Boeken

Het boek is niet meer wat het geweest is. Wij weten dat als geen ander. De advocaten van bureau Brandeis treden al jarenlang op voor auteurs, uitgevers, distributeurs en brancheverenigingen. We hebben de ontwikkelingen van de laatste jaren op de voet gevolgd. Ook nieuwe toetreders op de markt weten daarom de weg naar onze specialisten te vinden.

De boekenbranche kent een heel eigen dynamiek, met heel eigen vraagstukken en problemen. Zo spelen bijvoorbeeld vragen rondom:

  • De overgang van het papieren boek naar e-books, waarbij zich vragen voordoen van nieuwe uitgeefmethodes, “hergebruik” van gelezen digitale boeken en nieuwe verdienmodellen voor alle schakels in de keten;
  • Nieuwe toetreders in de markt zoals Amazon, die het speelveld veranderen voor bijvoorbeeld Nederlandse uitgevers en distributeurs;
  • Het tegengaan van verdrukking van uitgevers, bijvoorbeeld door onderlinge prijsafspraken te maken;
  • Schaalvergroting in de educatieve uitgeverij, om met de tijd mee te kunnen gaan, en elektronische leeromgevingen te kunnen aanbieden;
  • Digitalisering van de bestaande papieren titels en de vraag of de “oude” overeenkomsten een dergelijke exploitatie toestaan.

Deze vragen vergen een zorgvuldige afbakening van de taak en verantwoordelijkheid van de verschillende partijen. Bovendien leidt de wens tot bescherming van de markt en de eigen positie tot vraagstukken van mededingingsrechtelijke aard. De marktwerking moet zijn vrije loop hebben. Om in dat verband geen (kostbare) fouten te maken is een gedegen kennis van het mededingingsrecht absoluut vereist. Als uitgeverijen en brancheverenigingen in de boekenbranche juridische bijstand nodig hebben, zijn een diepgaande kennis van de markt en van het recht dan ook key.

bureau Brandeis beweegt zich al jarenlang in de boekenbranche. Wij kennen het klappen van de zweep. De wijze van communiceren, de branche-eigen gebruiken. De vragen die de boekenbranche bezighouden, vormen het fundament van ons vak. Wij volgen de ontwikkelingen in de markt en in het recht dan ook op de voet. We scholen bij, we verdiepen ons. Wij beschikken over een ruime, branche-specifieke kennis en ervaring. We spelen in op het belang van de cliënt. We adviseren en procederen, aanvallend of verwerend. Maar altijd met het oog op de bal.

Onze specialisten

Hans Bousie

Hans Bousie is een van de founding fathers van bureau Brandeis. Kenmerkend voor Hans is dat hij snel denkt en snel handelt. Hij is al meer dan 40 jaar actief in de wereld van media en…


Volledig profiel

Bas Braeken

Bas is partner van bureau Brandeis. Bas is een ervaren advocaat op het gebied van het (Europees) mededingingsrecht. Hij is daarnaast een erkend specialist op het gebied van gereguleerde markten (zoals telecom, media, post en…


Volledig profiel
Journal
Blog

Voorlezen

Hans Bousie / 04 okt 2021

Nationale Ouderendag was het op 1 oktober, begrijp ik. Ik had er nog nooit van gehoord. Dit jaar was het thema blijkbaar voorlezen en dat trok mijn aandacht. Ik houd enorm van voorlezen aan wie…

Blog

Eerste liefde

Hans Bousie / 20 sep 2021

Als alles goed is komt er in maart 2022 weer een “normale” Boekenweek, met een normaal Boekenbal. En met normaal bedoel ik dan natuurlijk dat we met z’n allen opgepropt in de gangen van de…

Know how

De kunst van het contracteren (4)

Hans Bousie / 16 nov 2016

Stelt u zich voor. U bent auteur en u heeft een modelovereenkomst gesloten met een Nederlandse uitgever. Het boek komt uit en is een groot succes. Tevreden incasseert u de stroom royalty’s en gaat een…

Know how

Contracteren (3)

Hans Bousie / 31 okt 2016

Waarover gaat een licentie overeenkomst eigenlijk? Die gaat over een werk. En met een werk bedoelen we in het boekenvak een boek. Zo noemen we het eigenlijk nog steeds, maar eigenlijk hebben we het over…

Know how

Auteurscontractenrecht; art. 25b-h Auteurswet

Paul Geerts / 17 okt 2016

Voor de exploitatie van hun werk zijn makers (en uitvoerende kunstenaars) veelal afhankelijk van daarin gespecialiseerde derden zoals uitgevers, platenmaatschappijen en filmproducenten. Makers die met deze professioneel georganiseerde ondernemers afspraken moeten maken over de exploitatie…

Blog News

Elspeet

Hans Bousie / 11 jun 2019

Goudse Kaas wordt gemaakt in Friesland, Afrika is van China en Elspeet is een conferentie die in Amsterdam wordt gehouden. Ooit was de wereld overzichtelijker, ben ik onmiddellijk met u eens, maar ik moet zeggen,…

Blog Nieuws

The inconvenient truth?

Hans Bousie / 01 mei 2019

The inconvenient truth? We weten allemaal dat we er niks aan kunnen doen. Het gaat allemaal maar een beetje moeizaam in het boekenvak omdat er steeds minder wordt gelezen. En tja, dat is wat de…

Blog Nieuws

Een titanenklus

Hans Bousie / 05 mrt 2019

Je zult maar directeur van de KBb zijn, dan heb je even wat om je tanden in te zetten. Voorheen heette de club de NBb, de Nederlandse Boekverkopersbond en een aantal jaren geleden is de…

Blog Nieuws

Uitgevertje hoppen

Hans Bousie / 05 feb 2019

Stephen King is weer eens overgestapt. Na veertig jaar Luitingh Sijthoff en twee jaar House of Books, is de succesauteur nu overgestapt naar Meulenhoff Boekerij, zo las ik in Boekblad. Dit is wat je noemt…

Rechtspraak

Rechtspraak informatierecht week 7

bureau Brandeis / 16 feb 2018

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht. Week 7: 12 februari 2018 t/m 16 februari 2018 EHRM 13 februari 2018, no. 12261/06, Aydoğan and Dara Radyo Televizyon Yayıncılık…

Nieuws Rechtspraak

Rechtspraak informatierecht week 36

bureau Brandeis / 08 sep 2017

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht. Week 36: 4 september 2017 t/m 8 september 2017. Rechtspraak: HvJ EU 6 september 2017 (Vernietiging arrest van het Gerecht EU…

Rechtspraak

Het persoonlijkheidsrecht tegen wijziging, misvorming en verminking

bureau Brandeis / 19 jan 2017

Persoonlijkheidsrechten Naast de openbaarmakings- en verveelvoudigingsrechten, die tezamen ook wel exploitatierechten worden genoemd, heeft de auteur ook persoonlijkheidsrechten. De persoonlijkheidsrechten hangen nauw samen met de persoonlijke band tussen de auteur en zijn werk bestaat. De…

Lees alle berichten

Quote

- Louis Brandeis