Merken- en Modellenrecht

Een merk wordt in het economisch verkeer gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten. De merkhouder beschikt over een exclusief recht en kan zich verzetten tegen ieder gebruik van zijn merk waarvoor geen toestemming is verleend. Anders dan een auteursrecht ontstaat een merkrecht pas nadat het merk is geregistreerd. Een merk kan worden geregistreerd als Beneluxmerk, gemeenschapsmerk of als internationaal merk. In beginsel geldt een merkregistratie voor de duur van tien jaar, maar de merkregistratie kan onbeperkt worden verlengd.

Aan het merkenrecht verwant is het modellenrecht. Het tekening- en modellenrecht beschermt het uiterlijk van een voortbrengsel of een zichtbaar onderdeel  daarvan. Wanneer het uiterlijk tweedimensionaal is spreken we van een tekening en wanneer het uiterlijk driedimensionaal is spreken we van een model. Voorwaarden om voor bescherming in aanmerking te komen, is dat het model nieuw is en een eigen karakter heeft. Het is mogelijk om een model als Benelux model, gemeenschapsmodel en zelfs als internationaal model te registreren. Een modelrecht ontstaat pas nadat het is geregistreerd en geniet maximaal 25 jaar bescherming. Een uitzondering is het niet-ingeschreven gemeenschapsmodel dat gedurende drie jaar na openbaarmaking bescherming biedt tegen opzettelijke namaak.

Zaken die wij behandelen hebben onder meer betrekking op:

  • Procederen in zaken waar inbreuk wordt gemaakt op een merk- en/of modelrecht;
  • Oppositie- en vervallenverklaring procedures;
  • Advies over merk- en modelaanvragen.

Nadat een merkaanvraag is goedgekeurd en het merk in de registers is ingeschreven, beschikt de merkhouder over een geldig merk en kan hij tegen het ongeautoriseerd gebruik van zijn merk optreden. Het criterium daarbij is of door het ongeautoriseerde gebruik verwarring bij het publiek optreedt. Er zal dan onder andere beoordeeld moeten worden of het merk en het teken qua totaalindruk identiek zijn dan wel dermate overeenstemmend zijn, en of de waren of diensten hetzelfde of soortgelijk zijn.  Een modelrecht is eveneens een verbodsrecht en geeft de modelhouder het recht om op te treden tegen ieder gebruik dat geen andere algemene indruk wekt bij de geïnformeerde gebruiker.

Een merk- of modelhouder die wordt geconfronteerd met een inbreuk op zijn merk- of modelrecht heeft de mogelijkheid om beslag te leggen op inbreukmakende goederen,  het treffen van ex parte maatregelen, een verbod te vorderen in een gerechtelijke procedure (kort geding en bodemprocedure) en daarin tevens (een voorschot op) schade en/of winstafdracht te vorderen. In een inbreukzaak is het ook mogelijk om een volledige proceskostenveroordeling te vorderen.

Onze specialisten

Hans Bousie

Hans Bousie is een van de founding fathers van bureau Brandeis. Kenmerkend voor Hans is dat hij snel denkt en snel handelt. Hij is al meer dan 40 jaar actief in de wereld van media en…


Volledig profiel

Silvia van Schaik

Silvia van Schaik is senior medewerker bij bureau Brandeis. Zij is gespecialiseerd in informatierecht, in het bijzonder privacy, het auteursrecht en e-commerce. Silvia is een all-round IT-advocaat. Haar werk bevindt zich op het snijvlak van…


Volledig profiel
Journal
Know how

De bescherming van vormgeving

bureau Brandeis / 18 jan 2017

De vormgevingsindustrie is een van de snelst groeiende sectoren van de Nederlandse economie; Dutch Design is hot! Deze sector levert een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid en de groei van het aantal nieuwe ondernemingen in…

Blog Nieuws

Parallelhandel en het reviseren van merkproducten

bureau Brandeis / 01 nov 2017

In een vorige rubriek heb ik aandacht besteed aan het opkopen van producten, die daarna door de parallelhandelaar gewijzigd worden. In deze rubriek aandacht voor het opkopen van producten, die daarna door de parallelhandelaar gereviseerd…

Rechtspraak

Rechtspraak informatierecht week 20

bureau Brandeis / 17 mei 2019

bureau Brandeis publiceert regelmatig een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht. Week 20: 13 mei 2019 t/m 17 mei 2019 Gerecht van het Hof 14 mei 2019, T-795/17, Carol Moreira (Press release)(The General Court of…

Lees alle berichten

Quote

- Louis Brandeis