Machteld Robichon

Partner

Machteld Robichon is partner bij bureau Brandeis.  Zij staat partijen bij in geschillen bij toezichthouders zoals het Commissariaat voor de Media, de Kansspelautoriteit, de Autoriteit Consument & Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens. Vaak  betreft het strategische trajecten, waarbij het politieke veld een rol speelt, zoals de modernisering van de Wet op de kansspelen en de toetreding van nieuwe operators.

Naast haar jarenlange ervaring in de bestuursprocespraktijk, geeft Machteld praktisch advies over de speelruimte en compliance binnen de regulering in de media-, telecom- en kansspelsector.

Machteld was voorheen werkzaam bij SOLV en Kennedy van der Laan.

Recente werkzaamheden van Machteld Robichon:
  • Verschillende handhavingstrajecten voor aanbieders bij Commissariaat voor de Media, Kansspelautoriteit en Autoriteit Consument & Markt over naleving van de wetgeving, waaronder de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 27 december 2017. De Afdeling bepaalde daarin dat het bevorderingsverbod in de Wet op de kansspelen niet van toepassing is op betaaldienstverleners;
  • Advies over invulling samenwerking RTV NH en AT5 binnen Mediawet en melding Commissariaat;
  • Procedures voor Radio 538 bij traject rond haar frequentievergunning;
  • Uitspraak Hof Arnhem 2 juli 2013: leges voor instemmingsbesluit moeten op kosten zijn gebaseerd. Vertegenwoordiging NEM in cassatieberoep verweerder bij belastingkamer Hoge Raad. Inmiddels is de procedure aanhangig bij het Hof van Justitie ter beantwoording van prejudiciële vragen. Op 18 mei 2017 concludeerde de Advocaat-Generaal dat op de tarieven de Machtigingsrichtlijn van toepassing is.
  • Succesvol beroep namens Lottovate bij rechtbank Amsterdam tegen afwijzing loterijaanvraag (uitspraak 16 mei 2016). Dit resulteerde in het openen door de Kansspelautoriteit van de loterijmarkt voor nieuwe toetreders.
  • Advisering providers over informatieverzoeken en vorderingen.
  • Verschillende procedures over verzoeken onder de Wet openbaarheid bestuur.

Ranked Chambers 2018
Machteld Robichon of bureau Brandeis routinely advises on media regulation issues, acting for broadcasting and gambling and gaming companies on matters with the Dutch regulatory authorities. She is a “good listener and very enthusiastic about her field of expertise and our industry,” according to one client, who adds: “She has great knowledge and is very experienced in regulatory work,” characterising her as “sociable, straightforward and honest.””

Lawyer
Journal Machteld

Noot Skype en Google

Machteld Robichon & Jacob van de Velde / 16 jan 2020

Voor het tijdschrift Computerrecht schreven Machteld Robichon en Jacob van de Velde een noot over twee arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het Hof geeft in de arresten invulling aan de…

Remote Gaming Act adopted in the Dutch Senate

Machteld Robichon & Oskar Mulder / 27 feb 2019

On 19 February 2019, a majority in the Dutch Senate voted in favor of the Remote Gaming Act (Wetsvoorstel Kansspelen op afstand, “KOA”). As a result, online games of chance will finally be regulated in…

Leges aanleg kabels vallen onder Machtigingsrichtlijn

Machteld Robichon & Sam van Velze / 02 feb 2018

De leges die gemeenten opleggen voor de aanleg van een openbaar elektronisch communicatienetwerk moeten worden getoetst aan de Machtigingsrichtlijn (2002/20/EG) en niet de Dienstenrichtlijn (2006/123/EG). Dit bepaalde het Hof van Justitie van de EU (“het…