Heel Holland Bakt: een misbaksel?

Machteld Robichon / 03 apr 2017

Handelt Omroep Max in strijd met het dienstbaarheidsverbod uit de Mediawet door het Heel Holland Bakt woord- en beeldmerkrecht ongeclausuleerd aan de BBC over te dragen? Het Commissariaat voor de Media (“Commissariaat”) meende van wel en legde omroep Max een flinke boete op. De rechtbank Midden-Nederland vernietigde dit boetebesluit omdat het voor de omroep redelijkerwijs niet voorzienbaar was dat zij zich schuldig zou maken aan verboden dienstbaarheid. In de afgelopen Mediaforum schreef ik een commentaar.

 

Inmiddels bericht het Commissariaat dat zij geen hoger beroep zal instellen tegen de beslissing. Later dit jaar volgt een beleidsbrief over de reikwijdte van het dienstbaarheidsverbod, zoals opgenomen in artikel 2.142 Mediawet 2008. Op grond van dit artikel hebben de NPO, de RPO en de publieke media-instellingen een zorgplicht om te voorkomen dat het dienstbaarheidsverbod geschonden wordt . In de beleidsbrief zal het Commissariaat voorbeelden gegeven van activiteiten van derden die mogelijk vallen onder dit verbod, zoals merchandising of aanhakende reclame. Ook zal het Commissariaat in deze brief meer duidelijkheid geven hoe omroepen in verschillende situaties – zoals bij de aankoop van programma’s of formats – aan de zorgplicht invulling kunnen geven.

 

We zullen de ontwikkelingen over dit onderwerp monitoren.

Gerelateerde artikelen

Competition Flashback Q4 2021

Bas Braeken & Jade Versteeg & Demi van den Berg & Timo Hieselaar & Lara Elzas / 12 jan 2022

Dit is de Competition Flashback Q4 2021 van bureau Brandeis, waarin wij terugblikken op de belangrijkste mededingingsrechtelijke ontwikkelingen over het afgelopen kwartaal (klik hier voor het origineel). Wilt u graag voortaan de Competition Flashback van…

België!

Hans Bousie / 30 aug 2021

Frank de Grave werd minister van Defensie in 1998 en gaf de verplichte persconferentie. Blijkbaar was hij niet erg onder de indruk van het niveau van de vragen, want hij zat er wat verveeld bij….

Hier papier

Hans Bousie / 16 aug 2021

15.000 keer per dag zegt Eftelings’ holle Bolle Gijs “papier hier”. En dat al meer dan 60 jaar lang. Voor de snelle rekenaars onder ons, dat is dus ongeveer 350 miljoen keer. Tot voor kort…