Berend Verweij

Juridisch medewerker

Berend Verweij is werkzaam als paralegal bij bureau Brandeis. Hij werkt op parttime basis op de sectie Europees mededingingsrecht en gereguleerde markten.

Berend behaalde zowel de Engelstalige bachelor Politics Psychology, Law and Economics als de Nederlandstalige bachelor Rechtsgeleerdheid  aan de Universiteit van Amsterdam. Berend verrichtte verscheidene nevenactiviteiten zoals het oprichten van studievereniging A.I.M. en hij was een deelnemer en coach bij de pleitwedstrijd A.L.T.

Momenteel is Berend bezig met twee Master programma’s, namelijk het Engelstalige Law and Economics aan de Universiteit Utrecht en het Nederlandstalige Privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn eerste scriptie gaat over het staatsteunrecht en hoe dit in de praktijk wordt toegepast op banken.

Lawyer