Hoe werken contractuele boetes in faillissement?

bureau Brandeis / 21 dec 2016

Een dwangsom kan gedurende het faillissement van de veroordeelde niet worden verbeurd (art. 611e lid 1 Rv). Een dwangsom die vóór de faillietverklaring is verbeurd, wordt in het passief van het faillissement niet toegelaten (art. 611e lid 2 Rv). Deze bepalingen beogen de andere schuldeisers van de gefailleerde te beschermen, aangezien het volgens de wetgever onbillijk is de andere schuldeisers schade te doen lijden door de koppigheid van de veroordeelde die bovendien tijdens zijn faillissement niet meer vrijwillig kan voldoen aan verplichtingen die hem in zijn vermogen treffen (zie Parl. Gesch. Boek 3, p. 910).

Maar hoe werken contractuele boetes in faillissement? Is analogische toepassing van art. 611e Rv daarop verdedigbaar? Lees hierover in de noot van Jozua van der Beek, cassatieadvocaat bij bureau Brandeis, onder Kantonrechter Rechtbank Noord-Holland zp Haarlem, 25 november 2015, JOR 2016/245.

Gerelateerde artikelen

Coronavirus-helpdesk

Hans Bousie & Stefan Campmans / 25 mrt 2020

Juist in tijden van nood, zoals nu vanwege het coronavirus, is bureau Brandeis er voor haar cliënten. Vandaar dat bureau Brandeis voor u klaarstaat met een coronavirus-helpdesk. De verspreiding van het coronavirus raakt alle bedrijven…

bB publiceert in GLI: Cartels 2019

bureau Brandeis / 05 mrt 2019

Onlangs verscheen Global Legal Insights to Cartels 2019. Hans Bousie, Louis Berger en Rieneke Reijnen schreven het hoofdstuk over procederen over kartelschade in Nederland. De auteurs bespreken de voordelen die procederen in dergelijke zaken voor…