Rechtspraak informatierecht week 14

bureau Brandeis / 07 apr 2018

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht.

Week 14: 2 april 2018 t/m 6 april 2018

  • EHRM 5 april 2018, no. 35285/16, Nix v. Germany (Press release)(Article 10; Complaint inadmissible; Court rejects complaint about prosecution for posting picture of a Nazi leader and swastika in a blog)
  • Rechtbank Amsterdam 15 februari 2018 (gepubliceerd op 6 april 2018)(Toewijzing verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens uit zoekresultaat van zoekmachine Google; Reikwijdte verbod verwerking bijzondere persoonsgegevens a.b.i. art. 16 Wbp; Costeja-arrest; Belangenafweging; Strafrechtelijke persoonsgegevens met privacygevoelig karakter; Onvoldoende zwaarwegend publiek belang)
  • Rechtbank Amsterdam 14 maart 2018 (gepubliceerd op 5 april 2018)(Vordering verstrekking afschriften van op grond van bewijsbeslag in beslag genomen (digitale) documenten (843a Rv) afgewezen; Rechtsbetrekking uit onrechtmatige laster; Onrechtmatige publicatie)
  • Rechtbank Amsterdam 11 oktober 2017 (gepubliceerd op 4 april 2018)(Verzetzaak; Verstekvonnis onrechtmatig uitgelokt; Beperkte rechtsmacht m.b.t. internetpublicatie; Partijen woonachtig buiten EEX; Nederlandse rechter alleen rechtsmacht t.a.v. schade in Nederland geleden)
  • Rechtbank Amsterdam 28 maart 2018 (gepubliceerd op 3 april 2018)(Toyota; ING Bank; Factuurfraude; Verstrekken NAW-gegevens; Artikel 843a Rv; Wet bescherming persoonsgegevens; Gerechtvaardigd belang; Tweefasentoets; Lycos/Pessers; Vordering toegewezen)
  • Rechtbank Rotterdam 19 januari 2018 (gepubliceerd op 3 april 2018)(Vordering tot verwijdering van smadelijke berichten op Facebook en recensie op Google wordt toegewezen; Onvoldoende aanleiding voor plaatsen gevorderde rectificatie)
  • Rechtbank Oost-Brabant 30 maart 2018 (gepubliceerd op 5 april 2018)(Vergelijkende reclame in de zin van artikel 6:194a BW; Gedaagde heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat in reclamefolder juiste prijzen van concurrent staan vermeld; Vordering tot rectificatie op website gedaagde toegewezen)
Gerelateerde artikelen

België!

Hans Bousie / 30 aug 2021

Frank de Grave werd minister van Defensie in 1998 en gaf de verplichte persconferentie. Blijkbaar was hij niet erg onder de indruk van het niveau van de vragen, want hij zat er wat verveeld bij….

Hier papier

Hans Bousie / 16 aug 2021

15.000 keer per dag zegt Eftelings’ holle Bolle Gijs “papier hier”. En dat al meer dan 60 jaar lang. Voor de snelle rekenaars onder ons, dat is dus ongeveer 350 miljoen keer. Tot voor kort…