Ondernemingen

Ondernemingen vormen een belangrijke doelgroep van bureau Brandeis. In elke sector en in elk rechtsgebied waarin bureau Brandeis actief is, zijn ondernemingen mede onze opdrachtgevers.  Bureau Brandeis staat ondernemingen bij ingeval van complexe geschillen. Daarbij kan het gaan om externe geschillen, met derde partijen. Maar er kunnen binnen ondernemingen ook interne geschillen ontstaan. In al die gevallen heeft bureau Brandeis de vereiste expertise in huis.

Onze klanten bestaan uit onder meer de volgende soorten  ondernemingen:

  • midden- en grootbedrijf;
  • beursgenoteerde ondernemingen;
  • familiebedrijven;
  • ondernemingen in zwaar weer.

Al die ondernemingen kunnen geraakt worden door externe of interne geschillen.

Bij externe geschillen gaat het om disputen die ondernemingen kunnen hebben met derde partijen. Dat kunnen contractspartijen zijn, zoals een opdrachtgever of een opdrachtnemer, maar ook professionele kredietverstrekkers zoals banken, professionele beroepsbeoefenaars, afnemers of leveranciers. Een derde partij kan ook een partij zijn die inbreuk maakt op bijvoorbeeld intellectuele eigendomsrechten van de onderneming. Ook met overheden en andere toezichthoudende instanties, zoals het Commissariaat voor de Media, de Kansspelautoriteit, de Autoriteit Consument & Markt, de Autoriteit Persoonsgegevens, de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank, kunnen geschillen ontstaan door de wijze waarop deze overheden en toezichthouders hun bevoegdheden uitoefenen.

Geschillen die binnen ondernemingen kunnen ontstaan, hebben een ander karakter. Binnen ondernemingen hebben de verschillende betrokkenen niet altijd dezelfde belangen. Een aandeelhouder kan tevens bestuurder zijn en kan zich bijvoorbeeld minder aantrekken van de belangen van de overige aandeelhouders. Het betreft dan geschillen tussen de verschillende organen van ondernemingen. Ook kan worden gedacht aan geschillen tussen de onderneming en een (voormalig) bestuurder, geschillen tussen joint venture-partners, geschillen tussen aandeelhouders onderling of geschillen tussen een onderneming en een aandeelhouder. Beursgenoteerde ondernemingen staan wij bij in geschillen met een minderheidsaandeelhouder en andersom. Bij familiebedrijven gaat het veeleer om geschillen tussen verschillende familieleden. Bij ondernemingen in zwaar weer ten slotte gaat het om het materiële insolventierecht en de problematiek die samenhangt met wederkerige overeenkomsten, de pauliana, bestuurders- en aandeelhoudersaansprakelijkheid, de onrechtmatige daad en verrekeningskwesties.

Of het nu een intern of een extern geschil betreft, in alle gevallen kunnen ondernemingen onder druk komen te staan. En als het er echt om spant en het complex wordt moeten ondernemingen en de daarbij direct betrokkenen zich verzekerd weten van professionele juridische dienstverlening. Van een kwaliteit die tot de beste van de beroepsgroep behoort. Van advocaten die zijn opgeleid om te winnen. De ervaren advocaten van bureau Brandeis adviseren en procederen op het scherp van de snede.

bureau Brandeis heeft bovendien duidelijk positie gekozen. Wij kiezen ervoor niet op te treden voor de Nederlandse centrale overheid en, de Nederlandse grote banken en accountantskantoren. Dat geeft bureau Brandeis een unieke positie in de markt en het betekent dat wij de belangen van ondernemingen steeds in volle vrijheid kunnen behartigen.

Ondernemingen in zwaar weer

Ondernemingen in zwaar weer hebben bijzondere aandacht nodig. Juist als het lastig kan worden, komt het erop aan de juiste expertise in te schakelen. Als de onderneming…

Lees meer

Ontwikkelaars van windenergie

Het ontwikkelen van windparken vergt een lange adem, en strategisch en tactisch opereren met vele stake holders rond windenergie: overheden voor vergunningen en subsidieregelingen, grondeigenaren en windturbineleveranciers, om…

Lees meer

Midden- en Grootbedrijf

Het midden- en grootbedrijf betreft ondernemingen met respectievelijk tussen de 50 en 250 en meer dan 250 werknemers in dienst. bureau Brandeis begrijpt dat ieder bedrijf anders…

Lees meer

Beursfondsen

Een beursfonds is een onderneming in de vorm van een NV, welke haar aandelen verhandelt op de (Nederlandse) effectenbeurs. Binnen de beursgenoteerde onderneming kan een grote verscheidenheid…

Lees meer

Familiebedrijven

Familiebedrijven zijn bedrijven die in grote mate worden beheerd door een familie. Familiebedrijven zijn bestaan vaak al generaties lang en kennen hun eigen specifieke kansen en bedreigingen….

Lees meer
Onze specialisten

Frank Peters

Frank Peters is partner en allround litigator. Als ervaren corporate litigator is hij gespecialiseerd in beslechting van geschillen rond vennootschappen en het voeren van collectieve acties op elk gebied, van aandelen-koersschade tot klimaatverandering. Daarnaast is…


Volledig profiel
Journal
Blog

The interpretation of commercial contracts in arbitration

Daniëlle Brouwer / 17 mrt 2023

Many arbitration procedures involve the interpreting of the provisions of a contract. In such cases the arbitrator needs to determine the meaning of a certain phrase in a specific contract. One can however reach significantly…

Know how Nieuws

Richten en missen in de enqueteprocedure

Floor Eikelboom / 07 mei 2020

Recent overwoog de Hoge Raad dat de enquêteprocedure is gericht op het belang van de rechtspersoon (die voorwerp is van deze procedure). Dat lijkt stating the obvious. Maar als je er wat langer over nadenkt,…

Know how Nieuws

Richten en missen in de enqueteprocedure

Floor Eikelboom / 07 mei 2020

Recent overwoog de Hoge Raad dat de enquêteprocedure is gericht op het belang van de rechtspersoon (die voorwerp is van deze procedure). Dat lijkt stating the obvious. Maar als je er wat langer over nadenkt,…

Lees alle berichten

Quote

- Louis Brandeis