Berend Verweij

Juridisch medewerker

Berend Verweij is werkzaam als paralegal bij bureau Brandeis. Hij werkt op parttime basis op de sectie Europees mededingingsrecht en gereguleerde markten.

Berend behaalde zowel de Engelstalige bachelor Politics Psychology, Law and Economics als de Nederlandstalige bachelor Rechtsgeleerdheid  aan de Universiteit van Amsterdam. Berend verrichtte verscheidene nevenactiviteiten zoals het oprichten van studievereniging A.I.M. en hij was een deelnemer en coach bij de pleitwedstrijd A.L.T.

Momenteel is Berend bezig met twee Master programma’s, namelijk het Engelstalige Law and Economics aan de Universiteit Utrecht en het Nederlandstalige Privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn eerste scriptie gaat over het staatsteunrecht en hoe dit in de praktijk wordt toegepast op banken.

Lawyer
Journal Berend

Inval van de ACM: Do’s & Don’ts bij een Dawn Raid

Bas Braeken & Jade Versteeg & Lara Elzas & Timo Hieselaar & Demi van den Berg & Berend Verweij / 14 sep 2021

Door Covid-19 heeft de Autoriteit Consument en Markt (“ACM”) lange tijd geen bedrijfsbezoek uitgevoerd maar de verwachting is dat met de huidige versoepelingen de ACM de komende tijd actief zal zijn in het uitvoeren van…

Competition Flashback Q2 2021

Bas Braeken & Jade Versteeg & Lara Elzas & Timo Hieselaar & Berend Verweij / 07 jul 2021

Dit is de Competition Flashback Q2 2021 van bureau Brandeis met daarin een selectie van enkele belangrijke mededingingsrechtelijke ontwikkelingen over het afgelopen kwartaal (klik hier voor het origineel). Wilt u graag voortaan de Competition Flashback…