Kwartaalbericht kartelschade #2

Hans Bousie & Louis Berger / 22 aug 2016

Hierbij presenteren wij u het tweede kwartaalbericht over ontwikkelingen op het gebied van cartel damage litigation van bureau Brandeis. Wij concentreren ons in dit overzicht op follow-on en stand-alone zaken verband houdende met zowel kartelschadezaken als met schade die veroorzaakt wordt door misbruik van een economische machtspositie.

Daarbij richten we ons voornamelijk op Europa en op de Verenigde Staten. Binnen Europa krijgen de jurisdicties waarin de meeste zaken zich afspelen (Verenigd Koninkrijk, Nederland en Duitsland) de meeste aandacht. Onderhandelingen buiten Europa en de Verenigde Staten worden door ons aangestipt als ze door ons relevant geacht worden. Bijvoorbeeld indien er wordt aangehaakt bij Europese jurisprudentie zoals in de zaak in Israël, die hierna besproken wordt onder ‘Developments regarding public law aspects of cartel damages’. We zien daar dat Israëls Central District Court afwijkt van de tot toen gewezen Israëlische jurisprudentie door ook excessive pricing te beschouwen als een vorm van misbruik machtspositie.

Aan de andere kant stippen we onder ‘Private enforcement in cartel damages claims, case-law’ de zaak van South Africa’s Supreme Court of Appeal aan om te laten zien dat niet overal ter wereld clementieregelingen op dezelfde manier worden toegepast. Binnen Europa is een partij die gebruik maakt van de leniency rules niet gevrijwaard van follow-on claims, in Zuid-Afrika blijkbaar wel. Dit betreft een discussie die op dit moment ook gevoerd wordt binnen Europa. Voor het beleid van de Commissie is het gebruik maken van de clementieregeling van groot belang, het vergroot de mogelijkheid om kartels op te rollen. Aan de andere kant hebben kartellisten bemerkt dat ze daardoor mogelijk kwetsbaarder zijn voor follow-on claims hetgeen hun enthousiasme om van dergelijke regelingen gebruik te maken, aanmerkelijk vermindert.

Zuid-Afrika laat ook op een andere manier van zich horen. Onder ‘Developments regarding public law aspects of cartel damages’ zien we dat President Zuma wetgeving heeft afgekondigd die het handhaven van het mededingingsrecht moet vergemakkelijken. De mogelijkheid wordt ingelast om feitelijk leidinggevenden tot maar liefst 10 jaar gevangenisstraf te veroordelen.

Wij hopen met dit overzicht u ten dienste te zijn. Eventuele aanvullingen of opmerkingen op dit bericht verwelkomen wij.

U kunt het kwartaalbericht hier downloaden.

 

Gerelateerde artikelen

Het belang van de fysieke boekhandel

Hans Bousie / 17 jan 2022

Hoezo zitten die mensen uit het boekenvak dan te klagen dat ze open willen, de verkopen zijn sky high immers? De verkopen via digitale platformen, bol.com voorop, zijn inderdaad zeer gestegen, dankzij of ondanks Corona….

Competition Flashback Q4

Bas Braeken & Jade Versteeg & Demi van den Berg & Timo Hieselaar & Lara Elzas & Berend Verweij / 12 jan 2022

Dit is de Competition Flashback Q4 2021 van bureau Brandeis, waarin wij terugblikken op de belangrijkste mededingingsrechtelijke ontwikkelingen over het afgelopen kwartaal (klik hier voor het origineel). Wilt u graag voortaan de Competition Flashback van…