Rechtspraak informatierecht week 11

bureau Brandeis / 16 mrt 2018

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht.

Week 11: 12 maart 2018 t/m 16 maart 2018

  • EHRM 13 maart 2018, nos. 51168/15 et 51186/15, Stern Taulats et Roura c. Espagne (Press release)(Violation of the freedom of expression of two persons convicted of burning a photograph of the Spanish royal couple in 2007)
  • Centrale Raad van Beroep 14 maart 2018 (gepubliceerd op 16 maart 2018)(Gebruik reisgegevens onder voorwaarden; Trans Link Systems; Bewijskracht; Tegenbewijs; De in hoger beroep overgelegde reisgegevens zeggen in het voorliggende geval te weinig over de vraag waar appellante ten tijde van het onderzoek woonde)
  • Conclusie A-G Van Peursem HR 16 maart 2018 (Vervolg op HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3307 en HvJEU 14 juni 2017, ECLI:EU:C:2017:456; Vordering organisatie rechthebbenden tegen internetproviders om te komen tot blokkering van de ‘BitTorrent index’ The Pirate Bay; Kwalificatie handelen van The Pirate Bay als het doen van een ‘mededeling aan het publiek’; Effectiviteitstoets bij blokkeringsvordering op grond van art. 26d Aw; Grondrechtenafweging)
  • Rechtbank Den Haag 14 maart 2018 (gepubliceerd op 16 maart 2018)(Merkenrecht; Beneluxmerk; Nietigverklaring; Onderscheidend vermogen; Teken dat geschikt is om te dienen als oppervlaktepatroon op de waren waarvoor het als merk is ingeschreven; Maatstaf; Uitvoerbaar bij voorraad?)
  • Rechtbank Limburg 15 maart 2018 (gepubliceerd op 16 maart 2018)(Onrechtmatige uitingen; Vordering toegewezen)
  • Rechtbank Oost-Brabant 7 maart 2018 (gepubliceerd op 13 maart 2018)(Vordering tot verbod een pandrecht te executeren op IE-rechten van een app; Vordering wordt afgewezen; Gedaagden maken geen misbruik van hun executiebevoegdheid als pandhouder)
Gerelateerde artikelen

België!

Hans Bousie / 30 aug 2021

Frank de Grave werd minister van Defensie in 1998 en gaf de verplichte persconferentie. Blijkbaar was hij niet erg onder de indruk van het niveau van de vragen, want hij zat er wat verveeld bij….

Hier papier

Hans Bousie / 16 aug 2021

15.000 keer per dag zegt Eftelings’ holle Bolle Gijs “papier hier”. En dat al meer dan 60 jaar lang. Voor de snelle rekenaars onder ons, dat is dus ongeveer 350 miljoen keer. Tot voor kort…