Kwartaalbericht kartelschade #1

Hans Bousie & Louis Berger & Nammy Vellinga / 30 mei 2016

Hierbij presenteren wij u het eerste kwartaalbericht kartelschade van bureau Brandeis. Waarom dit overzicht? In de eerste plaats, omdat er veel informatie op het gebied van mededingingsrecht sec wordt aangeboden, maar slechts beperkt specifieke informatie over het civielrechtelijk handhaven van kartelschade. In de tweede plaats omdat de kartelschadepraktijk in Nederland de afgelopen jaren een sterke groei heeft gekend en de nodige aandacht verdient. Tot slot omdat wij het ook voor ons zelf handig vinden om alle informatie die wij van belang vinden bij elkaar te zetten.

Vanzelfsprekend ligt de nadruk op (internationale) jurisprudentie op dit gebied. Het procesrecht is een belangrijk onderdeel van het kartelschaderecht. In kartelschadeprocedures wordt er bijvoorbeeld regelmatig diepgaand gediscussieerd over de bevoegdheid van de rechter en over het toepasselijk recht. Daarbij wordt stevig ingezet op bijvoorbeeld de uitleg van EEX-VO en andere en opvolgende verdragen en verordeningen. Wij besteden hierna aandacht aan zowel de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie, maar ook van nationale rechters.

Relevant zijn ook sommige beschikkingen van de diverse mededingingsautoriteiten. Zo zijn beschikkingen van de Europese Commissie of andere kartelautoriteiten om kartels te beboeten doorgaans de opmaat naar follow on procedures.

Tot slot besteden wij aandacht aan relevante regelgeving. In Europa is dat bijvoorbeeld de richtlijn kartelschade. In Nederland het daaruit voortvloeiend wetsvoorstel.

bureau Brandeis is een litigation kantoor pur sang, vandaar dat het kartelschaderecht uitstekend bij ons past. Binnen bureau Brandeis is een team samengesteld van specialisten die zich specifiek bezig houden met dit onderwerp. bureau Brandeis bekent daarbij kleur, zij zal uitsluitend gedupeerden van kartels bijstaan in procedures. Wij hebben immers een uitgesproken voorkeur voor de uitdager.

U kunt het kwartaalbericht hier downloaden.

Gerelateerde artikelen

Coronavirus-helpdesk

Hans Bousie & Stefan Campmans / 25 mrt 2020

Juist in tijden van nood, zoals nu vanwege het coronavirus, is bureau Brandeis er voor haar cliënten. Vandaar dat bureau Brandeis voor u klaarstaat met een coronavirus-helpdesk. De verspreiding van het coronavirus raakt alle bedrijven…

Kwartaalbericht Kartelschade #3 2019

Hans Bousie & Louis Berger & Bas Braeken & Sophie van Everdingen & Jade Versteeg & Nathan van der Raaij & Tessel Bossen / 30 dec 2019

Hierbij presenteren wij u het derde kwartaalbericht van 2019 over ontwikkelingen op het gebied van cartel damage litigation van bureau Brandeis. U kunt het kwartaalbericht hier inzien. Ontvangt u de volgende editie van ons kwartaalbericht graag…

Kwartaalbericht Kartelschade #2 2019

Hans Bousie & Tessel Bossen & Sophie van Everdingen & Bas Braeken & Nathan van der Raaij & Louis Berger / 16 dec 2019

Hierbij presenteren wij u het tweede kwartaalbericht van 2019 over ontwikkelingen op het gebied van cartel damage litigation van bureau Brandeis. U kunt het kwartaalbericht hier inzien. Ontvangt u de volgende editie van ons kwartaalbericht graag…