Europese Richtlijnen

Europese richtlijnen zijn Europese wetgevingsinstrumenten die alle lidstaten van de Europese Unie moeten implementeren in hun nationale wetgeving. Richtlijnen bevatten bepaalde doelstellingen waar de lidstaten aan moeten voldoen. Richtlijnen zijn erop gericht om de wetgeving in de Europese Unie dichter bij elkaar te brengen – te “harmoniseren” – en op elkaar af te stemmen. Het beoogde resultaat staat vast, maar de manier waarop dat resultaat moet worden bereikt nog niet. Anders dan geldt voor verordeningen, werken richtlijnen niet rechtstreeks door in de nationale rechtsorde. De lidstaten moeten richtlijnen nog uitwerken in nationale wetgeving, met inachtneming van de specifieke situatie in hun eigen land.

In zaken die wij behandelen hebben wij – onder meer – veel te maken met de volgende richtlijnen:

  • De handhavingsrichtlijn (richtlijn 2004/48/EG);
  • De auteursrechtrichtlijn (richtlijn 2001/29/EG);
  • De softwarerichtlijn (richtlijn 2009/24/EG);
  • De merkenrichtlijn (richtlijn 2008/95/EG);
  • De richtlijn consumentenbescherming (richtlijn 2011/83/EU);
  • De richtlijn oneerlijke bedingen (richtlijn 93/13/EEG);
  • De richtlijn misleidende en vergelijkende reclame (richtlijn 2006/114/EG);
  • De richtlijn audiovisuele mediadiensten (richtlijn 2010/13/EU).

Een groot aantal beleidsterreinen en rechtsgebieden valt onder het intellectuele eigendomsrecht en is inmiddels geharmoniseerd. Dit geldt onder meer voor het intellectuele eigendomsrecht, het mededingingsrecht en het consumentenrecht. Dat betekent dat we bij de toepassing van deze vakgebieden zonder meer te maken hebben met de toepasselijke richtlijnen.

Richtlijnen zijn, net als verordeningen, een vorm van secundair unierecht. Het primaire Unierecht bestaat uit de Verdragen van de EU en het Handvest van de Grondrechten. Een richtlijn is verbindend in al haar onderdelen, zij het dat de lidstaten de vorm en middelen mogen kiezen waarmee zij aan de richtlijn voldoen. Een richtlijn kan minimum- of maximumharmonisatie bevatten. In het eerste geval stelt de richtlijn alleen een minimumgrens en mogen lidstaten strengere regels hanteren. In het geval van maximumharmonisatie regelt de richtlijn echter alles en mogen lidstaten geen andere regels stellen dan die de richtlijn voorschrijft.

De belangrijke rol van richtlijnen komt goed tot uitdrukking in de verplichting tot richtlijnconforme interpretatie. Dit betekent dat nationale wetgeving zoveel mogelijk moet worden uitgelegd in het licht van de doelstellingen van de toepasselijke Europese richtlijnen.  Wanneer een nationaal voorschrift strijdig is met een (bepaling in) een richtlijn, moet de rechter het nationale voorschrift buiten toepassing laten.

De specialisten van bureau Brandeis zijn uitstekend thuis in het Europese recht. Zij voeren meerdere procedures bij het Europese Hof van Justitie, waarin de uitleg van richtlijnen centraal staat. Niet alleen kennen zij de bestaande richtlijnen, zij volgen – als onderdeel van de public policy-praktijk – ook nauwgezet de nieuwe ontwikkelingen en richtlijnvoorstellen op de relevante vakgebieden. Waar mogelijk, beïnvloeden zij het wetgevingsproces door deelname aan consultaties.

Onze specialisten

Vita Zwaan

Vita Zwaan is partner bij bureau Brandeis en  gespecialiseerd in privacy en gegevensbescherming. Vita adviseert over compliance vragen in diverse sectoren, staat cliënten bij in onderzoeken van de Autoriteit Persoonsgegevens en procedeert in (collectieve) acties…


Volledig profiel

Christiaan Alberdingk Thijm

Christiaan Alberdingk Thijm is partner bij bureau Brandeis. Weinigen kunnen zich meten aan zijn kennis en ervaring op het gebied van het internetrecht. Alberdingk Thijm is als advocaat betrokken geweest bij alle nieuwe technologische ontwikkelingen…


Volledig profiel
Journal
Blog

Regeerakkoord: 250 dagen bedenktijd; een vraagteken

Floor Eikelboom / 12 okt 2017

  Het regeerakkoord kondigt maatregelen aan die de invloed van bepaalde activistische aandeelhouders, die vooral zouden zijn gericht op de korte termijn, aan banden te leggen. Een van deze maatregelen is de zogeheten “bedenktijd” van…

Blog

De nieuwe e-Privacy Verordening: dit gaat er veranderen

Vita Zwaan / 19 jan 2017

Vorige week, op 10 januari 2017, publiceerde de Europese Commissie het langverwachte voorstel voor een herziening van de bestaande e-Privacyrichtlijn. Anders dan eerder verwacht, stelt de Commissie niet een aangepaste Richtlijn voor, maar een Verordening,…

Competition Flashback

Competition Flashback Q4

Bas Braeken & Jade Versteeg & Demi van den Berg & Timo Hieselaar & Lara Elzas / 12 jan 2022

Dit is de Competition Flashback Q4 2021 van bureau Brandeis, waarin wij terugblikken op de belangrijkste mededingingsrechtelijke ontwikkelingen over het afgelopen kwartaal (klik hier voor het origineel). Wilt u graag voortaan de Competition Flashback van…

Nieuws

Brexit gaat naar Europees Hof

Christiaan Alberdingk Thijm / 08 feb 2018

Kunnen Britten ondanks Brexit toch Europees burger blijven? Die vraag gaat het Hof van Justitie van de EU (“HvJEU”) beantwoorden. De Amsterdamse rechter Bakels heeft op 7 februari 2018 besloten vragen van uitleg te stellen…

Nieuws

Governance code wijziging, reactie bB

Frank Peters & Floor Eikelboom / 07 apr 2016

De Nederlandse corporate governance code bevat principes en best practice bepalingen voor de governance van Nederlandse beursvennootschappen. De governance code is in december 2003 voor het eerst Tabaksblat vastgesteld en voor het laatst in december 2008 herzien. Op 10 februari 2016…

Nieuws

bureau Brandeis staat strafrechtadvocatuur bij

Christiaan Alberdingk Thijm / 18 mrt 2016

De Nederlandse strafrechtadvocatuur, verenigd in de NVSA en de NVJSA, heeft bureau Brandeis gevraagd hen bij te staan in een zaak tegen de Staat en de Raad voor Rechtsbijstand over de zogenoemde verhoorbijstand. Verhoorbijstand is…

Rechtspraak

Update – ACM verlaagt boetes webwinkels

Silvia van Schaik / 02 mrt 2017

Eerder schreef ik over de hoge boetes die de ACM opgelegde aan vijf webwinkels. Recent maakte de ACM bekend dat zij de boetes van twee webwinkels verlaagt in verband met de draagkracht van de eigenaren…

Rechtspraak

ACM legt hoge boetes op aan webwinkels

Silvia van Schaik / 10 nov 2016

De Autoriteit Consument en Markt (“ACM”) heeft hoge boetes opgelegd aan vijf webwinkels in de modebranche. De webwinkels voldeden niet aan hun verplichtingen om consumenten goed te informeren over hun recht om de overeenkomst te…

Lees alle berichten

Quote

- Louis Brandeis