Gereguleerde markten

Sectoren als media, telecom, financiële dienstverlening en kansspelen kennen specifieke overheidsregulering, vaak ter bescherming van de consument. Ondernemingen worden binnen deze sectoren regelmatig geconfronteerd met nieuwe en complexe regels, zowel op nationaal als op Europees niveau. De advocaten van bureau Brandeis beschikken over jarenlange ervaring op de verschillende gereguleerde markten. Wij combineren onze juridische kennis met kennis van de markt en een scherp strategisch inzicht. Jarenlange ervaring op het gebied van strategisch adviseren en procederen, maakt dat wij binnen dit domein over een solide track record beschikken.

Regulering loopt vaak achter op technologische ontwikkelingen en daaruit voortvloeiende nieuwe businessmodellen. Toetreders met nieuwe bedrijfsmodellen helpen wij om hun voorsprong binnen deze juridische context effectief te realiseren. De specialisten van bureau Brandeis kunnen hierbij bogen op uitgebreide ervaring.

Een goed advies over de toepassing van de geldende regulering is vaak niet voldoende. Het anticiperen op wijzigingen in wet- en regelgeving en beleidswijzigingen is essentieel voor het uiteindelijke succes van uw onderneming. bureau Brandeis adviseert uw onderneming proactief over uw marktwetgeving. bureau Brandeis helpt ook bij het teweeg brengen van wijzigingen in de marktregulering en voert daar wanneer dat gewenst is principiële procedures over. Als uw onderneming ondertussen wordt geconfronteerd met een handhavingstraject door een toezichthouder, treden wij in en buiten rechte succesvol op voor uw onderneming. De advocaten van bureau Brandeis op het gebied van gereguleerde markten en mededinging werken in dit soort dossiers nauw met elkaar samen. Inzicht in de markt gecombineerd met kennis van het regelend kader is op die manier gegarandeerd.

Daarbij kent bureau Brandeis de weg binnen de verschillende relevante Ministeries in Den Haag en de toezichthouders als, de Autoriteit Consument & Markt, de Autoriteit Persoonsgegevens, het Commissariaat voor de Media en de Kansspelautoriteit, de Autoriteit Financiële markten en De Nederlandsche bank. Ook in Brussel beschikken wij over een uitstekende toegang tot de relevante instituties op Europees niveau.  Bij gereguleerde markten kunnen wij uw onderneming onder meer assisteren bij consultaties, bij vergunningaanvragen of bij meldingsprocedures en uiteraard als het misgaat  in geval van handhaving.

De advocaten van bureau Brandeis voeren procedures met strategisch vernuft. Wij procederen niet alleen bij de toezichthouder of de nationale bestuursrechter, maar ook in (klacht)procedures bij de Europese Commissie of bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Gaming and gambling

De gaming en gambling sector vormt een van de sectoren waar bureau Brandeis zich specifiek op richt. Gaming en gambling operators hebben te maken met verschillende rechtsgebieden:…

Lees meer

Media

Media is een omvangrijke en dynamische sector. De mediasector omvat ondernemingen die zich bezig houden met verschillende vormen om content te distribueren, zoals internet, radio en televisie….

Lees meer

Dataprotectie

Dataprotectie een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt. Persoonsgegevens het nieuwe olie? Kunnen toezichthouders bedrijven straks boetes opleggen van wel EUR 100.000.000? Technische ontwikkelingen maken interessante nieuwe…

Lees meer
Journal
Know how

Informatieverzoek of bedrijfsbezoek van toezichthouder

Machteld Robichon / 18 jan 2016

In Nederland zijn verschillende toezichthouders aangewezen die toezien op de naleving van de regelgeving. Denk aan het Commissariaat voor de Media, de Autoriteit Consument en Markt, de Kansspelautoriteit en de Autoriteit Persoonsgegevens. Op grond van hoofdstuk…

Nieuws

Coronavirus-helpdesk

Hans Bousie & Stefan Campmans / 25 mrt 2020

Juist in tijden van nood, zoals nu vanwege het coronavirus, is bureau Brandeis er voor haar cliënten. Vandaar dat bureau Brandeis voor u klaarstaat met een coronavirus-helpdesk. De verspreiding van het coronavirus raakt alle bedrijven…

Rechtspraak

Noot Skype en Google

Machteld Robichon & Jacob van de Velde / 16 jan 2020

Voor het tijdschrift Computerrecht schreven Machteld Robichon en Jacob van de Velde een noot over twee arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het Hof geeft in de arresten invulling aan de…

Lees alle berichten

Quote

- Louis Brandeis