Kwartaalbericht kartelschade #1

Hans Bousie & Louis Berger & Nammy Vellinga / 30 mei 2016

Hierbij presenteren wij u het eerste kwartaalbericht kartelschade van bureau Brandeis. Waarom dit overzicht? In de eerste plaats, omdat er veel informatie op het gebied van mededingingsrecht sec wordt aangeboden, maar slechts beperkt specifieke informatie over het civielrechtelijk handhaven van kartelschade. In de tweede plaats omdat de kartelschadepraktijk in Nederland de afgelopen jaren een sterke groei heeft gekend en de nodige aandacht verdient. Tot slot omdat wij het ook voor ons zelf handig vinden om alle informatie die wij van belang vinden bij elkaar te zetten.

Vanzelfsprekend ligt de nadruk op (internationale) jurisprudentie op dit gebied. Het procesrecht is een belangrijk onderdeel van het kartelschaderecht. In kartelschadeprocedures wordt er bijvoorbeeld regelmatig diepgaand gediscussieerd over de bevoegdheid van de rechter en over het toepasselijk recht. Daarbij wordt stevig ingezet op bijvoorbeeld de uitleg van EEX-VO en andere en opvolgende verdragen en verordeningen. Wij besteden hierna aandacht aan zowel de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie, maar ook van nationale rechters.

Relevant zijn ook sommige beschikkingen van de diverse mededingingsautoriteiten. Zo zijn beschikkingen van de Europese Commissie of andere kartelautoriteiten om kartels te beboeten doorgaans de opmaat naar follow on procedures.

Tot slot besteden wij aandacht aan relevante regelgeving. In Europa is dat bijvoorbeeld de richtlijn kartelschade. In Nederland het daaruit voortvloeiend wetsvoorstel.

bureau Brandeis is een litigation kantoor pur sang, vandaar dat het kartelschaderecht uitstekend bij ons past. Binnen bureau Brandeis is een team samengesteld van specialisten die zich specifiek bezig houden met dit onderwerp. bureau Brandeis bekent daarbij kleur, zij zal uitsluitend gedupeerden van kartels bijstaan in procedures. Wij hebben immers een uitgesproken voorkeur voor de uitdager.

U kunt het kwartaalbericht hier downloaden.

Gerelateerde artikelen

Kwartaalbericht Kartelschade #3 en #4 2018

Bas Braeken & Hans Bousie & Nathan van der Raaij & Sophie van Everdingen & Tessel Bossen / 03 okt 2019

Hierbij presenteren wij u het derde en vierde kwartaalbericht van 2018 over ontwikkelingen op het gebied van cartel damage litigation van bureau Brandeis. U kunt het kwartaalbericht hier inzien. Ontvangt u de volgende editie van ons…

bB publiceert in GLI: Cartels 2019

bureau Brandeis / 05 mrt 2019

Onlangs verscheen Global Legal Insights to Cartels 2019. Hans Bousie, Louis Berger en Rieneke Reijnen schreven het hoofdstuk over procederen over kartelschade in Nederland. De auteurs bespreken de voordelen die procederen in dergelijke zaken voor…