Daniëlle Brouwer

Advocaat

Daniëlle Brouwer is advocaat bij bureau Brandeis. Haar focus richt zich op de (internationale) corporate en commercial litigation praktijk, massaschadezaken, en geschillen op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en internationaal privaatrecht.

Zij behaalde een master in (internationaal) privaatrecht en een master in strafrecht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daarnaast heeft Daniëlle tijdens haar twee bachelors (Rechtsgeleerdheid en Criminologie) gestudeerd aan de Osgoode Hall Law School in Toronto, Canada.

Gedurende haar studie was zij onder meer werkzaam als docent en gaf zij studenten les in zowel (internationaal) privaatrechtelijke als publiekrechtelijke vakken. Daniëlle werkt sinds februari 2019 bij bureau Brandeis. Ook is Daniëlle als reservist werkzaam bij de Koninklijke Luchtmacht.

Lawyer
Journal Daniëlle

Aandachtspunten bij de distributieovereenkomst

Michelle Krekels & Daniëlle Brouwer / 14 mrt 2022

Distributieovereenkomsten worden veelvuldig gebruikt tussen leveranciers en distributeurs om nieuwe of grotere afzetmarkten te bereiken. Een distributieovereenkomst is een overeenkomst tussen een leverancier van producten en een distributeur die deze producten inkoopt en weer doorverkoopt….