Caroline de Vries

Senior Advocaat

Caroline de Vries is senior advocaat. Zij is gespecialiseerd in het informatierecht, in het bijzonder het (online) auteursrecht, de aansprakelijkheid van tussenpersonen, privacy, en mediarecht.

Caroline procedeert veelvuldig op deze gebieden. Zij heeft niet alleen proceservaring bij rechtbanken en gerechtshoven, maar ook bij de Hoge Raad en het Europese Hof van Justitie. Caroline is onder meer betrokken (geweest) bij de baanbrekende procedures Sanoma/GeenStijl (over de juridische status van hyperlinks), XS4ALL/Brein (over het blokkeren van de website The Pirate Bay), Burgers/Plasterk (over de afluisterpraktijken van de NSA), NUV/Tom Kabinet (over “digitale uitputting” van e-books), NUV/Vereniging Openbare Bibliotheken (over het uitlenen van e-books) en NSE/Brein (over de aansprakelijkheid van zogenaamde Usenet providers). Daarmee heeft Caroline een schat aan ervaring opgedaan die moeilijk te evenaren is.

Met net zoveel plezier staat Caroline haar cliënten bij in kleinere procedures of kort gedingen, of bij het voorkomen daarvan. Caroline werkt veel voor online tussenpersonen/ bedrijven die worden geconfronteerd met gebruikers die inbreuk plegen en die zich afvragen wat hun rechten en plichten zijn. Caroline adviseert en procedeert over hun juridische positie, aansprakelijkheid en de maatregelen die zij al dan niet moeten nemen, bijvoorbeeld de verplichting tot het verwijderen van materiaal (NTD), het verstrekken van NAW-gegevens, of het nemen van (filter)maatregelen. Caroline heeft een diepgaande kennis van het recht en adviseert haar cliënten zo praktisch mogelijk. Zo nodig staat zij hen bij in rechte. Haar cliënten waarderen Caroline voor haar vechtersmentaliteit en nauwkeurigheid.

Naast procedures, adviseert Caroline haar cliënten over het (herziene) auteursrecht, de aansprakelijkheid van tussenpersonen, mediarecht en consumentenrecht. Ook is Caroline haar cliënten behulpzaam bij het opstellen en uitonderhandelen van de noodzakelijke auteurscontracten, daarbij rekening houdend met het nieuwe auteurscontractenrecht.

Caroline rondde de Master Informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam cum laude af (2011). Tijdens haar studie studeerde ze een half jaar aan de New York University School of Law.

Caroline heeft artikelen gepubliceerd over de aansprakelijkheid van internetdienstverleners voor de auteursrechtinbreuken gepleegd door hun gebruikers en de toenemende invloed van het Handvest van de Grondrechten op het recht van intellectuele eigendom.

In 2018 werd Caroline genomineerd als Meest Talentvolle Procesadvocaat van Nederland.

Publicaties

Lawyer
Journal Caroline

Kroniek Privacyrecht

Caroline de Vries & Christiaan Alberdingk Thijm & Jacob van de Velde & Silvia van Schaik & Vita Zwaan / 05 mei 2022

Recent verscheen in het Advocatenblad onze Kroniek Privacyrecht, alweer voor de tweede keer. Ook 2021 was weer een jaar vol privacy. We gaan onder meer in op privacy rond corona, gegevensverstrekking door tussenpersonen, de rechten…

European Court: reselling e-books violates copyright law

Christiaan Alberdingk Thijm & Caroline de Vries / 19 dec 2019

Is there such a thing as a second-hand e-book? Put differently: may an e-book be resold after the first purchase? The Grand Chamber of the Court of Justice of the European Union (CJEU) answered this…