Kort geding over de Brexit en het EU burgerschap

Christiaan Alberdingk Thijm / 16 jan 2018

De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam zal zich woensdag 17 januari 2018 buigen over de vraag of Britse burgers na de Brexit hun EU burgerschap behouden.

 

Amsterdam, 16 januari 2018. Eens een EU burger, altijd een EU burger? Dit is kort gezegd de vraag die voorligt bij de rechtbank Amsterdam. Vijf Britse burgers woonachtig in Nederland, de stichting Brexpats – Hear Our Voice (“Brexpats”) en de vereniging Commercial Anglo Dutch Society (“CADS”) hebben een procedure aangespannen tegen de Staat der Nederlanden en de Gemeente Amsterdam over het behoud van hun EU burgerschap en de daaruit voortvloeiende EU rechten. Op dit moment zijn 46.000 Britse burgers woonachtig in Nederland, van wie 16.000 economisch gebonden zijn aan Amsterdam.

 

Het EU burgerschap geldt “naast” de eigen nationaliteit. Op grond van het EU burgerschap mag iedere EU burger zich onder meer vrij vestigen in een andere Lidstaat en daar een bestaan opbouwen. Dit is wat duizenden Britten in Nederland hebben gedaan. Zij genieten op dit moment dezelfde rechten als Nederlanders. Dat betekent dat zij in Nederland kunnen werken, een gezin kunnen stichten en een pensioen kunnen opbouwen. Ook hebben zij het recht om vrij te reizen in de EU.

 

“Brexit means Brexit, heeft Theresa May gezegd, maar het probleem is dat niemand weet wat Brexit betekent. We weten dat je EU burger wordt zodra een land zich bij de EU aansluit. We weten alleen niet wat er met het EU burgerschap gebeurt als een land vertrekt,” zegt Christiaan Alberdingk Thijm, advocaat van de eisers in deze procedure. “We hopen met deze zaak een antwoord te krijgen op de vraag of het EU burgerschap en de daaruit voortvloeiende EU rechten onvervreemdbaar zijn.”

 

Tijdens het kort geding dat op woensdag 17 januari zal plaatsvinden, tracht Alberdingk Thijm de voorzieningenrechter mr. Bakels te overtuigen om hierover prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de EU (“HvJEU”). Het HvJEU is de enige instantie die vragen over de uitleg van het EU recht kan én mag beantwoorden.

 

“De onderhandelaars in Brussel gaan ervan uit dat de consequentie van Brexit zal zijn dat Britse burgers die in een EU-lidstaat wonen hun EU burgerschap verliezen. Het HvJEU heeft echter eerder bepaald dat de rechten die aan Europese burgers worden toegekend, autonoom zijn,” zegt Alberdingk Thijm. “Er wordt in Brussel kwartet gespeeld met de fundamentele rechten van EU burgers.”

 

Mocht de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam beslissen om vragen te stellen aan het HvJEU, dan kan het HvJEU besluiten dat Britten in Nederland hun huidige verblijfs- en reisrechten behouden, ondanks de Brexit. Dit zou betekenen dat de 46.000 Britten die zich in Nederland hebben gevestigd, in Nederland mogen blijven wonen, zich kunnen herenigen met hun gezinsleden en hun bestaan hier verder kunnen opbouwen.

 

Alberdingk Thijm heeft de procedure op 15 januari toegelicht in het programma Nieuwsuur. Bekijk hier de uitzending (vanaf 30:42).

 

——–

Het kort geding vindt op 17 januari 2018 om 9.30 uur plaats bij de rechtbank Amsterdam (mr. Bakels)

Voor meer informatie over het kort geding, kunt u contact opnemen met:

Christiaan Alberdingk Thijm

+31 20 7606505
Christiaan.alberdingkthijm@bureaubrandeis.com

Gerelateerde artikelen

Over APPAs, MFNs en een eigenzinnige Duitse mededingingsautoriteit

Timo Hieselaar & Bas Braeken & Jade Versteeg / 08 okt 2020

De opkomst van online (boeking)platforms in digitale markten vormt al enige tijd een hersenkraker voor mededingingsautoriteiten. Zo hebben de meeste nationale mededingingsautoriteiten in Europa sinds 2015 kennis gemaakt met een bepaald soort overeenkomsten: across-platforms parity…

Kwartaalbericht Kartelschade #1 2020

Hans Bousie & Louis Berger & Sophie van Everdingen & Nathan van der Raaij & Tessel Bossen / 30 sep 2020

Hierbij presenteren wij u het eerste kwartaalbericht van 2020 over ontwikkelingen op het gebied van cartel damage litigation van bureau Brandeis. U kunt het kwartaalbericht hier inzien. Ontvangt u de volgende editie van ons kwartaalbericht graag per…

Student-stage bij bureau Brandeis: EU Competition & Regulation

Bas Braeken & Jade Versteeg / 24 sep 2020

Het (Europees) mededingingsrecht is een dynamisch rechtsgebied waar met analytisch inzicht en kennis van de markt het juridisch kader op inventieve manier wordt toegepast. Ondernemingen kunnen worden geconfronteerd met handhavend optreden door de mededingingsautoriteiten of…