Intellectuele eigendom

Intellectuele eigendom (IE) is de overkoepelende term voor het auteursrecht, de naburige rechten, het merkenrecht, het handelsnaamrecht, het modellenrecht en het octrooirecht. Het rechtsgebied van de intellectuele eigendom beschermt bepaalde prestaties en onderscheidingstekens. De verschillende rechten van intellectuele eigendom hebben met elkaar gemeen dat ze voortbrengselen van de menselijke geest beschermen. Zo beschermt het auteursrecht menselijke creaties zoals teksten, films en foto’s (“werken”) en beschermt het merkenrecht “onderscheidingstekens”, zoals merknamen en logo’s.

Zaken die wij behandelen hebben onder meer betrekking op het geven van adviezen en het voeren van procedures op het gebied van:

  • (digitaal) auteursrecht: het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal op het internet en de rol van tussenpersonen bij de handhaving van het auteursrecht;
  • het tegengaan van de verkoop van counterfeit (namaak) producten door concurrenten;
  • situaties waarin een concurrent gebruik maakt van een identiek of overeenstemmend merk, of een gelijkluidende handelsnaam;
  • het opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van contracten inzake intellectuele eigendom, zoals licentieovereenkomsten, distributie overeenkomsten, agentuurcontracten, akten van overdracht en co-existentie overeenkomsten
  • due diligence en advies inzake assets van intellectuele eigendomsrechten in het kader van een fusie of overname;
  • het geven van presentaties, trainingen en lezingen over intellectuele eigendom.

Het recht van intellectuele eigendom verschaft de rechthebbende voor een bepaalde periode een exclusief (uitsluitend) recht. Dit betekent dat anderen zijn werk niet mogen gebruiken zonder toestemming. Doen zij dat wel, dan maken zij inbreuk op het recht van intellectuele eigendom. Op die manier krijgt de rechthebbende de kans om zijn investeringen terug te verdienen, maar wordt hij ook gestimuleerd om werken te blijven creëren. Dit komt uiteindelijk de innovatie en maatschappelijke ontwikkeling ten goede.

Het recht van intellectuele eigendom is vastgelegd in een groot aantal nationale wetten en internationale verdragen, richtlijnen en verordeningen. In deze wet- en regelgeving wordt geregeld wat het voorwerp van het intellectuele eigendomsrecht is, wie de rechthebbende is, wat de voorwaarden voor bescherming zijn, wat de omvang van het exclusieve recht is en met welke maatregelen dit recht te handhaven is. Elk recht van intellectuele eigendom kent uitzonderingen en beperkingen op het exclusieve recht.  Rechten van intellectuele eigendom zijn vermogensrechten. Dit betekent dat zij overgedragen en gelicentieerd  kunnen worden.

De advocaten van bureau Brandeis zijn gespecialiseerd in het auteursrecht (en de naburige rechten), het merkenrecht en het handelsnaamrecht.  Het team is goed ingevoerd in de complexe wet- en regelgeving op het gebied van de intellectuele eigendom en volgen nieuwe ontwikkelingen op de voet. Door voortdurende technologische ontwikkelingen en hedendaagse mogelijkheden is het recht van intellectuele eigendom continue in beweging. De IE advocaten van bureau Brandeis zijn absolute specialisten binnen hun vakgebied en zijn vertrouwd met deze dynamiek.

Auteursrecht

Auteursrecht is het recht op bescherming van een intellectuele schepping of een creatief voortbrengsel van de geest. Auteursrecht kan rusten op bijvoorbeeld films, muziek, kunstwerken en boeken….

Lees meer

Merken- en Modellenrecht

Een merk wordt in het economisch verkeer gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten. De merkhouder beschikt over een exclusief recht en kan zich verzetten tegen ieder…

Lees meer

Handelsnaamrecht

  De handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven, zo wordt in art. 1 van de Handelsnaamwet bepaald. Een onderneming kan meerdere handelsnamen hebben, bijvoorbeeld…

Lees meer

Reclamerecht

Reclamerecht is het recht dat van toepassing is op reclame-uitingen. Het reclamerecht is in eerste instantie bedoeld om consumenten te beschermen, maar ook ondernemingen kunnen er een…

Lees meer
Journal
Blog Nieuws

Kunst via kunstmatige intelligentie – een beschermd Werk?

Sophie van Everdingen / 06 nov 2018

Recent werd voor het eerst een kunstwerk geveild dat niet is gemaakt door een mens, maar door computersoftware, via artificial intelligence (AI). Het werk, dat eruit ziet als een portretschildering, kreeg de titel ‘Portrait of…

Journal post Rechtspraak

Rechtspraak informatierecht week 51

bureau Brandeis / 22 dec 2017

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht. Week 51: 18 december 2017 – 22 december 2017 HvJ EU 20 december 2017 (C-434/15, Asociación Profesional Elite Taxi / Uber…

Know how

De bescherming van vormgeving

bureau Brandeis / 18 jan 2017

De vormgevingsindustrie is een van de snelst groeiende sectoren van de Nederlandse economie; Dutch Design is hot! Deze sector levert een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid en de groei van het aantal nieuwe ondernemingen in…

Know how

De kunst van het contracteren (4)

Hans Bousie / 16 nov 2016

Stelt u zich voor. U bent auteur en u heeft een modelovereenkomst gesloten met een Nederlandse uitgever. Het boek komt uit en is een groot succes. Tevreden incasseert u de stroom royalty’s en gaat een…

Blog Nieuws

Kunst via kunstmatige intelligentie – een beschermd Werk?

Sophie van Everdingen / 06 nov 2018

Recent werd voor het eerst een kunstwerk geveild dat niet is gemaakt door een mens, maar door computersoftware, via artificial intelligence (AI). Het werk, dat eruit ziet als een portretschildering, kreeg de titel ‘Portrait of…

Blog Nieuws

Parallelhandel en het reviseren van merkproducten

bureau Brandeis / 01 nov 2017

In een vorige rubriek heb ik aandacht besteed aan het opkopen van producten, die daarna door de parallelhandelaar gewijzigd worden. In deze rubriek aandacht voor het opkopen van producten, die daarna door de parallelhandelaar gereviseerd…

Blog Nieuws

De beschrijvende handelsnaam

bureau Brandeis / 02 okt 2017

Er is de laatste tijd veel te doen over beschrijvende handelsnamen. Een handelsnaam hoeft geen onderscheidend vermogen te bezitten om handelsnaam te kunnen zijn. Beschrijvende handelsnamen zijn deugdelijke handelsnamen, waarvoor bescherming kan worden ingeroepen. De…

Rechtspraak

Rechtspraak informatierecht week 17

bureau Brandeis / 26 apr 2019

bureau Brandeis publiceert regelmatig een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht. Week 17: 22 april 2019 t/m 26 april 2019 Conclusie A-G Van Peursem HR 29 maart 2019 (Merkenrecht. Zijn de wezenlijke kenmerken van een vormmerk, i.c….

Rechtspraak

Rechtspraak informatierecht week 16

bureau Brandeis / 19 apr 2019

bureau Brandeis publiceert regelmatig een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht. Week 16: 15 april 2019 t/m 19 april 2019 EHRM 16 april 2019, no. 19965/06, Kamoy radyo televizyon ve organizasyon A.S. v. Turkey (Press release)(Retroactive application…

Rechtspraak

Rechtspraak informatierecht week 13

bureau Brandeis / 29 mrt 2019

bureau Brandeis publiceert regelmatig een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht. Week 13: 25 maart 2019 t/m 29 maart 2019 HvJ EU 27 maart 2019, C-578/17 (Hartwall)(Merkenrecht. Beoordeling van het onderscheidend vermogen in concreto. De…

Lees alle berichten

Quote

- Louis Brandeis