuiting; Vernietiging en terugverwijzing)
  • Conclusie A-G HR 10 april 2018 (Strafrecht; Beledigende uitlatingen in een rap; Vrijheid van meningsuiting)
  • Rechtbank Amsterdam 15 februari 2018 (gepubliceerd op 13 april 2018)(Rekest; Toewijzing verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens uit zoekresultaat van zoekmachine Google; Reikwijdte verbod verwerking bijzondere persoonsgegevens a.b.i. art. 16 Wbp; Costeja-arrest, belangenafweging; Strafrechtelijke persoonsgegevens met privacygevoelig karakter, onvoldoende zwaarwegend publiek belang)
Gerelateerde artikelen

België!

Hans Bousie / 30 aug 2021

Frank de Grave werd minister van Defensie in 1998 en gaf de verplichte persconferentie. Blijkbaar was hij niet erg onder de indruk van het niveau van de vragen, want hij zat er wat verveeld bij….

Hier papier

Hans Bousie / 16 aug 2021

15.000 keer per dag zegt Eftelings’ holle Bolle Gijs “papier hier”. En dat al meer dan 60 jaar lang. Voor de snelle rekenaars onder ons, dat is dus ongeveer 350 miljoen keer. Tot voor kort…