Berend Verweij

Juridisch medewerker

Berend Verweij is werkzaam als paralegal bij bureau Brandeis. Hij werkt op parttime basis op de sectie Europees mededingingsrecht en gereguleerde markten.

Berend behaalde zowel de Engelstalige bachelor Politics Psychology, Law and Economics als de Nederlandstalige bachelor Rechtsgeleerdheid  aan de Universiteit van Amsterdam. Berend verrichtte verscheidene nevenactiviteiten zoals het oprichten van studievereniging A.I.M. en hij was een deelnemer en coach bij de pleitwedstrijd A.L.T.

Momenteel is Berend bezig met twee Master programma’s, namelijk het Engelstalige Law and Economics aan de Universiteit Utrecht en het Nederlandstalige Privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn eerste scriptie gaat over het staatsteunrecht en hoe dit in de praktijk wordt toegepast op banken.

Lawyer
Journal Berend

Competition Flashback Q4

Bas Braeken & Jade Versteeg & Demi van den Berg & Timo Hieselaar & Lara Elzas & Berend Verweij / 12 jan 2022

Dit is de Competition Flashback Q4 2021 van bureau Brandeis, waarin wij terugblikken op de belangrijkste mededingingsrechtelijke ontwikkelingen over het afgelopen kwartaal (klik hier voor het origineel). Wilt u graag voortaan de Competition Flashback van…

Competition Flashback Q3 2021

Bas Braeken & Jade Versteeg & Lara Elzas & Timo Hieselaar & Demi van den Berg & Berend Verweij / 07 okt 2021

Dit is de Competition Flashback Q3 2021 van bureau Brandeis, waarin wij terugblikken op de belangrijkste mededingingsrechtelijke ontwikkelingen over het afgelopen kwartaal (klik hier voor het origineel). Wilt u graag voortaan de Competition Flashback van…

Inval van de ACM: Do’s & Don’ts bij een Dawn Raid

Bas Braeken & Jade Versteeg & Lara Elzas & Timo Hieselaar & Demi van den Berg & Berend Verweij / 14 sep 2021

Door Covid-19 heeft de Autoriteit Consument en Markt (“ACM”) lange tijd geen bedrijfsbezoek uitgevoerd maar de verwachting is dat met de huidige versoepelingen de ACM de komende tijd actief zal zijn in het uitvoeren van…