Media

Media is een omvangrijke en dynamische sector. De mediasector omvat ondernemingen die zich bezig houden met verschillende vormen om content te distribueren, zoals internet, radio en televisie. Onder entertainment vallen overige sub-sectoren, zoals muziek, films en boeken. Door de huidige digitalisering van distributievormen, is deze sector volop in beweging. In een zo veranderende markt is professionele bijstand van een specialist die de markt door en door kent, essentieel. De advocaten van bureau Brandeis zijn zulke specialisten.

Het aanbieden en distribueren van digitale bestanden vergt een fundamenteel andere benadering dan de klassieke verspreiding van fysieke producten. Hierdoor staan klassieke bedrijfsmodellen onder druk. bureau Brandeis staat producenten en distributeurs bij die zich bewegen in deze steeds veranderende markt. Ook nieuwe toetreders weten zich verzekerd van de pragmatische bijstand van bureau Brandeis. Daarnaast staan wij de grootste retailers in de e-commerce bij, en adviseren we aanbieders van online games en kansspelen.

bureau Brandeis adviseert en procedeert over thema’s die specifiek in de mediasector voorkomen, zoals bijvoorbeeld:

• advisering over nieuwe (digitale) retail- en distributievormen;
• advisering en geschillen over de bescherming van intellectuele eigendomsrechten;
• advisering en geschillen over de bescherming van privacy;
• geschillen omtrent onrechtmatige perspublicaties;
• opstellen van sectorspecifieke contracten zoals distributieovereenkomsten en licenties;
• advisering over vergunningaanvragen door omroepen en aanbieders van videodiensten bij het Commissariaat voor de Media;
• advisering over reclame- en sponsorregels uit de Mediawet en samenwerkingen onder de Mediawet;
handhavingstrajecten door b.v. het Commissariaat voor de Media
• advisering over toepasselijkheid van de Wet op de kansspelen voor internetaanbieders van games.

Het adviseren en procederen op dit gebied vereist een diepgaande kennis van de mediasector én van de toepasselijke wet- en regelgeving. Een betrokken en deskundige advocaat die de gebruiken en handelswijzen in de mediasector kent, kan het belang van zijn cliënt uitstekend dienen. Media is een branche met een dynamische rechtsontwikkeling. Een excellente beheersing van alle mogelijkheden die het recht biedt, is dan ook noodzakelijk. De media-advocaten van bureau Brandeis zijn zulke specialisten.

De advocaten van bureau Brandeis voelen zich thuis in de mediasector. Een diepgaande kennis van het fijnmazige intellectuele eigendomsrecht en het mediarecht vormen de basis van onze praktijk. Als procesrechtadvocaten kennen wij het procesrecht als onze broekzak. bureau Brandeis is het toonaangevende kantoor als het gaat om media.

Onze specialisten

Hans Bousie

Hans Bousie is een van de founding fathers van bureau Brandeis. Kenmerkend voor Hans is dat hij snel denkt en snel handelt. Hij is al meer dan 40 jaar actief in de wereld van media en…


Volledig profiel
Journal
Blog

België!

Hans Bousie / 30 aug 2021

Frank de Grave werd minister van Defensie in 1998 en gaf de verplichte persconferentie. Blijkbaar was hij niet erg onder de indruk van het niveau van de vragen, want hij zat er wat verveeld bij….

Blog

Hier papier

Hans Bousie / 16 aug 2021

15.000 keer per dag zegt Eftelings’ holle Bolle Gijs “papier hier”. En dat al meer dan 60 jaar lang. Voor de snelle rekenaars onder ons, dat is dus ongeveer 350 miljoen keer. Tot voor kort…

Blog Nieuws

Update Mediawet: wetsvoorstel implementatie AMVS en verlaging ledeneis

Machteld Robichon / 24 apr 2020

Ministers Slob en Van Engelshoven berichten in een brief dat de Nota naar aanleiding van het verslag van het wetsvoorstel dat de herzieningsrichtlijn audiovisuele mediadiensten (richtlijn (EU) 2018/1808) in de Mediawet implementeert tijdens het meireces beschikbaar…

Journal post Nieuws

Heel Holland Bakt: een misbaksel?

Machteld Robichon / 03 apr 2017

Handelt Omroep Max in strijd met het dienstbaarheidsverbod uit de Mediawet door het Heel Holland Bakt woord- en beeldmerkrecht ongeclausuleerd aan de BBC over te dragen? Het Commissariaat voor de Media (“Commissariaat”) meende van wel…

Blog News

Elspeet

Hans Bousie / 11 jun 2019

Goudse Kaas wordt gemaakt in Friesland, Afrika is van China en Elspeet is een conferentie die in Amsterdam wordt gehouden. Ooit was de wereld overzichtelijker, ben ik onmiddellijk met u eens, maar ik moet zeggen,…

Blog Nieuws

Update Mediawet: wetsvoorstel implementatie AMVS en verlaging ledeneis

Machteld Robichon / 24 apr 2020

Ministers Slob en Van Engelshoven berichten in een brief dat de Nota naar aanleiding van het verslag van het wetsvoorstel dat de herzieningsrichtlijn audiovisuele mediadiensten (richtlijn (EU) 2018/1808) in de Mediawet implementeert tijdens het meireces beschikbaar…

Blog Nieuws

Ticketmaster

Hans Bousie / 21 sep 2018

Gaat lekker met Ticketmaster. We zijn allemaal nog niet bekomen van het datalek in juli, waarvoor de organisatie een boete boven het hoofd hangt die tot 20 miljoen kan oplopen of er rolt weer een…

Nieuws Rechtspraak

Rechtspraak informatierecht week 36

bureau Brandeis / 08 sep 2017

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht. Week 36: 4 september 2017 t/m 8 september 2017. Rechtspraak: HvJ EU 6 september 2017 (Vernietiging arrest van het Gerecht EU…

Rechtspraak

Rechtspraak informatierecht week 3

bureau Brandeis / 18 jan 2019

bureau Brandeis publiceert regelmatig een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht. Week 3: 14 januari 2019 t/m 18 januari 2019 EHRM 15 januari 2019, nos. 69714/16 and 71685/16 (Matasaru v. The Republic of…

Rechtspraak

Rechtspraak informatierecht week 10

bureau Brandeis / 09 mrt 2018

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht. Week 10: 5 maart 2018 t/m 9 maart 2018 ABRvS 7 maart 2018 (Wob-verzoek; AIVD; Hoger beroep gegrond; Niet-actuele gegevens; Nadere…

Rechtspraak

Rechtspraak informatierecht week 9

bureau Brandeis / 02 mrt 2018

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht. Week 9: 26 februari 2018 t/m 2 maart 2018 HvJ EU 28 februari 2018, C-3/17, Sporting Odds (Press release)(The Hungarian legislation on…

Lees alle berichten

Quote

- Louis Brandeis