Oskar Mulder

Advocaat

Oskar Mulder focust zich op het informatierecht, met name mediarecht, intellectueel eigendomsrecht en kansspelen. Oskar is sinds 2017 als advocaat verbonden aan bureau Brandeis.

Daarnaast is Oskar lid van de Redactie Documentatie van het tijdschrift voor Media en Communicatierecht Mediaforum en is hij aangesloten bij het team Latijns-Amerika van Lawyers 4 Lawyers, een organisatie die zich ervoor inzet dat advocaten wereldwijd hun beroep onafhankelijk en in vrijheid kunnen uitoefenen.

Oskar rondde in 2016 de master informatierecht af aan het Instituut voor Informatierecht (IViR) van de Universiteit van Amsterdam. Hij schreef zijn scriptie over de verplichting voor tussenpersonen om NAW-gegevens van klanten te verstrekken aan rechthebbenden in het geval van online inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van een ander, zoals bij illegaal gedownloade films of de illegale handel in namaakproducten.

In 2014 heeft Oskar gestudeerd aan de rechtenfaculteit van de Universidade de Lisboa in Lissabon.

Tijdens en na zijn studie heft Oskar stage gelopen bij verschillende advocatenkantoren, waar hij zich steeds bezighield met mediarecht, vrijheid van meningsuiting en intellectueel eigendomsrecht.

Lawyer
Journal Oskar

Rechtspraak informatierecht week 30

Oskar Mulder / 26 jul 2019

bureau Brandeis publiceert regelmatig een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht. Week 30: 22 juli 2019 t/m 26 juli 2019 EHRM 25 juli 2019, no. 47542/07, Brzezinski v. Poland (Press release)(Violation of article 10. Breach of…

Rechtspraak informatierecht week 29

Oskar Mulder / 19 jul 2019

bureau Brandeis publiceert regelmatig een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht. Week 29: 15 juli 2019 t/m 19 juli 2019 EHRM 25 juni 2019, no. 40477/13, Glaisen c. Suisse (Press release)(Inability of wheelchair user to access…

Rechtspraak informatierecht week 23

Oskar Mulder / 07 jun 2019

bureau Brandeis publiceert regelmatig een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht. Week 23: 3 juni 2019 t/m 7 juni 2019 HvJ EU 5 juni 2019, C-142/18, Skype (Skype biedt een telecommunicatiedienst aan. VOIP) Conclusie A-G Szpunar…