Handelsnaamrecht

 

De handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven, zo wordt in art. 1 van de Handelsnaamwet bepaald. Een onderneming kan meerdere handelsnamen hebben, bijvoorbeeld omdat meerdere activiteiten worden ontplooid. Het handelsnaamrecht geldt in beginsel voor onbepaald tijd, echter wel op voorwaarde dat de onderneming onder die handelsnaam aan het economisch verkeer deelneemt.

Een handelsnaamrecht ontstaat van rechtswege. Dit betekent dat het handelsnaamrecht vanzelf ontstaat zonder dat de onderneming de handelsnaam in het Handelsregister moet registeren. Het gaat er om dat het publiek van de handelsnaam kennis kan nemen. Het publiek kan bijvoorbeeld kennis nemen van de handelsnaam doordat de onderneming de naam voert op de website, sociale media, visitekaartjes, reclamefolders en facturen.

Het handelsnaamrecht biedt bescherming tegen het gebruik door andere ondernemingen van een handelsnaam die hetzelfde is, of die zo erg op lijkt dat er verwarring tussen beide ondernemingen ontstaat. Dit kan zowel directe verwarring (Partij X wordt aangezien voor partij Y) of indirecte verwarring (Partij X en Y lijken samen te werken) zijn. Of er daadwerkelijk sprake is van gevaar voor verwarring hangt af de aard van de onderneming en de geografische vestigingsplaats van de ondernemingen of het gebied waarin de onderneming actief is, (bij internet ondernemingen is dat al snel landelijk) Als de aard van de ondernemingen alsmede de geografische vestigingsplaats elkaar bijten dan wordt verwarringsgevaar al snel aangenomen.

Zaken die wij behandelen hebben onder meer betrekking op:

  • Geschillen tussen ondernemingen over het gebruik van misleidende of verwarring wekkende handelsnamen;
  • Het gebruik door een onderneming van een handelsnaam als merk;
  • Gebruik van een handelsnaam in strijd met licentievoorwaarden;
  • Het opstellen van co-existentieovereenkomsten tussen verschillende ondernemingen, waarbij het gebruik van handelsnamen aan verschillende territoria gekoppeld wordt.

Voor onze cliënten beoordelen wij ook of het voeren van een handelsnaam mogelijk strijdig kan zijn met een reeds bestaand intellectueel eigendomsrecht.

Wij treden zowel op voor ondernemingen die worden geconfronteerd met een mogelijke inbreuk op de handelsnaam evenals voor ondernemingen die worden beticht inbreuk te maken op de handelsnaam Doordat wij de argumenten aan beide kanten goed kennen en kunnen doorgronden, zijn wij in staat om snel tot een inschatting van de rechtpositie van een onderneming te komen.

Het procederen over handelsnaam is een vak apart. Doorgaans zijn handelsnaamgeschillen dermate spoedeisend van aard dat partijen vaak kiezen voor een kort gedingprocedure. Wij hebben een ruime ervaring op het gebied van handelsnaamgeschillen en worden geregeld ingeschakeld om in dergelijke geschillen in rechte op te treden. Daarbij treden wij zowel aanvallend als verdedigend op.

Onze specialisten

Hans Bousie

Hans Bousie is een van de founding fathers van bureau Brandeis. Kenmerkend voor Hans is dat hij snel denkt en snel handelt. Hij is al meer dan 40 jaar actief in de wereld van media en…


Volledig profiel

Syb Terpstra

Syb is senior advocaat bij bureau Brandeis met bijna 10 jaar ervaring. Hij weet alles van het intellectuele eigendomsrecht en media- & entertainmentrecht. Syb is een specialist op het gebied van het merkenrecht en ten…


Volledig profiel
Journal
Blog Nieuws

De beschrijvende handelsnaam

bureau Brandeis / 02 okt 2017

Er is de laatste tijd veel te doen over beschrijvende handelsnamen. Een handelsnaam hoeft geen onderscheidend vermogen te bezitten om handelsnaam te kunnen zijn. Beschrijvende handelsnamen zijn deugdelijke handelsnamen, waarvoor bescherming kan worden ingeroepen. De…

Blog Nieuws

De beschrijvende handelsnaam

bureau Brandeis / 02 okt 2017

Er is de laatste tijd veel te doen over beschrijvende handelsnamen. Een handelsnaam hoeft geen onderscheidend vermogen te bezitten om handelsnaam te kunnen zijn. Beschrijvende handelsnamen zijn deugdelijke handelsnamen, waarvoor bescherming kan worden ingeroepen. De…

Nieuws Rechtspraak

Rechtspraak informatierecht week 36

bureau Brandeis / 08 sep 2017

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht. Week 36: 4 september 2017 t/m 8 september 2017. Rechtspraak: HvJ EU 6 september 2017 (Vernietiging arrest van het Gerecht EU…

Lees alle berichten

Quote

- Louis Brandeis