Tessel Bossen

Advocaat

Tessel Bossen is als advocaat werkzaam bij bureau Brandeis. Zij zet zich sinds april 2018 in binnen de media & entertainment praktijk en de kartelschade praktijk.

Gedurende haar studie heeft Tessel een sterke interesse ontwikkeld voor juridische geschillen binnen de creatieve sector. Zij heeft zich op dit gebied gespecialiseerd door het volgen van een master aan het Instituut voor Informatierecht (IViR). Haar bachelor heeft zij cum laude afgerond aan de Universiteit van Amsterdam, waarna zij studeerde aan de Universiteit van Kopenhagen en onder andere stage liep bij een advocatenkantoor in New York. Verder heeft Tessel zich gedurende haar studie gefocust op de vaardigheid van het procederen door deel te nemen aan verschillende pleitwedstrijden, waaronder aan een prestigieuze internationale pleitwedstrijd op het gebied van het mediarecht aan de Universiteit van Oxford, de Monroe E. Price Media Law Moot Court.

Af en toe wijkt Tessel echter ook graag uit naar andere rechtsgebieden die haar interesse hebben, zo schreef zij haar masterscriptie over een onderwerp dat raakt aan zowel het privacy- als het mededingingsrecht. Dit maakt dat Tessel binnen bureau Brandeis ook breed inzetbaar is.

Lawyer
Journal Tessel