Marieke Berghuis

Advocaat

Marieke is senior medewerker en gespecialiseerd advocaat op het gebied van privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Ze adviseert organisaties, waaronder internetdienstverleners, uitgevers, retailers, financiele dienstverleners en goede doelen, over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Marieke studeerde Nederlands recht (cum laude) aan de Universiteit van Amsterdam. Voordat ze als advocaat begon, werkte Marieke als onderzoeker bij het Instituut voor Informatierecht (Universiteit van Amsterdam). Marieke is tevens afgestudeerd aan de Gerrit Rietveld Academie (Beeld & Taal).

Marieke is lid van de Vereniging Privacy Recht en de Vereniging Privacy Recht Advocaten.

Recente werkzaamheden:
 • Privacyrechtelijk advies, onder andere over
  • toepassing van de beginselen privacy-by-design en privacy-by-default;
  • internationale uitwisseling van persoonsgegevens;
  • datalekken en beveiligingskwesties;
  • het gebruik van klantgegevens voor marketingdoeleinden en profiling en het gebruik van cookies;
  • het versturen van commerciële berichten;
  • het gebruik van bijzondere persoonsgegevens;
  • verzoeken van betrokkenen, zoals inzage- en verwijderverzoeken;
  • het verstrekken van gegevens aan opsporingsdiensten en andere derde partijen.
 • Uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (data protection impact assessments, DPIAs);
 • Opstellen van privacyverklaringen, cookie statements en bewaartermijnbeleid;
 • Opstellen van en onderhandelen over verwerkersovereenkomsten en overeenkomsten tussen (gezamenlijk) verantwoordelijken;
 • Advies over persoonsgegevens in het kader van fusies en overnames;
 • Begeleiden van (handhavings)trajecten bij de Autoriteit Persoonsgegevens en ACM;
 • Het geven van workshops over privacyrecht.

Publicaties

 • Noot bij ACI Adam c.s./Stichting de Thuiskopie en SONT Hof van Justitie van de Europese Unie 10 april 2014 zaak C-435/12(co-authors D.M. Linders & Chr.A. Alberdingk Thijm) , AMI 2015/1 – p. 12-17.
 • Wet bescherming persoonsgegevens en ICT (co-author Vita Zwaan), Sdu: Den Haag 2006 (Monografieën Recht en Informatietechnologie deel 4).
 • Informatielicenties. Een analyse van UCITA en de rechtspraktijk in Nederland en de Verenigde Staten, Den Haag: Sdu 2005 (ITeR nr. 74).
 • Intellectuele Eigendom en ICT (editor), Den Haag Sdu 2005 (Monografieën Recht en Informatietechnologie deel 3).
Lawyer
Journal Marieke

Privacy Shield: mass surveillance na Snowden en Schrems

Vita Zwaan & Marieke Berghuis / 05 apr 2016

In vervolg op onze eerdere blogposts over het Privacy Shield, en de vraag of de concept “adequacy decision” van de Europese Commissie voldoet aan de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie inzake Schrems, zoomen we in…

Het Privacy Shield: de aap met de gouden ring?

Vita Zwaan & Marieke Berghuis / 22 feb 2016

Het Privacy Shield. Ondoordringbaar klinkt het, en Star-Wars-achtig. Dat was althans de bedoeling van Eurocommissaris Jourová. Na de ongeldigverklaring van Safe Harbor door het Hof van Justitie in de Schrems-zaak op 6 oktober jl., kondigden…