Hoe werken contractuele boetes in faillissement?

bureau Brandeis / 21 dec 2016

Een dwangsom kan gedurende het faillissement van de veroordeelde niet worden verbeurd (art. 611e lid 1 Rv). Een dwangsom die vóór de faillietverklaring is verbeurd, wordt in het passief van het faillissement niet toegelaten (art. 611e lid 2 Rv). Deze bepalingen beogen de andere schuldeisers van de gefailleerde te beschermen, aangezien het volgens de wetgever onbillijk is de andere schuldeisers schade te doen lijden door de koppigheid van de veroordeelde die bovendien tijdens zijn faillissement niet meer vrijwillig kan voldoen aan verplichtingen die hem in zijn vermogen treffen (zie Parl. Gesch. Boek 3, p. 910).

Maar hoe werken contractuele boetes in faillissement? Is analogische toepassing van art. 611e Rv daarop verdedigbaar? Lees hierover in de noot van Jozua van der Beek, cassatieadvocaat bij bureau Brandeis, onder Kantonrechter Rechtbank Noord-Holland zp Haarlem, 25 november 2015, JOR 2016/245.

Gerelateerde artikelen

Life Sciences: Contracts and Dispute Resolution

Michelle Krekels & Daniëlle Brouwer / 17 jun 2021

Manufacturing and distributing products in the life sciences sector is complex and challenging. Life sciences companies frequently engage in cross-border partnerships and collaborations. Under these circumstances, international disputes often arise. Supply chain interruptions, differences in…