Machteld Robichon

Partner

Machteld Robichon is partner bij bureau Brandeis. Zij staat bedrijven bij vergunningaanvragen en bij het oplossen van geschillen bij toezichthouders zoals het Commissariaat voor de Media, de Kansspelautoriteit, de Autoriteit Consument & Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens. Vaak betreft het strategische trajecten, waarbij het politieke veld een rol speelt, zoals de modernisering van de Wet op de kansspelen en de toetreding van nieuwe operators. Zo adviseren Machteld en haar team aanbieders bij het verwerven van vergunningen voor het aanbieden van online kansspelen.

Naast haar jarenlange ervaring in de bestuursprocespraktijk, geeft Machteld praktisch advies over de speelruimte en compliance binnen de regulering in de media-, telecom- en kansspelsector.

Machteld was voorheen werkzaam bij SOLV, Kennedy van der Laan en Stibbe.

Recente werkzaamheden:

 • Verschillende (handhavings)trajecten voor aanbieders bij Commissariaat voor de Media, Kansspelautoriteit en Autoriteit Consument & Markt over naleving van de wetgeving:
  • waaronder het succesvolle beroep tegen een last onder dwangsom van de Autoriteit Consument & Markt inzake de naleving van de e-Commerce Directive. De rechtbank vernietigde het bevel en oordeelde dat de LiveChat van Netflix een effectief contactmiddel is en Netflix niet verplicht is een emailadres te publiceren.
  • succesvolle uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak, die oordeelde dat het bevorderingsverbod in de (toenmalige) Wet op de kansspelen niet van toepassing is op betaaldienstverleners.
 • Advies over invulling samenwerking RTV NH en AT5 binnen de Mediawet en melding bij Commissariaat voor de Media, met als resultaat dat de samenwerking werd ingebed conform de Mediawet.
 • Procedures voor Talpa Radio over het verkrijgen van haar frequentievergunning.
 • Telecomzaak over vergoedingen voor het installeren van netwerken: het HvJEU oordeelt dat vergoedingen moeten worden getoetst aan de Machtigingsrichtlijn.
 • Succesvol beroep namens Lottovate bij rechtbank Amsterdamtegen afwijzing loterijaanvraag. Dit resulteerde in het openen door de Kansspelautoriteit van de loterijmarkt voor nieuwe toetreders.
 • Advisering van providers over informatieverzoeken en vorderingen.

Ranked Chambers 2020
Machteld Robichon frequently assists clients from the media sector with advertising, broadcasting and media regulatory matters. Clients appreciate Robichon’s tenacity and think “she is very good in court.””

Ranked in legal 500
“Machteld Robichon has a unique knowledge of gaming and media law especially and law enforcement issues. She is straight forward, honest and has integrity.”

“They are leading in the gambling law field and have successfully advised and supported new entrant firms in litigation against the state and during licensing processes. They are pro-active and business minded and do not think in limitations but in solutions.”
“Machteld Robichon listens very well and is able to transform the story of the client into a viable legal strategy. She follows through and does not give up, even in dire situations.”

 • Verschillende procedures over verzoeken onder de Wet openbaarheid bestuur. Ons team heeft bij de rechtbank bewerkstelligd dat de businessplannen van de operator niet aan de concurrent werden vrijgegeven.
Lawyer
Journal Machteld