De (onmiddellijke) voorzieningen van de enquêteprocedure, promotie Floor Eikelboom

Louis Berger / 27 jun 2017

Op 26 juni 2017 is bureau Brandeis medewerker Floor Eikelboom gepromoveerd aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen met zijn proefschrift De (onmiddellijke) voorzieningen van de enquêteprocedure. Promotoren waren prof. mr. J.H.M. (Huub) Willems en prof. mr. M (Martin) van Olffen. Het proefschrift van Floor werd door prof. Willems in zijn laudatio al een standaardwerk voor de praktijk genoemd.

Floor Eikelboom bespreekt in zijn proefschrift de (onmiddellijke) voorzieningen die de Ondernemingskamer kan treffen in het kader van de enquêteprocedure. Zo staat Floor stil bij de dogmatiek rond de (onmiddellijke) voorzieningen. Hij bespreekt de (onmiddellijke) voorzieningen aan de hand van onder meer een veelheid van rechtsvragen, de binnen de rechtspersoon geldende regels en belangen, de invloed van Europese regelgeving en uiteraard de jurisprudentie. In het proefschrift wordt ook aandacht besteed aan de praktijk, zoals bijvoorbeeld hoe de tijdelijk door de Ondernemingskamer aangestelde functionarissen in de praktijk functioneren. Floor bespreekt in zijn proefschrift ook een aantal in de rechtspraktijk nog onbeantwoorde doch interessante rechtsvragen, zoals bij wie de (mogelijke) aansprakelijkheid rust indien een beschikking waarin (onmiddellijke) voorzieningen zijn getroffen, later door de Hoge Raad wordt vernietigd.

In de praktijk van de enquêteprocedure zullen de deelnemers dankbaar gebruik gaan maken van De (onmiddellijke) voorzieningen van de enquêteprocedure. Floor heeft zijn proefschrift geschreven in zijn eigen tijd naast zijn (drukke) werk als advocaat bij bureau Brandeis, hetgeen al een bijzondere prestatie is. Niettemin is bureau Brandeis buitengewoon trots op Floor Eikelboom en zijn indrukwekkende prestatie.

De (onmiddellijke) voorzieningen van de enquêteprocedure wordt door Kluwer uitgegeven als nr. 105 van de serie Uitgaven vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht.

Louis Berger

Gerelateerde artikelen

bB publiceert in GLI: Cartels 2019

bureau Brandeis / 05 mrt 2019

Onlangs verscheen Global Legal Insights to Cartels 2019. Hans Bousie, Louis Berger en Rieneke Reijnen schreven het hoofdstuk over procederen over kartelschade in Nederland. De auteurs bespreken de voordelen die procederen in dergelijke zaken voor…

Aandeelhoudersgeschillen en de geschillenregeling

Floor Eikelboom / 20 jan 2019

Voor welke aandeelhoudersgeschillen biedt de geschillenregeling een oplossing? Samenwerken is mensenwerk en niets menselijks is samenwerking dan ook vreemd. Soms halen mensen het beste in elkaar boven en stijgen zij samen uit boven de som…