Concentratietoezicht

De Europese Commissie en nationale mededingingsautoriteiten houden toezicht op de marktstructuur door middel van fusiecontrole. Naast het algemene concentratiecontroletoezicht onder nationaal recht en de Europese Concentratieverordening, bestaat voor sommige sectoren zoals telecommunicatie en energie ook een sectorspecifieke toets.

Concentratiecontrole

Indien de betrokken ondernemingen bij een fusie, overname of oprichting van een gemeenschappelijke onderneming bepaalde omzetdrempels behalen, dienen zij deze transactie vooraf te melden bij de desbetreffende mededingingsautoriteit. In Nederland geldt een meldingsplicht bij de ACM indien de betrokken ondernemingen gezamenlijk een wereldwijde omzet van € 150 miljoen behalen, waarvan iedere onderneming ten minste € 30 miljoen in Nederland. Bij grotere transacties, met een gezamenlijke wereldwijde omzet van meer dan € 2,5 miljard, kan een transactie meldingsplichtig zijn bij de Europese Commissie.

Indien een transactie is gemeld zijn partijen verplicht goedkeuring van de relevante autoriteit af te wachten; zij mogen de transactie niet zonder goedkeuring implementeren. De autoriteit zal beoordelen of er na de transactie voldoende concurrentie op de markt overblijft. Mogelijk wordt er een diepgaand onderzoek gestart en/of worden er voorwaarden aan de transactie verbonden. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt de transactie in zijn geheel verboden.

De mededingingsadvocaten van bureau Brandeis hebben ruime ervaring met complexe (tweede fase) concentratietrajecten bij de ACM en Europese Commissie. Zij staan zowel betrokken ondernemingen bij als belanghebbende (derde) partijen in marktonderzoeken en remedieconsultaties.

Op het niet melden van een meldingsplichtige transactie en/of het reeds implementeren daarvan zonder goedkeuring (ook wel: gun-jumping) staan hoge boetes. De regels rondom concentratietoezicht luisteren over het algemeen erg nauw (zie hierover ook onze blog). Neem bij twijfel daarom altijd contact op met een van onze advocaten.

Wet Vifo

Naast het algemene concentratietoezicht introduceert de Wet Veiligheidstoets Investeringen, Fusies en Overnames (Wet Vifo) een meldingsplicht voor verwervingsactiviteiten van en investeringen in vitale aanbieders en aanbieders van sensitieve technologie. Vitale aanbieders zijn onder meer warmteleveranciers, kernenergiebedrijven, de luchthaven Schiphol en het havenbedrijf Rotterdam. Onder sensitieve technologieën vallen militaire goederen en goederen die zowel geschikt zijn voor civiele als militaire doeleinden (zogenaamde dual use goederen).

Dergelijke verwervingsactiviteiten dienen vooraf te worden gemeld bij het Bureau Toetsing Investeringen (BTI), onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Indien de Minister van EZK risico’s signaleert voor nationale veiligheid of aanverwante belangen, kan het mitigerende maatregelen opleggen of de verwervingsactiviteit zelfs geheel verbieden.

Ook hier geldt de verplichting voor ondernemingen de goedkeuring af te wachten. Op het niet melden en/of reeds implementeren van de transactie staan wederom hoge boetes.

Heeft u vragen over de concentratiecontroleregels en/of de Wet Vifo? Neem contact op met een van onze specialisten.

Onze specialisten

Bas Braeken

Bas is partner van bureau Brandeis. Bas is een ervaren advocaat op het gebied van het (Europees) mededingingsrecht. Hij is daarnaast een erkend specialist op het gebied van gereguleerde markten (zoals telecom, media, post en…


Volledig profiel

Demi van den Berg

Demi van den Berg is advocaat op het gebied van het (Europees) mededingingsrecht en gereguleerde markten. Zij richt zich met name op vraagstukken rondom kartels, verticale (distributie)overeenkomsten, misbruik van machtspositie en fusiecontrole. Daarnaast adviseert Demi regelmatig over…


Volledig profiel
Journal
Competition Flashback

Competition Flashback Q4 2022 – Ontwikkelingen mededingingsrecht

Bas Braeken & Jade Versteeg & Lara Elzas & Timo Hieselaar & Demi van den Berg / 11 jan 2023

Dit is de Competition Flashback Q4 2022 van bureau Brandeis met daarin een selectie van enkele belangrijke mededingingsrechtelijke ontwikkelingen over het afgelopen kwartaal (klik hier voor het origineel). Wilt u graag voortaan de Competition Flashback…

Competition Flashback Nieuws

Competition Flashback Q2 2022

Bas Braeken & Jade Versteeg & Lara Elzas & Timo Hieselaar & Demi van den Berg / 06 jul 2022

Dit is de Competition Flashback Q2 2022 van bureau Brandeis met daarin een selectie van de belangrijkste mededingingsrechtelijke ontwikkelingen over het afgelopen kwartaal (klik hier voor het origineel). Wilt u graag voortaan de Competition Flashback van…

Lees alle berichten

Quote

- Louis Brandeis