Life Sciences

Life Sciences is een snelgroeiende sector. Deze sector is wereldwijd constant in beweging door technologische innovaties, toetreding van startups, toenemende regulering, toenemende concurrentie, digitalisering, complexe verkoop- en distributieketens en steeds kritischer wordende consumenten en patiënten. Bedrijven in deze sector moeten zich snel kunnen aanpassen.

In een zo veranderende en veeleisende markt is professionele bijstand van juridische specialisten die de markt kennen essentieel. Met onze ervaring en specifieke sectorkennis staan wij (inter)nationale cliënten bij, zoals startups, grote mkb-bedrijven, multinationals en investeerders in onder meer de farmaceutische, biotechnologische, levensmiddelen- en medische hulpmiddelensector. Wij werken daarbij vaak samen met de legal counsel of general counsel van de onderneming.

Voor wat betreft sectorspecifiek regulatory en compliance werk hebben wij specifieke kennis. Daarbij adviseren wij over het verkrijgen van vergunningen, markttoelating van geneesmiddelen en het maken van reclame in deze sector, en procederen wij tegen de toezichthouders.

Wij staan onze cliënten ook  bij in (dreigende) geschillen in de Life Sciences sector, en de beslechting daarvan. De productie en distributie van producten in de Life Sciences sector is een complexe aangelegenheid. Ons primaire doel is ervoor te zorgen dat cliënten hun bedrijfsactiviteiten kunnen voortzetten zonder te worden gehinderd door geschillen met andere marktdeelnemers, en als er geschillen ontstaan: die snel en effectief op te lossen.

Wij behandelen onder meer geschillen met betrekking tot:

  • commerciële contacten, zoals distributieovereenkomsten, R&D-overeenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, joint venture overeenkomsten en licentieovereenkomsten;
  • productaansprakelijkheidsclaims;
  • massaschadeclaims;
  • aansprakelijkheid van onder meer afnemers, distributeurs en fabrikanten; en
  • bedrijfsgeheimen.

Daarnaast geven wij mededingingsrechtelijk advies en advies over dataprotectie, intellectuele eigendomskwesties, en corporate governance specifiek in deze sector.

Key contacts voor deze sector zijn Michelle Krekels en Simone Peek.

Onze specialisten

Michelle Krekels

Michelle Krekels is advocaat (2009) bij bureau Brandeis. Zij is gespecialiseerd in geschillenbeslechting. Zij analyseert risico’s, beheert geschillen en bereikt commerciële oplossingen in het belang van haar cliënten. Michelle adviseert en procedeert over (internationale) commerciële…


Volledig profiel

Daniëlle Brouwer

Daniëlle Brouwer is advocaat bij bureau Brandeis. Haar focus richt zich op de (internationale) corporate en commercial litigation praktijk, massaschadezaken, en geschillen op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en internationaal privaatrecht. Zij behaalde een master in…


Volledig profiel
Journal
Blog

Aandachtspunten bij de distributieovereenkomst

Michelle Krekels & Daniëlle Brouwer / 14 mrt 2022

Distributieovereenkomsten worden veelvuldig gebruikt tussen leveranciers en distributeurs om nieuwe of grotere afzetmarkten te bereiken. Een distributieovereenkomst is een overeenkomst tussen een leverancier van producten en een distributeur die deze producten inkoopt en weer doorverkoopt….

Blog

Life Sciences: Contracts and Dispute Resolution

Michelle Krekels & Daniëlle Brouwer / 17 jun 2021

Manufacturing and distributing products in the life sciences sector is complex and challenging. Life sciences companies frequently engage in cross-border partnerships and collaborations. Under these circumstances, international disputes often arise. Supply chain interruptions, differences in…

Lees alle berichten

Quote

- Louis Brandeis