Privacy / Telecom

Privacy en telecommunicatie zijn onderwerpen die steeds meer aandacht krijgen. Big data, social media, behavioural targeting, the internet of things, Blockchain, netneutraliteit:het privacy- en telecommunicatielandschap kent volop buzzwords en hot topics. Technische ontwikkelingen maken interessante nieuwe en innovatieve bedrijfsmodellen en maatschappelijk relevante toepassingen mogelijk.

sinds 25 mei 2018 is dataprotectie in Europa geregeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en, wat Nederland betreft, de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG). De Autoriteit Persoonsgegevens houdt in Nederland toezicht op de naleving van de AVG en de UAVG. Dat de Autoriteit Persoonsgegevens geen tandeloze tijger meer is, blijkt wel uit de boetebedragen die zijn opgenomen in de AVG: boetes tot EUR 20.000.000 of 4% van de wereldwijde jaaromzet zijn mogelijk.

De Telecommunicatiewet bevat regels die van toepassing zijn op de Nederlandse telecommunicatiesector. Het gaat hierbij om regels die betrekking hebben op radio, televisie en telefonie maar ook om regels die betrekking hebben op spam, cookies en netneutraliteit. Ook de verdeling van (schaarse) frequenties valt onder deze wet. Telecommunicatiediensten hebben te maken met uiteenlopende vormen van handhaving en kunnen betrokken raken bij diverse juridische geschillen. Het Agentschap Telecom en de ACM zijn belast met het bestuursrechtelijke toezicht op de naleving van onder andere de Telecommunicatiewet en kunnen sancties opleggen. De Europese wetgever is momenteel drukdoende het huidige juridische kader te herzien en de elektronische telecommunicatieregels doormiddel van een rechtstreeks werkende verordening te reguleren, net als de AVG.

Wij adviseren ondernemingen en organisaties over de naleving van de dataprotectie, privacy en telecommunicatieregels en ondersteunen hen bij onderzoeken en handhavingstrajecten van de toezichthouders. Enkele activiteiten die wij voor cliënten verrichten:

 • het adviseren over complexe privacy gerelateerde vraagstukken;
 • datamapping en privacy compliance trajecten;
 • het opstellen van privacy statements;
 • het uitvoeren van data protection impact assessments/ gegevensbeschermingseffectbeoordelingen;
 • het opstellen van overeenkomsten zoals verwerkersovereenkomsten en Binding Corporate Rules;
 • het adviseren over datalekken en beveiligingsissues;
 • het adviseren over de toepassing van privacy by design en privacy by default;
 • het inrichten van trans-Atlantische datastromen;
 • het versturen van commerciële berichten en behavioural marketing;
 • het verstrekken van gebruikers/klantgegevens aan opsporingsdiensten en andere derde partijen;
 • het gebruik van cookies en persoonsgegevens voor online advertentiedoeleinden en de relatie tussen de verschillende partijen die betrokken zijn bij dit proces;
 • het ontwikkelen en geven van trainingen. (o.a. AVG, functionaris gegevensbescherming);
 • het opstellen van of adviseren bij reacties op consultaties;
 • ondersteuning bij informatieverzoeken en bedrijfsbezoeken van toezichthouders. (Waar nodig staat er een team voor u klaar om te assisteren tijdens een bedrijfsbezoek);
 • vertegenwoordiging in zienswijze- en bezwaarprocedures bij overtredingen en;
 • het instellen van (hoger)beroep bij de bestuursrechter.

Onze cliënten variëren van B2C-internetdienstverleners, zoals ISPs, telecommunicatie providers, sociale media platforms, aanbieders van OTT -diensten, tot aanbieders van advertentienetwerken, retailers en radio- en televisieomroepen.

De specialisten van bureau Brandeis hebben jarenlange ervaring in complexe compliance-trajecten op het gebied van dataprotectie, privacy en telecommunicatie, alsmede in het procederen op deze terreinen. De specialisten van bureau Brandeis combineren uitstekende juridische vaardigheden met een pragmatische stijl.

Bescherming van de eer en goede naam

Het recht op bescherming van de eer en goede naam is een onderdeel van het recht op privacy. Het gaat meestal over beweringen die afbreuk doen aan…

Lees meer

Bescherming van persoonsgegevens

Bescherming van persoonsgegevens is een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt. Big data, social media, cookies, de internet of things, Blockchain: het privacy-landschap kent volop buzzwords en…

Lees meer

Datalekken

Datalekken zijn alle inbreuken op de beveiliging van persoonsgegevens. Een dergelijke inbreuk heeft tot gevolg dat toegang wordt verkregen tot gegevens of dat gegevens beschikbaar worden zonder…

Lees meer

Telecommunicatiewet

De Telecommunicatiewet bevat regels die van toepassing zijn op de telecommunicatiesector. Het gaat hierbij om regels die betrekking hebben op radio, televisie en telefonie, spam, cookies en netneutraliteit…

Lees meer
Onze specialisten

Machteld Robichon

Machteld Robichon is partner bij bureau Brandeis. Zij staat bedrijven bij vergunningaanvragen en bij het oplossen van geschillen bij toezichthouders zoals het Commissariaat voor de Media, de Kansspelautoriteit, de Autoriteit Consument & Markt en de Autoriteit…


Volledig profiel
Journal
Journal post Rechtspraak

Rechtspraak informatierecht week 51

bureau Brandeis / 22 dec 2017

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht. Week 51: 18 december 2017 – 22 december 2017 HvJ EU 20 december 2017 (C-434/15, Asociación Profesional Elite Taxi / Uber…

Know how

De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)

bureau Brandeis / 10 nov 2017

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (“Wiv”) regelt de bevoegdheden van de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten de AIVD en de MIVD. Deze wet is kort geleden gewijzigd, waardoor de oorspronkelijke Wiv uit 2002 is…

Blog Know how Nieuws

De functionaris gegevensbescherming

Vita Zwaan / 03 nov 2017

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming[1] (“AVG”) in werking. In aanloop naar de inwerkingtreding van de AVG presenteerde bureau Brandeis een 12 stappenplan. Na het doorlopen van het 12 stappenplan is iedere…

Know how Nieuws

bureau Brandeis ontwikkelt 12-stappenplan

Christiaan Alberdingk Thijm & Vita Zwaan / 26 mei 2017

Vandaag over een jaar treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG brengt ingrijpende veranderingen met zich mee ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Ook introduceert de AVG boetes tot € 20…

Nieuws

Coronavirus-helpdesk

Hans Bousie & Stefan Campmans / 25 mrt 2020

Juist in tijden van nood, zoals nu vanwege het coronavirus, is bureau Brandeis er voor haar cliënten. Vandaar dat bureau Brandeis voor u klaarstaat met een coronavirus-helpdesk. De verspreiding van het coronavirus raakt alle bedrijven…

Rechtspraak

Noot Skype en Google

Machteld Robichon & Jacob van de Velde / 16 jan 2020

Voor het tijdschrift Computerrecht schreven Machteld Robichon en Jacob van de Velde een noot over twee arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het Hof geeft in de arresten invulling aan de…

Rechtspraak

Rechtspraak informatierecht week 30

bureau Brandeis / 26 jul 2019

bureau Brandeis publiceert regelmatig een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht. Week 30: 22 juli 2019 t/m 26 juli 2019 EHRM 25 juli 2019, no. 47542/07, Brzezinski v. Poland (Press release)(Violation of article 10. Breach of…

Rechtspraak

Rechtspraak informatierecht week 29

bureau Brandeis / 19 jul 2019

bureau Brandeis publiceert regelmatig een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht. Week 29: 15 juli 2019 t/m 19 juli 2019 EHRM 25 juni 2019, no. 40477/13, Glaisen c. Suisse (Press release)(Inability of wheelchair user to access…

Lees alle berichten

Quote

- Louis Brandeis