Machteld Robichon

Partner

Machteld Robichon is partner bij bureau Brandeis. Zij staat partijen bij in geschillen bij toezichthouders zoals het Commissariaat voor de Media, de Kansspelautoriteit, de Autoriteit Consument & Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens. Vaak  betreft het strategische trajecten, waarbij het politieke veld een rol speelt, zoals de modernisering van de Wet op de kansspelen en de toetreding van nieuwe operators.

Naast haar jarenlange ervaring in de bestuursprocespraktijk, geeft Machteld praktisch advies over de speelruimte en compliance binnen de regulering in de media-, telecom- en kansspelsector.

Machteld was voorheen werkzaam bij SOLV en Kennedy van der Laan.

Recente werkzaamheden van Machteld Robichon:
  • Verschillende handhavingstrajecten voor aanbieders bij Commissariaat voor de Media, Kansspelautoriteit en Autoriteit Consument & Markt over naleving van de wetgeving, waaronder de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 27 december 2017. De Afdeling bepaalde daarin dat het bevorderingsverbod in de Wet op de kansspelen niet van toepassing is op betaaldienstverleners.
  • Advies over invulling samenwerking RTV NH en AT5 binnen Mediawet en melding Commissariaat.
  • Procedures voor Radio 538 bij traject rond haar frequentievergunning.
  • Uitspraak Hof Arnhem 2 juli 2013: leges voor instemmingsbesluit moeten op kosten zijn gebaseerd. Vertegenwoordiging NEM in cassatieberoep verweerder bij belastingkamer Hoge Raad. Inmiddels is de procedure aanhangig bij het Hof van Justitie ter beantwoording van prejudiciële vragen. Op 18 mei 2017 concludeerde de Advocaat-Generaal dat op de tarieven de Machtigingsrichtlijn van toepassing is.
  • Succesvol beroep namens Lottovate bij rechtbank Amsterdam tegen afwijzing loterijaanvraag (uitspraak 16 mei 2016). Dit resulteerde in het openen door de Kansspelautoriteit van de loterijmarkt voor nieuwe toetreders.
  • Advisering providers over informatieverzoeken en vorderingen.
  • Verschillende procedures over verzoeken onder de Wet openbaarheid bestuur.

Ranked Chambers 2020
Machteld Robichon frequently assists clients from the media sector with advertising, broadcasting and media regulatory matters. Clients appreciate Robichon’s tenacity and think “she is very good in court.””

Ranked in legal 500
“Machteld Robichon has a unique knowledge of gaming and media law especially and law enforcement issues. She is straight forward, honest and has integrity.”

“They are leading in the gambling law field and have successfully advised and supported new entrant firms in litigation against the state and during licensing processes. They are pro-active and business minded and do not think in limitations but in solutions.”
“Machteld Robichon listens very well and is able to transform the story of the client into a viable legal strategy. She follows through and does not give up, even in dire situations.”

 

Lawyer
Journal Machteld

Development in the Netherlands

Machteld Robichon & Fransje Brouwer / 08 mrt 2021

Since our previous blog the Gaming Authority (Kansspelautoriteit; “Ksa”) published the (preliminary) final version of the Policy rules licensing remote gambling (Beleidsregels vergunningverlening kansspelen op afstand). Most important points: The Policy rules Koa confirm the…