Civiele schadeclaims

Een schending van het mededingingsrecht kan leiden tot schade voor concurrenten, afnemers en/of consumenten. Op basis van het Europees mededingingsrecht heeft iedereen die schade heeft geleden als gevolg van een mededingingsinbreuk recht op volledige compensatie.

Een civiele schadeclaim op basis van het mededingingsrecht kan op zichzelf staan (stand-alone) of na een inbreukbesluit van een mededingingsautoriteit worden aangebracht (follow-on).  In dat laatste geval staat de onrechtmatigheid van het reeds vast en behoeft de eisende partij deze niet zelf (economisch) te onderbouwen. De Europese Kartelschaderichtlijn geeft nadere invulling aan dit soort procedures voor nationale rechtbanken. Zo geldt voor alle EU-lidstaten het (weerlegbaar) vermoeden dat een kartel schade heeft veroorzaakt.

Nederland is een populaire jurisdictie voor procedures tot schadevergoeding. Voor de mededingingspraktijk van bureau Brandeis betekent dit een grote nadruk op dit soort procedures. Door onze uitgebreide in-house kennis op het gebied van collectieve acties, mededingingsrecht, internationale rechtsmacht, schadeberekening en toerekening worden wij vaak ingeschakeld door vooraanstaande buitenlandse advocatenkantoren en zijn wij betrokken bij toonaangevende civiele follow-on (kartel)schadezaken.

Onze specialisten

Louis Berger

Louis is partner van bureau Brandeis. De praktijk van Louis richt zich op Corporate & Commercial Litigation. Louis helpt ondernemingen, instellingen en ondernemers bij (internationale) corporate en commerciële geschillen zoals grote en complexe class actions,…


Volledig profiel
Journal
Competition Flashback

Competition Flashback Q4 2022 – Ontwikkelingen mededingingsrecht

Bas Braeken & Jade Versteeg & Lara Elzas & Timo Hieselaar & Demi van den Berg / 11 jan 2023

Dit is de Competition Flashback Q4 2022 van bureau Brandeis met daarin een selectie van enkele belangrijke mededingingsrechtelijke ontwikkelingen over het afgelopen kwartaal (klik hier voor het origineel). Wilt u graag voortaan de Competition Flashback…

Know how

Het doorberekeningsverweer (passing-on defence)

bureau Brandeis / 01 mrt 2016

To pass on or not to pass on? Dat was de vraag die de Europese wetgever voor een tweesprong stelde. Op 26 november 2014 heeft de Europese wetgever de Richtlijn voor schadevorderingen volgens nationaal recht…

Blog Competition Flashback Nieuws

Competition Flashback Q3 2022

Bas Braeken & Jade Versteeg & Lara Elzas & Timo Hieselaar & Demi van den Berg / 05 okt 2022

Dit is de Competition Flashback Q3 2022 van bureau Brandeis met daarin een selectie van enkele belangrijke mededingingsrechtelijke ontwikkelingen over het afgelopen kwartaal (klik hier voor het origineel). Wilt u graag voortaan de Competition Flashback…

Lees alle berichten

Quote

- Louis Brandeis