Willem Clumpkens

Juridisch medewerker

Willem Clumpkens is werkzaam als juridisch medewerker bij bureau Brandeis. Hij specialiseert zich in het oplossen van commerciële en ondernemingsrechtelijke geschillen.

In juli 2021 heeft Willem zijn master Privaatrechtelijke rechtspraktijk aan de Universiteit van Amsterdam cum laude afgerond. Tijdens zijn bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen was Willem actief voor de Rechtswinkel Groningen.

Gedurende zijn studie heeft Willem stage gelopen bij verschillende advocatenkantoren, waar hij heeft gewerkt in de procesrechtpraktijkgroepen. Daarnaast is hij onder andere vrijwilliger geweest bij Stichting Prisma en is hij werkzaam geweest als juridisch adviseur voor een technische start-up in Groningen.

Lawyer