Sam van Velze

Advocaat

Sam van Velze is advocaat bij bureau Brandeis. Zij is gespecialiseerd in het informatierecht, in het bijzonder het auteursrecht, mediarecht en merkenrecht.

In 2015 rondde Sam van Velze de onderzoeksmaster Informatierecht af aan het Instituut voor Informatierecht (IViR) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Tijdens haar master richtte zij zich op alle juridische aspecten van de informatiemaatschappij. Haar interesse ligt met name bij de toepassing van het recht op het internet en bij nieuwe digitale vraagstukken.

Haar scriptie “Communication to a New Public, a Critical Analysis of the CJEU’s new public criterium in EU copyright law” is bekroond met een negen en met de Internetscriptieprijs 2016 voor beste scriptie op het gebied van internet en recht.

Tijdens haar studie studeerde Sam van Velze een half jaar aan de Universiteit van Toronto in Canada en aan de Universiteit van Kopenhagen in Denemarken. Naast haar werk bij bureau Brandeis is Sam van Velze oprichtster van de IViR Alumni groep en organiseert zij jaarlijks bijeenkomsten voor alle oud-studenten aan het IViR.

Sam van Velze publiceert artikelen over het auteursrecht, in het bijzonder het recht van mededeling aan het publiek, in internationale en Nederlandse wetenschappelijke tijdschriften. Met haar artikel ‘Het ‘nieuw publiek’ criterium hoort niet thuis in het Europese mededelingsrecht’ won zij de VIE-prijs 2017. Deze prijs wordt ieder jaar uitgereikt door de Vereniging voor Intellectuele Eigendom (AIPPI) voor beste publicatie op het gebied van de intellectuele eigendom of het ongeoorloofde mededingingsrecht.

In juli 2016 is Sam van Velze beëdigd als advocaat.

Lawyer
Journal Sam

HvJEU in Renckhoff: kopiëren, plakken en uploaden mag niet

Sam van Velze / 11 sep 2018

De zaak Renckhoff houdt de gemoederen in auteursrechtland al enige tijd bezig. De opvallende conclusie van Advocaat-Generaal Campos Sánchez-Bordona van april dit jaar had nogal wat discussie veroorzaakt. Zoveel discussie, dat deze opinie één van…

Leges aanleg kabels vallen onder Machtigingsrichtlijn

Machteld Robichon & Sam van Velze / 02 feb 2018

De leges die gemeenten opleggen voor de aanleg van een openbaar elektronisch communicatienetwerk moeten worden getoetst aan de Machtigingsrichtlijn (2002/20/EG) en niet de Dienstenrichtlijn (2006/123/EG). Dit bepaalde het Hof van Justitie van de EU (“het…