Hoe werken contractuele boetes in faillissement?

bureau Brandeis / 21 dec 2016

Een dwangsom kan gedurende het faillissement van de veroordeelde niet worden verbeurd (art. 611e lid 1 Rv). Een dwangsom die vóór de faillietverklaring is verbeurd, wordt in het passief van het faillissement niet toegelaten (art. 611e lid 2 Rv). Deze bepalingen beogen de andere schuldeisers van de gefailleerde te beschermen, aangezien het volgens de wetgever onbillijk is de andere schuldeisers schade te doen lijden door de koppigheid van de veroordeelde die bovendien tijdens zijn faillissement niet meer vrijwillig kan voldoen aan verplichtingen die hem in zijn vermogen treffen (zie Parl. Gesch. Boek 3, p. 910).

Maar hoe werken contractuele boetes in faillissement? Is analogische toepassing van art. 611e Rv daarop verdedigbaar? Lees hierover in de noot van Jozua van der Beek, cassatieadvocaat bij bureau Brandeis, onder Kantonrechter Rechtbank Noord-Holland zp Haarlem, 25 november 2015, JOR 2016/245.

Gerelateerde artikelen

Aandachtspunten bij de distributieovereenkomst

Michelle Krekels & Daniëlle Brouwer / 14 mrt 2022

Distributieovereenkomsten worden veelvuldig gebruikt tussen leveranciers en distributeurs om nieuwe of grotere afzetmarkten te bereiken. Een distributieovereenkomst is een overeenkomst tussen een leverancier van producten en een distributeur die deze producten inkoopt en weer doorverkoopt….